פירוט הקורסים

  • הדפסה

קורסי תוכנית פכ"מ

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

פילוסופיה, כלכלה, מדע המדינה ומשפטים (פכ"מ) שנה א'

פכ"מ

מועדי קורסים וכן מרצים יעודכנו בהמשך

סמסטר א'

0651101901 - תרגיל צמוד למבוא לפילוסופיה פוליטית (תאריך בחינה)
מר גולדשטיין אוריסמסטר א'תרגילד'16:00–18:00רוזנברג212
0651101902 - תרגיל צמוד למבוא לפילוסופיה פוליטית (תאריך בחינה)
מר גולדשטיין אוריסמסטר א'תרגילד'18:00–20:00גילמן277
0651100701 - מתמטיקה לפכ"מ (תאריך בחינה)
ד"ר גורביץ אנהסמסטר א'שו"תה'10:00–13:00רוזנברג002
ד"ר גורביץ אנהסמסטר א'שו"תא'10:00–12:00גילמן326
0651100101 - קריאה מודרכת 1 (תאריך בחינה)
מר ש"י אגמוןסמסטר א'תרגילה'18:00–20:00גילמן277
0651100102 - קריאה מודרכת 1 (תאריך בחינה)
מר ינאי ויססמסטר א'תרגילא'14:00–16:00גילמן305

סמסטר ב'

0651100201 - קריאה מודרכת 2 (תאריך בחינה)
מר ש"י אגמוןסמסטר ב'תרגילה'18:00–20:00גילמן277
0651100202 - קריאה מודרכת 2 (תאריך בחינה)
מר רוזן ברקסמסטר ב'תרגילה'08:00–10:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0651100501 - סטטיסטיקה לפכ"מ (תאריך בחינה)
ד"ר אפרת פרלסמסטר ב'שו"תב'09:00–12:00רקנאטי301
ד"ר אפרת פרלסמסטר ב'שו"תג'08:00–10:00גילמן306
0651100301 - פילוסופיה של מדעי החברה (תאריך בחינה)
ד"ר אילנה ארבלסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן305
ד"ר אילנה ארבלסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן280
0651100801 - חוק סמכות ופרשנות (תאריך בחינה)
פרופ' בנבג'י יצחקסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00טרובוביץ204

פילוסופיה

סמסטר א'

0618101201 - מבוא ללוגיקה (תאריך בחינה)
ד"ר דנה ריזנפלדסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618101208 - פכ"מ - תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה - לתלמידי הפכ"מ (תאריך בחינה)
מר אלירן חזיזהסמסטר א'תרגילד'14:00–16:00גילמןא361
0618101209 - פכ"מ - תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה (תאריך בחינה)
גב' שירה אחישרסמסטר א'תרגילה'14:00–16:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0618101901 - מבוא לפילוסופיה פוליטית (תאריך בחינה)
ד"ר אסף שרוןסמסטר א'שיעורב'18:00–20:00גילמן144 (אולם אתינגר)

סמסטר ב'

0618101802 - מבוא לתורת המוסר (תאריך בחינה)
ד"ר יאיר לויסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618103202 - מבוא לפילוסופיה חדשה (תאריך בחינה)
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

כלכלה

סמסטר ב'

יש לבחור שיעור אחד ותרגיל צמוד

1011210310 - מיקרו כלכלה א' (תאריך בחינה)
ד"ר גוטליבובסקי חמיסמסטר ב'שיעורג'11:00–14:00ברגלס012
1011210311 - מיקרו כלכלה א' (תאריך בחינה)
גב' ויסמן הדרסמסטר ב'תרגילא'10:00–12:00ברגלס012
1011210312 - מיקרו כלכלה א' (תאריך בחינה)
גב' ויסמן הדרסמסטר ב'תרגילא'14:00–16:00ברגלס012

מדע המדינה

סמסטר א'

1031110001 - כתיבה ומחקר במדע המדינה (תאריך בחינה)
ד"ר קופר ג'וליסמסטר א'שיעורד'10:00–13:00נפתלי101
1031110007 - כתיבה ומחקר במדע המדינה** (תאריך בחינה)
גב' כהן עגן עדיסמסטר א'תרגילד'13:00–14:00נפתלי103
1031100201 - פוליטיקה ומשטר בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' אמל ג'מאלסמסטר א'שיעורב'10:00–13:00נפתלי003 זאב סגל
1031100207 - פוליטיקה ומשטר בישראל** (תאריך בחינה)
גב' שובל טליהסמסטר א'תרגילב'14:00–15:00נפתלי207

סמסטר ב'

1031190008 - מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה (תאריך בחינה)
ד"ר אבולוף אוריאלסמסטר ב'שיעורג'16:00–19:00נפתלי101
1031190012 - מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה (תאריך בחינה)
גב' רביב שירסמסטר ב'תרגילד'12:00–13:00נפתלי108

משפטים

יש לבחור 3 קורסים על פני השנתיים הראשונות של התואר

בשנה א' ניתן לבחור אחד או שניים מתוך מבחר הקורסים

משפט ישראלי/דיני עונשין/חקיקה ורגולציה/דיני חוזים

סמסטר א'

