תנאי הקבלה לחוג

על המועמדים לחוג חלים כל תנאי הקבלה הכלליים של הפקולטה. סף הקבלה לחוג נקבע מדי שנה לפי אפשרויות החוג לקלוט תלמידים חדשים. הקבלה למגמת מקצועות הכתיבה הספרותית, בכל אחת מתוכניותיה, מוגבלת ונקבעת על ידי ועדת קבלה של החוג. המתקבלים לתוכניות לכתיבה יוצרת ולתרגום ייבחרו על-פי שיפוט של מטלה מעשית.