התוכנית לתרגום ספרות במסלול הדו-חוגי

התוכנית לתרגום ספרות נועדה לטפח תלמידים בעלי כישרון לתרגום בכלל ולתרגום ספרות בפרט. התוכנית מציעה מגוון קורסים במחקר התרגום, סדנאות מעשיות תרגום ועריכת תרגום וכן קורסים עיוניים העוסקים במפגשים בין שפות ותרבויות ספרותיות באמצעות תרגום ("תרגומיות"). החשיפה לפן התיאורטי במחקר התרגום לדורותיו, לצד העבודה היצירתית בסדנאות והעיון במעברים בין-תרבותיים באמצעות התרגום, יקדמו הן את היכולות המעשיות של התלמידים בתחום התרגום והן את היכרותם עם עולם התרגום בהקשריו הספרותיים. 

הקבלה לתוכנית זו מוגבלת. הקבלה נקבעת ע"י ועדה של החוג על-סמך תוצאות בחינת כניסה, לאחר שהמועמדים נמצאו מתאימים להתקבל לחוג לספרות לפי תנאי הקבלה הכלליים של הפקולטה. תלמידים שהתקבלו לחוג, אך לא לתוכנית, יוכלו לבחור במגמה לספרות עברית וספרות כללית.

תלמידי התוכנית ילמדו את לימודי הליבה של החוג (24 ש"ס), ישתתפו בסדנאות תרגום ובקורסים יעודים לתוכנית, וילמדו קורסי בחירה וסמינרים בספרות עברית וכללית. המניין הכולל של שעות הלימוד בתוכנית הוא 64 ש"ס.

 

הרכב הלימודים בתוכנית:  

לימודי ליבה- 24 ש"ס

קורסים ייעודיים של התוכנית - 20 ש"ס

לימודי בחירה מהמגמה לספרות עברית וספרות כללית (בחלוקה שווה) וסמינרים - 20 ש"ס

 

מבנה הלימודים הייעודיים (קורסים וסדנאות בתרגום) לאורך שלוש שנות התואר:

א.  מבואות חובה – שנה א' (4 ש"ס)
1.   מבוא לתורת התרגום (2 ש"ס) 
2.   קורס בתולדות התרגום (2 ש"ס)

ב.  סדנאות חובה (6 ש"ס)
1.   סדנה בעריכת תרגום (2 ש"ס) -  שנה א'
2.   סדנה בתרגום פרוזה (2 ש"ס)  - שנה ב' 
3.   סדנה בתרגום ז'אנר נוסף (2 ש"ס), כגון: סדנה בתרגום שירה; סדנה בתרגום מחזות; סדנה בתרגום ספרות ילדים (מתוך היצע הסדנאות של תוכנית לימודי תעודה בתרגום ועריכת תרגום) – שנה ב'

 ג.  לימודי הלשון העברית (4 ש"ס) 
יש לבחור מתוך רשימת הקורסים המומלצת של החוג ללשון עברית ולבלשנות שמית: "הלשון העברית לתקופותיה", "תחביר עברי", "סמנטיקה" ו/או "פרגמטיקה" (דרישת קדם ל"פרגמטיקה": השתתפות בקורס "סמנטיקה"). ניתן ללמוד קורסים אחרים מהחוג ללשון עברית באישור החוגים. את הקורסים יש ללמוד בשנים א' או ב'.

  ד.  קורסי בחירה בנושאי תרגום ותרגומיות (6 ש"ס) - מופיעים ברשימת קורסי התוכנית.

 

לימודי בחירה וסמינרים (20 ש"ס) 

א. תלמידי התוכנית ילמדו 12 ש"ס מקורסי הבחירה של המגמה לספרות עברית וספרות כללית (בחלוקה שווה). מומלץ לבחור מתוכם קורסים על הבטים לשוניים בספרות.

ב. תלמידי התוכנית ילמדו שני סמינרים מהסמינרים של המגמה לספרות עברית וספרות כללית. יש לכתוב באחד מהם עבודה סמינריונית ובשני עבודת רפרט. שאר הכללים ללימודי סמינרים ראו בסעיף "מבנה הלימודים במסלול הדו-חוגי במגמת ספרות עברית וספרות כללית".