1411910310 - משפט ישראלי (תאריך בחינה)
פרופ' שחר יורםסמסטר א'שיעורה'08:00–10:00טרובוביץ35 אולם כס המשפט
פרופ' שחר יורםסמסטר א'שיעורב'08:00–10:00טרובוביץ35 אולם כס המשפט
1411910910 - דיני עונשין (תאריך בחינה)
ד"ר אוחנה דניאלסמסטר א'שיעורא'08:00–10:00טרובוביץ35 אולם כס המשפט
ד"ר אוחנה דניאלסמסטר א'שיעורד'08:00–10:00טרובוביץ35 אולם כס המשפט

סמסטר ב'

1411910701 - חקיקה ורגולציה (תאריך בחינה)
פרופ' זיו נטעסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00טרובוביץ105 - אולם הופיין
פרופ' זיו נטעסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00טרובוביץ105 - אולם הופיין
1411910110 - דיני חוזים (תאריך בחינה)
פרופ' דגן חנוךסמסטר ב'שיעורא'08:00–10:00טרובוביץ35 אולם כס המשפט
פרופ' דגן חנוךסמסטר ב'שיעורד'08:00–10:00טרובוביץ35 אולם כס המשפט

פילוסופיה, כלכלה, מדע המדינה ומשפטים (פכ"מ) שנה ב'

פכ"מ

קורס שנתי

סמסטר ב'

0651101001 - קורס אינטגרטיבי לפכ"מ: כלכלה, צדק ופוליטיקה (תאריך בחינה)
פרופ' מרגלית יותםסמסטר ב'שיעורב'09:00–12:00נפתלי108

פילוסופיה

סמסטר א'

0618260101 - תורת המוסר - שיעור המשך (תאריך בחינה)
פרופ' אלי פרידלנדרסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00גילמן282

סמסטר ב'

0618220002 - מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה (תאריך בחינה)
ד"ר עילית פרברסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00גילמן223 (אולם ברגר)

כלכלה

סמסטר א'

1011210201 - מאקרו כלכלה א' (תאריך בחינה)
ד"ר ספורטא איתי
ד"ר סטי עופר
סמסטר א'שיעורד'14:00–17:00ברגלס012
1011210204 - מאקרו כלכלה א' (תאריך בחינה)
מר בן בשט יוניסמסטר א'תרגילא'14:00–16:00ברגלס011
1011210205 - מאקרו כלכלה א' (תאריך בחינה)
מר כהן אסףסמסטר א'תרגילא'14:00–16:00נפתלי004
1011210905 - מיקרו כלכלה ב' (תאריך בחינה)
פרופ' פוזנר עדיסמסטר א'שיעורג'08:00–11:00ברגלס012
1011210906 - מיקרו כלכלה ב' (תאריך בחינה)
מר ברכה דולבסמסטר א'תרגילא'08:00–10:00ברגלס011
1011210909 - מיקרו כלכלה ב' (תאריך בחינה)
מר ברכה דולבסמסטר א'תרגילב'08:00–10:00ברגלס011
1011210601 - מבוא לאקונומטריקה (תאריך בחינה)
ד"ר שלוסר אנליהסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00ברגלס012
1011210602 - מבוא לאקונומטריקה (תאריך בחינה)
ד"ר שלוסר אנליהסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00ברגלס012
ד"ר שלוסר אנליהסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00ברגלס012
1011210601 - מבוא לאקונומטריקה (תאריך בחינה)
ד"ר שלוסר אנליהסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00ברגלס012
1011210603 - מבוא לאקונומטריקה (תאריך בחינה)
גב' צור דה לה וגה נועהסמסטר א'תרגילב'16:00–18:00ברגלס011
1011210604 - מבוא לאקונומטריקה (תאריך בחינה)
גב' צור דה לה וגה נועהסמסטר א'תרגילב'18:00–20:00ברגלס011

סמסטר ב'

1011210505 - מאקרו כלכלה ב' (תאריך בחינה)
פרופ' חזן משהסמסטר ב'שיעורג'08:00–11:00ברגלס012
1011210506 - מאקרו כלכלה ב' (תאריך בחינה)
מר אבני איתמרסמסטר ב'תרגילג'16:00–18:00ברגלס010
1011210508 - מאקרו כלכלה ב' (תאריך בחינה)
מר אבני איתמרסמסטר ב'תרגילד'17:00–19:00ברגלס001
1011210611 - מבוא לאקונומטריקה (תאריך בחינה)
פרופ' כהן אלמה
ד"ר וייסבורד שרית
סמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00ברגלס012
פרופ' כהן אלמה
ד"ר וייסבורד שרית
סמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00ברגלס012
1011210613 - מבוא לאקונומטריקה (תאריך בחינה)
מר שנן ינאיסמסטר ב'תרגילה'14:00–16:00ברגלס010

מדע המדינה

סמסטר א'

