מבנה תוכנית הלימודים

1. המסלול הדו-חוגי: 62 ש"ס במסגרת החוג לבלשנות 

קורסי החובה

32

ש"ס

3 קורסי פרוסמינר (פרו"סים)

18-12

ש"ס

1 קורס סמינר

4-2

ש"ס

קורסי בחירה*

16-6

ש"ס

סה"כ 

62

ש"ס

*אחד מקורסי הבחירה חייב להיות סמינר - ללא הגשת עבודת סמינר, מתחום שונה מקורס הסמינר השני הנלמד (חובות הקורס ייקבעו ע"י המרצה).

2. המסלול הדו-חוגי "בלשנות חישובית": 62 ש"ס בלשנות, 80 ש"ס מדעי המחשב

מסלול דו-חוגי מובנה ללימודים לתואר ראשון בבלשנות ובמדעי המחשב. הלימודים בחוג לבלשנות מזורזים במקצת, ותוכנית הלימודים מובנית יותר ומכוונת לשילוב אופטימלי של שני החוגים כבסיס למחקר ועבודה בין-תחומיים.

שם הקורס 

שיעור 

תרגיל 

סמסטר 

חוג 

שנה א' (26 ש"ס בלשנות, 33 ש"ס מדעי המחשב)

 

 

 

 

מבוא לבלשנות

 2

2*

א

בלשנות 
פונטיקה

4

-

א'

בלשנות
תחביר מתחילים**

4

2

א'

בלשנות
אלגברה לינארית 1ב'

3

2

א'

מדעי המחשב
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב'

4

2

א'

מדעי המחשב
מתמטיקה בדידה

4

2

א'

מדעי המחשב
פונולוגיה מתחילים

4

2

ב'

בלשנות
תחביר מתקדמים

4

2

ב'

בלשנות
אלגברה לינארית 2ב'

3

1

ב'

מדעי המחשב
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ב'

4

2

ב'

מדעי המחשב

מבוא מורחב למדעי המחשב

4

2

ב'

מדעי המחשב
הדרכה אישית****
 
2 - א'+ב' בלשנות
שנה ב' (22 ש"ס בלשנות, 21 ש"ס מדעי המחשב)

 

 

 

 
יסודות הסמנטיקה הפורמלית

4

2

א'

בלשנות
הסתברות וסטטיסטיקה

3

1

א'

מדעי המחשב
תוכנה 1

3

1

א'

מדעי המחשב
מבני נתונים

3

1

א'

מדעי המחשב
קורסי בחירה בבלשנות

 6

 

א'/ב'

בלשנות
מודלים מתמטיים ומבנים לסמנטיקה***** 
 
4   א' בלשנות
בלשנות חישובית מתקדמים (לא יינתן בשנה"ל תשע"ח)

4

2

א'

בלשנות
אלגוריתמים לבלשנות חישובית******
 
 2  2 ב' בלשנות
מבנה מחשבים

3

1

ב'

מדעי המחשב
אלגוריתמים

3

1

ב'

מדעי המחשב
פרויקט תוכנה

2

 

ב'

מדעי המחשב

מודלים חישוביים

3

1

ב'

מדעי המחשב

שנה ג' ( 14ש"ס בלשנות, 21 ש"ס מדעי המחשב)

 

 

 

 

פונולוגיה מתקדמים

4

2

א'

בלשנות
סמינר יעודי: עיבוד

4

 

א'

בלשנות
סמינר בחירה***

4

 

א'/ב'

בלשנות
מערכות הפעלה

3

1

 ב'

מדעי המחשב
סדנה במדעי המחשב + מעבדה

3

2

 ב'

מדעי המחשב
קורסי בחירה

12

 

א'/ב'

מדעי המחשב

 
*      סטודנטים/ות שאינם מעוניינים להירשם לתרגיל בקורס "מבוא לבלשנות", רשאים לבחור להירשם לקורס בחירה בהיקף של 2 ש"ס.
**     תלמידים/ות הבוחרים/ות לדחות את תחביר מתחילים לשנה ב' חייבים/ות ללמוד בשנה א' סמסטר ב' את הקורס יסודות הבלשנות התיאורטית: שפה ומוח.
***   ללא הגשת עבודת סמינר (חובות הקורס ייקבעו ע"י המרצה).
****  ההדרכה האישית אינה נחשבת במניין השעות לתואר.
*****מומלץ לתלמידי שנה ב' ו-ג' בתוכנית. תלמידים שאינם לוקחים קורס זה, רשאים לבחור להירשם לקורס בחירה בהיקף של 4 ש"ס.
******בשנה"ל תשע"ח תלמידי התוכנית בשנה ב' ילמדו את הקורס אלגוריתמים לבלשנות חישובית במקום הקורס בלשנות חישובית למתקדמים
 

3. המסלול  הדו-חוגי ב"נוירוביולוגיה של השפה": 60 ש"ס בלשנות, 96 ש"ס ביולוגיה ומדעי המוח.

מסלול לימודים לתואר ראשון בביולוגיה ובלשנות עם הדגש במדעי המוח במסגרת בי"ס סגול למדעי המוח


תוכנית הלימודים  מהווה שילוב אופטימלי של לימודים בבלשנות, בביולוגיה ובמדעי המוח כבסיס למחקר ועבודה בין-תחומיים. 


4. המסלול החד-חוגי: 94 ש"ס במסגרת החוג לבלשנות

קורסי חובה

32

ש"ס

4 קורסי פרוסמינר

36-18

ש"ס

2 קורסי סמינר (בתחומים שונים)

8-4

ש"ס

קורסי בחירה* 40-16 ש"ס

סה"כ בלשנות                                                  

94

ש"ס

חטיבת השלמה בחוגים אחרים - ראו פרטים בהמשך
24

ש"ס

סה"כ:

118

ש"ס

*אחד מקורסי הבחירה חייב להיות סמינר - ללא הגשת עבודת סמינר (חובות הקורס ייקבעו ע"י המרצה).
שלושת הסמינרים צריכים להיות משלושה תחומים שונים. 


חטיבת השלמה (24 ש"ס) - מידע נוסף:
א. לימודי חטיבת ההשלמה חייבים לכלול 8 ש"ס קורסים מתקדמים שאינם קורסי שפה. קורס מתקדם מוגדר כקורס עם דרישות קדם.
ב. קורסי חטיבת ההשלמה יכולים להיות מחוגים שונים.
ג. לחטיבת ההשלמה ייחשבו רק קורסים שיינתן בהם ציון (לא יתקבל ציון "עובר" 210).