תנאי הקבלה

החוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד מציע תואר שני:
1) בפילוסופיה יהודית (0616)
2) בתלמוד (0683)

יתקבלו תלמידים בוגרי החוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד שסיימו את לימודיהם בציון 80 לפחות. בעלי תואר ראשון בחוגים אחרים אשר ציון הגמר שלהם באחד מן החוגים הוא 80 לפחות יידרשו ללמוד לימודי השלמה בהתאם לתקנות הפקולטה ובהתאם להכוונת יועץ החוג. את לימודי ההשלמה יש לסיים בציון ממוצע של 80 לפחות.

לימודי התואר השני בחוג יתקיימו יום בשבוע (יום ד'), במשך שנתיים.