ציון גמר

במסלול הדו-חוגי

ממוצע הציונים בשיעורים

62%

ציון הסמינריון

15%

ציון עבודת הרפראט

8%

בחינת הבקיאות

15%

 

במסלול החד-חוגי

ממוצע הציונים בשיעורים

50%

ממוצע הציונים בשני הסמינריונים

20%

ציון עבודת הרפראט

5%

ממוצע הציונים בשיעורים בחטיבה חיצונית

7%

ציון הסמינריון (עבודת הרפראט) בחטיבה

3%

בחינת הבקיאות

15%