התוכנית לכתיבה יוצרת ע"ש פולה ונח מוזס במסלול הדו-חוגי

 

תלמידי התוכנית ילמדו את לימודי הליבה של החוג (24 ש"ס), ישתתפו בסדנאות כתיבה בתחום הפרוזה והשירה וילמדו קורסי בחירה וסמינרים בספרות עברית וכללית. המניין הכולל של שעות הלימוד בתוכנית הוא 64 ש"ס.
מספר המקומות בתוכנית לכתיבה יוצרת מוגבל. המבקשים ללמוד בתוכנית יגישו לוועדת הקבלה מטלה מעשית, וזאת לאחר שנמצאו מתאימים להתקבל לחוג לספרות לפי תנאי הקבלה הכלליים של הפקולטה. תלמידים שהתקבלו לחוג, אך לא לתוכנית, יוכלו ללמוד במגמה לספרות עברית וספרות כללית, או להיבחן לקבלה לתוכנית לתרגום ספרות, לפי בחירתם.

 

הרכב הלימודים בתוכנית:

לימודי ליבה24 ש"ס

קורסים ייעודיים של התוכנית – 20 ש"ס

לימודי בחירה וסמינרים מהמגמה לספרות עברית וספרות כללית (בחלוקה שווה) – 20 ש"ס

 

מבנה הלימודים הייעודיים (קורסים וסדנאות בכתיבה יוצרת), 20 ש"ס
כללי: 
בשנה הראשונה ילמדו כל תלמידי התוכנית בסדנאות פרוזה ושירה המיועדות לשנה זו. בתום השנה הראשונה ללימודים יתקיים מיון, שיקבע מי מהתלמידים ימשיך בתוכנית ומי לא יוכל להמשיך ללמוד במסגרת התוכנית לכתיבה יוצרת. מי שיבחר או ייאלץ להפסיק את לימודיו בתוכנית לכתיבה יוצרת יוכל להמשיך בלימודים בחוג לספרות, במגמה לספרות עברית וספרות כללית. כל השעות שנלמדו בשנה הראשונה ייספרו במסגרת הלימודים לקראת התואר. למי שיעברו למגמה האחרת בתום השנה הראשונה ללימודים יהיה סך כל השעות הנדרשות להשלמת התואר 56 ש"ס במסלול הדו-חוגי (ולא 64 ש"ס, כנדרש במגמת מקצועות הכתיבה).

התלמידים שיעברו לשנה השנייה במסגרת התוכנית לכתיבה יוצרת יבחרו סדנאות כתיבה בפרוזה ו/או שירה בשנים ב' ו-ג'. כן ישלימו בשנים אלה את כל המחויבויות הייעודיות (ראו להלן) ואת שאר לימודי הבחירה והסמינרים.

 

מבנה הלימודים הייעודיים לאורך שלוש שנות התואר:
 
1) סדנאות כתיבה (12 ש"ס):  

א. שנה א': סדנת שירה וסדנת פרוזה לשנה א', אחת בכל סמסטר. 

ב. שנים ב' ו-ג': ארבע סדנאות (2 ש"ס כל אחת), אחת בכל סמסטר, בפרוזה ו/או שירה. יש ללמוד סדנאות אצל שני מורים לפחות. במהלך כל סדנה יש להגיש עבודות כתיבה באופן שוטף. בסוף כל סדנה יינתן ציון, כמו בכל קורס בחוג.


2) סדנאות וקורסים שונים
(8 ש"ס) - חובה:

א. קורס חובה של המסלול, המתחלף בכל שנה. את הקורס אפשר ללמוד בשנים ב' או ג'.  

ב. קורס "מפגשים על יצירה" (2 ש"ס). את הקורס אפשר ללמוד בשנים ב' או ג'.

ג. לימודי הלשון העברית (2 – 4 ש"ס): יש לבחור מתוך רשימת הקורסים המומלצת של החוג ללשון עברית ולבלשנות שמית: "הלשון העברית לתקופותיה", "תחביר עברי", "סמנטיקה" ו/או "פרגמטיקה" (דרישת קדם ל"פרגמטיקה": השתתפות בקורס "סמנטיקה"). ניתן ללמוד קורסים אחרים מהחוג ללשון עברית באישור החוגים. את הקורס יש ללמוד בשנים א' או ב'.

ד. סדנה מתוכנית תרגום הספרות של החוג (2 ש"ס).

 
3) אירועים ומפגשים: 
תוכנית הכתיבה היוצרת תקיים במהלך שנת הלימודים שלושה אירועים (אירוע פתיחת השנה, מפגש אמצע שנה וביקורת עבודות, מפגש סיום שנה) בשיתוף עם תלמידי סדנאות הכתיבה של התואר השני. ההשתתפות באירועים אלה היא חובה.

 

לימודי בחירה וסמינרים (20 ש"ס):

א. תלמידי התוכנית ילמדו קורסי בחירה בהיקף 16-12 ש"ס מתוך קורסי הבחירה של מגמת ספרות עברית וספרות כללית (בחלוקה שווה). ניתן ללמוד את קורסי הבחירה לאורך שלוש שנות הלימודים לתואר, אך בעת הבחירה יש לשים לב לדרישות הקדם של הקורסים והסמינרים (אם יש כאלה) כדי לא לעכב את אפשרות הקבלה לסמינריון כלשהו. במסגרת לימודי הבחירה מומלץ ללמוד בקורסים של הספרות/השירה העברית בימי הביניים ובקורסים בתחום הספרות העממית. 

ב. תלמידי התוכנית ילמדו סמינרים בהיקף  של 8-4 ש"ס מתוך הסמינרים של מגמת ספרות עברית וספרות כללית. יש לכתוב באחד מהם עבודה סמינריונית ובשני עבודת רפרט. שאר הכללים ללימודי סמינרים ראו בסעיף "מבנה הלימודים במסלול הדו-חוגי במגמת ספרות עברית וספרות כללית".