תוכנית אופקים

התוכנית מיועדת לתלמידים המתעניינים בתפיסת היהדות כתרבות, ובמשא ומתן הרוחני שבין תרבות זו לתרבויות העולם בכלל, ולזו המערבית בפרט. מטרת התוכנית היא העמקה בלימוד מקורות היהדות והשתלבות באתגרי החינוך במדינת ישראל מתוך רצון להשפיע על פניו התרבותיים של דור העתיד של החברה הישראלית. תלמידי התוכנית מסיימים בתום שלוש שנים תואר ראשון ותעודת הוראה, שכן ניתן, החל מהשנה השנייה ללימודיהם באוניברסיטה, ללמוד לתעודת הוראה במחשבה יהודית במסגרת בית הספר לחינוך שבאוניברסיטת תל-אביב.

הסטודנטים מתחייבים ללמד, לאחר תום לימודיהם, במערכת החינוך הממלכתית במשך שלוש שנים, בהיקף של שליש משרה לפחות. התוכנית מסייעת להם למצוא מקומות עבודה מתאימים בבתי הספר.

מסלול הלימודים "אופקים" הוא מסלול דו-חוגי: החוג הראשון הוא פילוסופיה יהודית ותלמוד; החוג לספרות הוא אחד מהחוגים הנוספים.

סדר הלימודים, חובות הלימודים ודרישות הקדם של תלמידי "אופקים" בחוג לספרות הם ע"פ המסלול הדו-חוגי, אך תלמידי תוכנית "אופקים" ילמדו במסגרת החוג לספרות סה"כ 50 ש"ס.

הרישום לחוג לספרות נעשה על פי הנחיות תוכנית "אופקים".

תלמידי החוג לספרות במסגרת תוכנית "אופקים" חייבים ללמוד בכל קורסי הליבה של החוג (24 ש"ס).

שיעורי הבחירה (בהיקף של 22-18 ש"ס) ושני סמינרים (בהיקף של 8-4 ש"ס) מתוך הסמינרים של מגמת ספרות עברית וספרות כללית. יש לכתוב באחד מהם עבודה סמינריונית ובשני עבודת רפרט.
קביעת קורסי הבחירה והסמינרים של כל תלמיד תיעשה בתיאום עם יועצי תוכנית "אופקים".

לאתר התוכנית.