1031210601 - פוליטיקה השוואתית (תאריך בחינה)
ד"ר קלאובר יבגניסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00נפתלי001
1031210602 - פוליטיקה השוואתית** (תאריך בחינה)
מר רול יונתןסמסטר א'תרגילב'14:00–15:00נפתלי205
1031210603 - פוליטיקה השוואתית (תאריך בחינה)
מר רול יונתןסמסטר א'תרגילב'15:00–16:00נפתלי205
1031210605 - פוליטיקה השוואתית (תאריך בחינה)
מר פנדו רוןסמסטר א'תרגילא'09:00–10:00נפתלי207

סמסטר ב'

1031210506 - מחשבה מדינית בת זמננו (תאריך בחינה)
פרופ' מייזלס תמרסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00נפתלי003 זאב סגל
1031210507 - מחשבה מדינית בת זמננו** (תאריך בחינה)
גב' קנר תמיסמסטר ב'תרגילב'14:00–15:00נפתלי204
1031210508 - מחשבה מדינית בת זמננו (תאריך בחינה)
גב' קנר תמיסמסטר ב'תרגילב'15:00–16:00נפתלי204
1031210606 - פוליטיקה השוואתית (תאריך בחינה)
פרופ' שיין יוסףסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00נפתלי003 זאב סגל
1031210609 - פוליטיקה השוואתית (תאריך בחינה)
גב' בוסקילה מורסמסטר ב'תרגילג'09:00–10:00נפתלי103

משפטים

יש לבחור 3 קורסים על פני השנתיים הראשונות של התואר

בשנה ב' ניתן לבחור אחד או שניים מתוך מבחר הקורסים

חוקתי/נזיקין/עונשין/מנהלי/חוזים/עבודה/בינלאומי

סמסטר א'

1411922501 - דיני עבודה (תאריך בחינה)
שופטת לויט מיכלסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00טרובוביץ35 אולם כס המשפט
שופטת לויט מיכלסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00טרובוביץ35 אולם כס המשפט
1411910201 - משפט חוקתי (תאריך בחינה)
ד"ר דודזון נטלי רוזסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00טרובוביץ105 - אולם הופיין
ד"ר דודזון נטלי רוזסמסטר א'שיעורד'08:00–10:00טרובוביץ105 - אולם הופיין
1411910210 - משפט חוקתי (תאריך בחינה)
ד"ר פינטו מיטלסמסטר א'שו"תא'10:00–12:00טרובוביץ35 אולם כס המשפט
ד"ר פינטו מיטלסמסטר א'שו"תד'10:00–12:00טרובוביץ35 אולם כס המשפט
1411910901 - דיני עונשין (תאריך בחינה)
ד"ר פונדיק עמיתסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00טרובוביץ105 - אולם הופיין
ד"ר פונדיק עמיתסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00טרובוביץ105 - אולם הופיין
1411910310 - משפט ישראלי (תאריך בחינה)
פרופ' שחר יורםסמסטר א'שיעורה'08:00–10:00טרובוביץ35 אולם כס המשפט
פרופ' שחר יורםסמסטר א'שיעורב'08:00–10:00טרובוביץ35 אולם כס המשפט

סמסטר ב'

1411922401 - משפט מנהלי (תאריך בחינה)
פרופ' בלנק ישיסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00טרובוביץ100 - אולם קגן
פרופ' בלנק ישיסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00טרובוביץ100 - אולם קגן
1411922310 - משפט בינלאומי פומבי (תאריך בחינה)
פרופ' גרוס אייל סמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00טרובוביץ100 - אולם קגן
פרופ' גרוס אייל סמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00טרובוביץ100 - אולם קגן
1411922510 - דיני עבודה (תאריך בחינה)
פרופ' כהנא צביסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00טרובוביץ308- אולם בן שמש
פרופ' כהנא צביסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00טרובוביץ308- אולם בן שמש
1411910401 - דיני נזיקין (תאריך בחינה)
פרופ' פורת אריאלסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00טרובוביץ105 - אולם הופיין
פרופ' פורת אריאלסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00טרובוביץ105 - אולם הופיין
1411910701 - חקיקה ורגולציה (תאריך בחינה)
פרופ' זיו נטעסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00טרובוביץ105 - אולם הופיין
פרופ' זיו נטעסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00טרובוביץ105 - אולם הופיין
1411922110 - דיני קניין (תאריך בחינה)
פרופ' דגן חנוךסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00טרובוביץ301
פרופ' דגן חנוךסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00טרובוביץ301
1411910110 - דיני חוזים (תאריך בחינה)
פרופ' דגן חנוךסמסטר ב'שיעורא'08:00–10:00טרובוביץ35 אולם כס המשפט
פרופ' דגן חנוךסמסטר ב'שיעורד'08:00–10:00טרובוביץ35 אולם כס המשפט

פילוסופיה, כלכלה, מדע המדינה ומשפטים (פכ"מ) שנה ג'

פכ"מ

סמסטר ב'

1221432501 - כלכלה התנהגותית לניהול (תאריך בחינה)
ד"ר ארד אילהסמסטר ב'שיעורג'08:30–10:00רקנאטי406

