מסלולי הלימודים

בחוג חמישה מסלולי לימוד:

1. מסלול דו-חוגי שבו לומדים קורסים בפילוסופיה בהיקף של 56 ש"ס.[1]

2. מסלול חד-חוגי שבו לומדים התלמידים קורסים בחוג לפילוסופיה ובחוגים אחרים בהיקף של 112 ש"ס. מסלול זה נועד למספר מצומצם של תלמידים, המעוניינים להעמיק בלימודי הפילוסופיה ולהרחיב את אופקיהם בנושאים משלימים מחוגים אחרים, לפי בחירתם. יוכלו להתקבל כתלמידים מן המניין במסלול רק מי שסיימו את כל חובות שנה א' בפילוסופיה בציון 90 ומעלה, ואת כל חובות שנה א' בחוג נוסף (16 ש"ס לפחות) בציון 85 ומעלה. תלמידים שציונם הממוצע בסוף שנה ב' נמוך מ-80 יעברו למסלול הדו-חוגי.
לימודים בהתאמה אישית למצטיינים במסלול החד-חוגי.

3. מסלול של לימודי חטיבה בפילוסופיה שבו לומדים תלמידי חוגים אחרים בהיקפים שונים (ראו סעיף לימודי חטיבה).

4. לימודי תואר ראשון במסלול בין-תחומי בחקר התודעה והקוגניציה (מסלול משותף לפילוסופיה ולפסיכולוגיה).

5. תוכנית אופקים - לימודי תואר ראשון בחוג לפילוסופיה ובחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד.

_____________________________________________________________________

 [1]ככלל, תוכנית הלימודים הקובעת היא התוכנית שבה החל התלמיד את לימודיו בחוג. על תלמידים שהפסיקו את לימודיהם וחידשו אותם חלה תוכנית הלימודים בעת החידוש. מקרים מיוחדים ידונו באופן פרטני.