לימודי החטיבה

לימודי החטיבה מיועדים לתלמידים הלומדים לקראת התואר הראשון במסגרת לימודים חד-חוגית בחוג אחר, החייבים בלימודי חטיבה ובחרו ללמוד אותה במסגרת החוג לפילוסופיה. התלמידים ילמדו לימודי חטיבה רגילה (ללא סמינריון) בהיקף של 16 ש"ס.

חטיבה רגילה (16 ש"ס)

מבוא לפילוסופיה יוונית או מבוא לפילוסופיה חדשה

2 ש"ס  שנה א' 

3 שיעורי מבוא בתחומי הלימוד

6 ש"ס

שיעור המשך* באחד מהתחומים שבו נלמד מבוא

2 ש"ס

 שנה ב'

3 שיעורים: יסוד / מבוא תחומי נוסף / המשך נוסף

6 ש"ס

* שיעור ההמשך בלוגיקה + תרגיל צמוד, סה"כ 4 ש"ס.
שיעורי ההמשך ניתנים בסמסטר א' למעט שיעור ההמשך בפילוסופיה של המדע הניתן בסמסטר ב'.