שנתי

0651300101 - סמינר פכ"מ (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אסף שרוןסמסטר א'+ב'סמינרד'14:00–16:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

פילוסופיה

סמסטר א'

0618103701 - מבוא למטאפיזיקה ולתורת ההכרה (תאריך בחינה)
ד"ר ירון סנדרוביץסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

כלכלה

סמסטר א'

יש לבחור שיעור אחד ותרגיל צמוד

1011210401 - מיקרו כלכלה ג' (תאריך בחינה)
ד"ר זלצר דן
ד"ר בירד דניאל
סמסטר א'שיעורא'14:00–17:00ברגלס001
1011210402 - מיקרו כלכלה ג' (תאריך בחינה)
ד"ר בירד דניאל
ד"ר זלצר דן
סמסטר א'שיעורב'08:00–11:00ברגלס001
1011210403 - מיקרו כלכלה ג' (תאריך בחינה)
מר לוזון פבריססמסטר א'תרגילג'08:00–10:00נפתלי208

סמינרים

משפטים

סמסטר א'

1411924010 - משפט וכלכלה (תאריך בחינה)
פרופ' טבח אברהםסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00טרובוביץ301
1411910201 - משפט חוקתי (תאריך בחינה)
ד"ר דודזון נטלי רוזסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00טרובוביץ105 - אולם הופיין
ד"ר דודזון נטלי רוזסמסטר א'שיעורד'08:00–10:00טרובוביץ105 - אולם הופיין
1411922210 - דיני תאגידים (תאריך בחינה)
פרופ' קמר אהודסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00טרובוביץ100 - אולם קגן
פרופ' קמר אהודסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00טרובוביץ100 - אולם קגן

שיעורי בחירה

אנא בדקו תנאי קדם ולוח בחינות לפני רישום לקורסי בחירה

מתוך תכנית הפכ"מ

0651203001 - כלכלנים חברתיים (תאריך בחינה)
מר מיקי פלדסמסטר א'+ב'שיעורא'16:00–18:00רוזנברג105

מתוך התכנית הרב תחומית במדעי הרוח

סמסטר א'

0662224801 - פרויד: חזון, מהפכה ומורשת (תאריך בחינה)
ד"ר שלומית גדותסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן279
0662224101 - פסיכואנליזה ופילוסופיה צרפתית עכשווית (תאריך בחינה)
ד"ר חיים דעואל לוסקיסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן277

מתוך החוג ללימודי מגדר

סמסטר א'

0608111001 - מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים (תאריך בחינה)
ד"ר מירי רוזמריןסמסטר א'שיעורה'08:00–10:00גילמן144 (אולם אתינגר)

מתוך החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

סמסטר א'

1041110201 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
פרופ' מזרחי ניסיםסמסטר א'שיעורב'08:30–10:00נפתלי101
1041110202 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
גב' רבינוביץ רותםסמסטר א'תרגילב'10:00–12:00נפתלי204
1041110203 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
מר רוזוב תומרסמסטר א'תרגילב'10:00–12:00נפתלי105
1041110205 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
גב' רבינוביץ רותםסמסטר א'תרגילג'12:00–14:00נפתלי105

סמסטר ב'

1041310201 - חברה בישראל (תאריך בחינה)
ד"ר הרפז יוסיסמסטר ב'שיעורד'14:00–17:00נפתלי101
1041359101 - הטמעת חשיבה מגדרית במדיניות כלכלית וחברתית (תאריך בחינה)
ד"ר חסון יעלסמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00נפתלי103

מתוך החוג לניהול ועל פי הגשת מועמדות

סמסטר א'

1221700101 - ייעוץ עסקי / ניהולי באירגונים חברתיים (פרויקט נובה) (תאריך בחינה)
ד"ר אבו ענבלסמסטר א'פרויקטה'18:00–21:00רקנאטי306
1221456901 - קליניקה עסקית- ייעוץ לעסקים קטנים ובינוניים (תאריך בחינה)
ד"ר פרידמן יאירסמסטר א'פרויקטא'18:30–22:00רקנאטי105/6

מתוך המכון להסטוריה ופילוסופיה של המדעים

סמסטר א'

0659250801 - היסטוריה ופילוסופיה של מדעי המוח (תאריך בחינה)
מר זוהר ברונפמןסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן361
0659600101 - פילוסופיה של המתמטיקה (תאריך בחינה)
פרופ' ליאו קוריסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן280

סמסטר ב'

סמינר

0659999301 - הפילוסופיה של ניוטון (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורי בלקינדסמסטר ב'סמינרא'10:00–14:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

מתוך החוג לפילוסופיה

יש לוודא עמידה בדרישות הקדם של הקורסים והסמינרים לפני רישום

סמסטר א'

