מלגות

החוג למקרא מחלק מדי שנה מלגות לתלמידים חדשים הנרשמים לתואר שני במקרא. המלגות הן מקרנות בית הספר למדעי היהדות; מאגודת קרן מזרע ע"ש האב טקז'י אוצקי, בית שלום, יפן; ומקרן ספאייר.

המלגות הן עד גובה של מחצית משכר הלימוד לתואר. המעוניינים מתבקשים לפנות למזכירות או לראש החוג. החוג מעניק מספר מלגות לתלמידי תואר ראשון מצטיינים. תלמידים מצטיינים זכאים גם לפרסים ומלגות מטעם גופי האוניברסיטה, הפקולטה למדעי הרוח ובית הספר למדעי היהדות לפי נהליהם.