כללי

מטרת הלימודים בחוג לפילוסופיה היא להקנות לתלמידים את יסודות המחשבה הפילוסופית, היכרות עם מושגי היסוד וצורות ההגות הפילוסופיים, ולהצביע על תחומי העניין השונים של הפילוסופיה (גם בזיקתם לתחומי מחשבה וידע אחרים). כמו כן מתאפשר ללומדים בחוג להתמחות בתחומי הפילוסופיה על פי נטיותיהם ותחומי התעניינותם.  
בהתאם לכך מורכבת מערכת הלימודים של החוג משלוש קבוצות של קורסים (ראו "מהלך הלימודים").