0618103001 - מבוא לפילוסופיה יוונית (תאריך בחינה)
פרופ' אורנה הרריסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618104101 - מבוא לפילוסופיה של המדע (תאריך בחינה)
ד"ר אורי בלקינדסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618104301 - מבוא לפילוסופיה סינית (תאריך בחינה)
פרופ' גליה פת-שמירסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00ווב001
0618240101 - פילוסופיה של השפה - שיעור המשך (תאריך בחינה)
פרופ' אלי דרזנרסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן279
0618240001 - אסתטיקה - שיעור המשך (תאריך בחינה)
פרופ' חגי כנעןסמסטר א'שיעורב'18:00–20:00גילמן282
0618745801 - לוגיקה - שיעור המשך (תאריך בחינה)
ד"ר עפרה רכטרסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן317
0618758501 - פילוסופיה פוליטית - שיעור המשך (תאריך בחינה)
פרופ' צבי טאוברסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן280
0618222301 - פילוסופיה הודית - שיעור המשך (תאריך בחינה)
ד"ר רועי צהרסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן280
0618222101 - שיעור יסוד - פילוסופיה דיאלוגית (תאריך בחינה)
פרופ' חגי כנעןסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן281
0618231701 - Rationalism and Empiricism (תאריך בחינה)
ד"ר דוד קובץ'סמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן361
0618211101 - שיעור יסוד - הפילוסופיה בימי הביניים (תאריך בחינה)
פרופ' יוסף שורץסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן279

סמינרים

0618301401 - תבונה וחירות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ירון סנדרוביץסמסטר א'סמינרב'10:00–14:00גילמן262
0618301301 - על החיים ועל המוות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יאיר לויסמסטר א'סמינרב'16:00–18:00גילמןא362
ד"ר יאיר לויסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00גילמןא362
0618386801 - מרקסיזם פרוידיאני (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' צבי טאוברסמסטר א'סמינרג'12:00–14:00גילמןא362
פרופ' צבי טאוברסמסטר א'סמינרה'12:00–14:00גילמןא317
0618301201 - ולטר בנימין על לשון והיסטוריה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אלי פרידלנדר
ד"ר עילית פרבר
סמסטר א'סמינרג'14:00–18:00גילמן262
0618301501 - שפינוזה: מאמר תיאולוגי מדיני (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר א'סמינרד'10:00–14:00גילמן262
0618404601 - פילוסופיה וטרנספורמציה** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' דני רוהסמסטר א'סמינרד'10:00–14:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
0618365701 - השגחה אלוהית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נחמה ורביןסמסטר א'סמינרה'14:00–18:00גילמןא361

סמסטר ב'

0618101501 - מבוא לפילוסופיה של השפה (תאריך בחינה)
פרופ' אלי דרזנרסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618103002 - מבוא לפילוסופיה יוונית (תאריך בחינה)
ד"ר שרון וייסרסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618105901 - מבוא לאסתטיקה (תאריך בחינה)
פרופ' רות רונןסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618101601 - מבוא לפילוסופיה של הדת (תאריך בחינה)
ד"ר נחמה ורביןסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618104201 - מבוא לפילוסופיה הודית (תאריך בחינה)
פרופ' דני רוהסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618298101 - שיעור יסוד - פילוסופיה של המשפט (תאריך בחינה)
ד"ר אסף שרוןסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן280
0618211601 - שיעור יסוד - גוף ונפש (תאריך בחינה)
פרופ' רות רונןסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן280
0618255101 - שיעור יסוד - מיהו אלוהים והאם הוא שומע אותי (תאריך בחינה)
ד"ר נחמה ורביןסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן279
0618216201 - שיעור יסוד - פרקי יסוד בפילוסופיה הלניסטית (תאריך בחינה)
ד"ר שרון וייסרסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן279
0618231001 - שיעור יסוד - אנליטיות וא פריוריות (תאריך בחינה)
ד"ר עפרה רכטרסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן279
0618249501 - שיעור יסוד - לייבניץ: פרספקטיבה ואינסוף (תאריך בחינה)
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן279
0618267301 - Introduction to the Philosophy of Mind (תאריך בחינה)
ד"ר דוד קובץ'סמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00גילמן317

סמינרים

0618301801 - Epistemology of Metaphysics (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דוד קובץ'סמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00ווב301
ד"ר דוד קובץ'סמסטר ב'סמינרה'10:00–12:00ווב301
0618354201 - לאו דזה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גליה פת-שמירסמסטר ב'סמינרב'12:00–16:00גילמן262
0618370901 - מרטין היידגר: שאלת ההוויה ומעשה האמנות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' חגי כנעןסמסטר ב'סמינרב'16:00–20:00גילמן304
0618342901 - אמנות ופוליטיקה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' צבי טאוברסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב
פרופ' צבי טאוברסמסטר ב'סמינרה'12:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0618301601 - קריאה בכתביו של י. ג. הרדר (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עילית פרברסמסטר ב'סמינרג'12:00–16:00גילמןא362
0618301101 - ברנדום - משמעות לשונית, פרקטיקה היסקית וקונבנציה חברתית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אלי דרזנרסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00גילמן262
0618386101 - היוגה סוטרה: קריאות חדשות של טקסט ישן (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' דני רוהסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00גילמןא362
0618355501 - הדיאלוג הפילוסופי כמעצב סגנון חיים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' נתנאל לאורסמסטר ב'סמינרד'08:00–12:00גילמן261
0618301701 - סימבוליזם בהגותו של קאנט (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עפרה רכטרסמסטר ב'סמינרה'16:00–20:00גילמןא362

