תנאי הקבלה

 

ללימודי התואר השני יתקבלו תלמידים בעלי תואר ראשון, אשר ציון הגמר שלהם באחד מן החוגים הוא 80 לפחות.

תלמידים שהתואר הראשון שלהם אינו במקרא יידרשו ללימודי השלמה בהתאם לתקנות הפקולטה ולפי הכוונת יועץ החוג. את לימודי ההשלמה יש לסיים בציון ממוצע של 80 לפחות.