מתוך ביה"ס לכלכלה

יש לוודא עמידה בדרישות הקדם של הקורסים והסמינרים לפני רישום

סמסטר א

1011322001 - מדיניות כלכלית בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' בן- דוד דןסמסטר א'שו"תג'08:00–11:00נפתלי210
1011330301 - כלכלה מוניטרית בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' ליידרמן ליאונרדוסמסטר א'שו"תג'14:00–16:00ברגלס010
1843101101 - כלכלה, אבטחת מידע ופרטיות (תאריך בחינה)
פרופ' גנדל נילסמסטר א'שיעורא'11:00–13:00נפתלי003 זאב סגל
1011343401 - סדנא לתלמידים מצטיינים (תאריך בחינה)
ד"ר זלצר דןסמסטר א'סדנהד'12:00–14:00ברגלס101
1011330101 - מימון ציבורי (תאריך בחינה)
פרופ' בלומקין תומרסמסטר א'שו"תד'09:00–12:00ברגלס010
1011346101 - מדיניות כלכלית וחברתית בישראל (תאריך בחינה)
ד"ר שיינין יעקבסמסטר א'שו"תד'18:00–20:00ברגלס012
1011350901 - אופציות ושווקים פיננסיים (תאריך בחינה)
מר בן יהודה שלומיסמסטר א'שו"תג'12:00–14:00ברגלס010

סמינרים

1011356201 - נושאים בכלכלת עבודה: היצע עבודה, תצרוכת, וחסכון משקי בית** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ספורטא איתיסמסטר א'סמינרג'10:00–12:00
1011356203 - נושאים בכלכלה יישומית: תאונות דרכים, פשע, והרתעה** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר וייסבורד שריתסמסטר א'סמינרב'10:00–12:00
1011356204 - כלכלה יישומית: סיכונים והתנהגות פרטים** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' כהן אלמהסמסטר א'סמינרג'10:00–12:00
1011356205 - כלכלת משפחה** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' חזן משהסמסטר א'סמינרא'12:00–14:00
1011356207 - נושאים בכלכלת בריאות וביטוח** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר זלצר דןסמסטר א'סמינרא'12:00–14:00
1011356208 - נושאים במדיניות ציבורית ובמאקרו כלכלה** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר סטי עופרסמסטר א'סמינרד'10:00–12:00
1011356209 - משברים פיננסיים** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' צידון דניסמסטר א'סמינרא'10:00–12:00

סמסטר ב

סמינרים

1011356210 - נושאים בכלכלת עבודה: היצע עבודה, תצרוכת, וחסכון משקי בית* (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ספורטא איתיסמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00
1011356211 - נושאים במאקרו כלכלה* (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר וייס דודסמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00
1011356212 - נושאים בכלכלה יישומית: תאונות דרכים, פשע, והרתעה* (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר וייסבורד שריתסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00
1011356213 - כלכלה יישומית: סיכונים והתנהגות פרטים* (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' כהן אלמהסמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00
1011356214 - נושאים בכלכלת עבודה וחינוך* (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שלוסר אנליהסמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00
1011356215 - יישומים למודלים כלכליים בשווקים פיננסים* (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר בירד דניאלסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00
1011356217 - תורת ההחלטות ותורת המשחקים* (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' דקל עדיסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00
1011356219 - מאקרו כלכלה ושוק העבודה* (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ישיב ערןסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00
1011356220 - כלכלה ציבורית וכלכלה פוליטית** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' בלומקין תומרסמסטר ב'סמינרד'09:00–11:00

שיעורים

1011322002 - מדיניות כלכלית בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' בן- דוד דןסמסטר ב'שו"תה'12:00–15:00נפתלי103
1011330302 - כלכלה מונטרית בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' ליידרמן ליאונרדוסמסטר ב'שו"תה'10:00–12:00ברגלס010
1011316101 - אינטגרציה כלכלית ופיננסית והמשברים מאז 2007 (תאריך בחינה)
פרופ' ישיב ערןסמסטר ב'שו"תב'10:00–13:00ברגלס001
1011321401 - מתמטיקה מתקדמת לכלכלנים (תאריך בחינה)
פרופ' בן פורת אלחנןסמסטר ב'שו"תג'13:00–16:00ברגלס001
1011319101 - Introduction to Financial Economics** (תאריך בחינה)
פרופ' ברגמן נתאיסמסטר ב'שו"תא'13:00–16:00ברגלס010
1011416301 - סוגיות אמפיריות בניתוח כלכלי של המשפט (תאריך בחינה)
פרופ' כהן אלמהסמסטר ב'שו"תד'14:00–16:00ברגלס001
1011319301 - כלכלה בעולם ה- Big Data** (תאריך בחינה)
דר' ששון רועיסמסטר ב'שו"תד'18:00–21:00ברגלס012
1011332102 - בנקאות בישראל: תאוריה ויישום (תאריך בחינה)
ד"ר בנימיני יעלסמסטר ב'שו"תב'08:00–10:00ברגלס010
1011347401 - הגבלים עסקיים ורגולציה כלכלית (תאריך בחינה)
ד"ר שלם רועיסמסטר ב'שו"תג'16:00–18:00ברגלס001
1011355001 - הסטוריה כלכלית (תאריך בחינה)
ד"ר גולדברג דרורסמסטר ב'שו"תג'11:00–13:00ברגלס011
1011340501 - שווקי המט"ח והשפעתם על המשק (תאריך בחינה)
ד"ר מופקדי טלסמסטר ב'שו"תב'18:00–20:00ברגלס001
1011351201 - רציונליות ומשחקים (תאריך בחינה)
פרופ' דקל עדיסמסטר ב'שו"תב'16:00–18:00ברגלס008
פרופ' דקל עדיסמסטר ב'שו"תד'14:00–16:00ברגלס008

סמינרים

מתוך החוג למדע המדינה

יש לוודא עמידה בדרישות הקדם של הקורסים והסמינרים לפני רישום

סמסטר א'

1031382101 - אירופה במשבר (תאריך בחינה)
ד"ר שדה טלסמסטר א'שיעורג'09:00–12:00נפתלי207
1035403701 - משברים פיננסים והפוליטיקה הבינלאומית: מהשפל הגדול למשבר האשר (תאריך בחינה)
ד"ר פלדמן ניצןסמסטר א'שיעורד'18:00–21:00נפתלי421
1031180001 - מבוא למינהל ולמדיניות ציבורית (תאריך בחינה)
ד"ר מנדלקרן רונןסמסטר א'שיעורד'16:00–19:00נפתלי101
1031180002 - מבוא למינהל ולמדיניות ציבורית (תאריך בחינה)
גב' כהן עגן עדיסמסטר א'תרגילד'14:00–15:00נפתלי206
1031180003 - מבוא למינהל ולמדיניות ציבורית (תאריך בחינה)
גב' כהן עגן עדיסמסטר א'תרגילד'15:00–16:00נפתלי206
1031210801 - אסטרטגיה בעידן המודרני (תאריך בחינה)
פרופ' גת עזרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00נפתלי210
1031210802 - אסטרטגיה בעידן המודרני (תאריך בחינה)
גב' פריד שרהסמסטר א'תרגילב'08:00–09:00נפתלי106

לתשומת לבכם: קורסי פרו סמנריון אינם נחשבים לקורסי סמינר

1031386801 - טכנולוגיה ודמוקרטיה: לחשוב על הפוליטיקה במאה ה-21 (תאריך בחינה)
ד"ר פלטיאלי גיאסמסטר א'פרו"סב'16:00–18:00נפתלי422
1031379301 - תיאוריות של אינטגרציה (תאריך בחינה)
ד"ר שיאון מאיהסמסטר א'שיעורא'18:00–21:00נפתלי205
1031384101 - מעצמאות למעצמה: מדינאות של ארה"ב בראשית דרכה, 1776-1829 (תאריך בחינה)
פרופ' קוצ'ין מיכאלסמסטר א'שיעורא'09:00–12:00נפתלי206
1031386201 - דעת קהל סקרים ופוליטיקה (תאריך בחינה)
פרופ' שמיר מיכלסמסטר ב'פרו"סב'12:00–14:00ספריה מדה"ח308

סמינרים

1031396601 - הסדר הגלובלי וגלגוליו (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' קוצ'ין מיכאלסמסטר א'סמינרד'11:00–15:00נפתלי426
1031454601 - רטוריקה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' קוצ'ין מיכאלסמסטר א'סמינרא'13:00–16:00נפתלי420
1031448401 - חילון וחילוניות ופוסט חילוניות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר קופר ג'וליסמסטר א'סמינרג'12:00–15:00נפתלי421
1031449701 - הפוליטיקה של משבר האירו (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שדה טלסמסטר א'סמינרה'13:00–16:00נפתלי205
1031379001 - כתיבת חוקות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר לרנר חנהסמסטר א'סמינרב'10:00–14:00נפתלי314
1031396201 - האוניברסיטה והסטודנט: אמת, פוליטיקה וידע בעידן הזה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר חוברס אילסמסטר א'סמינרא'16:00–20:00נפתלי505

סמינרים שנתיים

1031330701 - בחירות בישראל (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שמיר מיכלסמסטר א'+ב'סמינרג'16:00–18:00נפתלי422
1031396601 - הסדר הגלובלי וגלגוליו (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' קוצ'ין מיכאלסמסטר א'סמינרד'11:00–15:00נפתלי426

סמסטר ב'

1031331801 - מהפכות טכנולוגיות במלחמה(עודכן 14.9.17) (תאריך בחינה)
פרופ' גת עזרסמסטר ב'שיעורה'17:00–20:00נפתלי206
1031391801 - הפוליטיקה של הכסף ושל משטרים מוניטריים בינלאומיים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שדה טלסמסטר ב'סמינרה'14:00–18:00נפתלי419
1031180006 - מבוא למינהל ולמדיניות ציבורית (תאריך בחינה)
ד"ר מנדלקרן רונןסמסטר ב'שיעורד'16:00–19:00נפתלי003 זאב סגל
1031180007 - מבוא למינהל ולמדיניות ציבורית (תאריך בחינה)
גב' כהן עגן עדיסמסטר ב'תרגילד'14:00–15:00נפתלי208
1031180008 - מבוא למינהל ולמדיניות ציבורית (תאריך בחינה)
גב' כהן עגן עדיסמסטר ב'תרגילד'15:00–16:00נפתלי208
1031210301 - כלכלה פוליטית (תאריך בחינה)
ד"ר שדה טלסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00נפתלי101
1031210304 - כלכלה פוליטית (תאריך בחינה)
מר צוקר דניאלסמסטר ב'תרגילד'14:00–16:00נפתלי106
1031210305 - כלכלה פוליטית (תאריך בחינה)
מר צוקר דניאלסמסטר ב'תרגילד'17:00–19:00נפתלי106
1031210806 - אסטרטגיה בעידן המודרני (תאריך בחינה)
פרופ' גת עזרסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00נפתלי210
1031210807 - אסטרטגיה בעידן המודרני (תאריך בחינה)
גב' פריד שרהסמסטר ב'תרגילב'08:00–09:00נפתלי105
1031310201 - מדיניות ומדינאות מעשית (תאריך בחינה)
ד"ר קלאובר יבגניסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00נפתלי201
1031310001 - התנהגות פוליטית בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' פלד יואבסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00נפתלי201
1031379101 - מחשבה פוליטית יהודית (תאריך בחינה)
ד"ר קופר ג'וליסמסטר ב'שיעורג'16:00–19:00נפתלי505
1031381001 - מבוא לממשל אמריקאי (תאריך בחינה)
פרופ' קוצ'ין מיכאלסמסטר ב'שיעורא'09:00–12:00נפתלי205
1031443101 - ניהליזם וקולנוע (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' קוצ'ין מיכאלסמסטר ב'סמינרא'13:00–16:00נפתלי208
1031381701 - מחשבה פוליטית בישראל (תאריך בחינה)
ד"ר חוברס אילסמסטר ב'שיעורא'12:00–15:00נפתלי505

לתשומת לבכם: קורסי פרו סמנריון אינם נחשבים לקורסי סמינר

1031385201 - שפה ופוליטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר חוברס אילסמסטר ב'פרו"סב'12:00–14:00נפתלי206
1031386301 - המשפטיזציה של הפוליטיקה והפוליטיזציה של המשפט (תאריך בחינה)
ד"ר לרנר חנהסמסטר ב'פרו"סד'12:00–14:00נפתלי420

סמינרים

1031396701 - לאומיות רבונות אזרחות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אמל ג'מאלסמסטר ב'סמינרב'08:00–12:00נפתלי314
1031369901 - "מקום" במחשבה הפוליטית בישראל (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר חוברס אילסמסטר ב'סמינרא'16:00–20:00נפתלי505
1031391801 - הפוליטיקה של הכסף ושל משטרים מוניטריים בינלאומיים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שדה טלסמסטר ב'סמינרה'14:00–18:00נפתלי419
1031396301 - כיצד ללמוד פילוסופיה מדינית? (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר קופר ג'וליסמסטר ב'סמינרד'15:00–19:00נפתלי422
1031396501 - אתגרים חברתיים ומדיניות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר זהבי עמוססמסטר ב'סמינרג'12:00–16:00נפתלי419
1031384201 - דת ומדינה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר לרנר חנהסמסטר ב'סמינרד'08:00–12:00נפתלי421

מתוך הפקולטה למשפטים

תלמיד/ה אשר יהיו מעוניינים ללמוד קורס בחירה נוסף

יגישו בקשה למזכירות התכנית

ויטופלו בשבוע שינויים

סמסטר א'

1411910501 - פוליטיקה, כלכלה, חברה (תאריך בחינה)
פרופ' ז'וזה ברונרסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00טרובוביץ105 - אולם הופיין
1411536601 - משפט האיחוד האירופי (תאריך בחינה)
פרופ' קנאור איריססמסטר א'שיעורא'18:00–20:00טרובוביץ203
פרופ' קנאור איריססמסטר א'שיעורה'18:00–20:00טרובוביץ203

סמסטר ב'

1411724701 - מדינת הלאום ורב תרבותיות (תאריך בחינה)
פרופ' בנבג'י יצחקסמסטר ב'פרו"סד'16:00–18:00טרובוביץ303
1411924401 - פמיניזם ומשפט (תאריך בחינה)
פרופ' בילסקי ליאורהסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00טרובוביץ301
1411507801 - חופש הביטוי בדמוקרטיה ליברלית (תאריך בחינה)
ד"ר דיין-אורבך אילנהסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00טרובוביץ100 - אולם קגן