תוכניות לימוד משותפות

 1.     מסלול של לימודי מתמטיקה ושתי חטיבות מורחבות מן החוגים: כלכלה, פסיכולוגיה ופילוסופיה (0379)
 2.     מסלול של לימודי משפטים וחטיבה בפילוסופיה (1411)

1. מסלול של לימודי מתמטיקה ושתי חטיבות מורחבות מן החוגים:1
כלכלה, פסיכולוגיה ופילוסופיה 


תיאור התוכנית ומטרותיה

מסגרת לימודים מיוחדת ויוקרתית זו מוצעת לתלמידים בעלי סקרנות אינטלקטואלית, המעוניינים להרחיב את יריעת הלימודים לתואר הראשון לקראת לימודים גבוהים. התוכנית תאפשר להם לרכוש תוך כדי לימודי התואר הראשון בסיס מוצק ורחב הן במתמטיקה והן בשני תחומים נוספים במדעי החברה והרוח. כוונת התוכנית לחזק מגמות מחקר בתחומים של מדעי החברה והרוח שבהם הרקע המתמטי הוא בעל חשיבות מכרעת.


מבנה תוכנית הלימודים

התוכנית מיועדת לתלמידים הלומדים מתמטיקה במסגרת הדו-חוגית, ובמקום לימודים בחוג נוסף לומדים בשתי חטיבות מורחבות מתוך החוגים: כלכלה, פסיכולוגיה, פילוסופיה.

תוכנית הלימודים כוללת שיעורים בהיקף של 134 ש"ס: 70 ש"ס במתמטיקה ו-32 ש"ס בכל אחת משתי החטיבות.


החוג לפילוסופיה:

הלימודים מדורגים, דהיינו אין ללמוד שיעור המשך לפני שיעור מבוא או במקביל לו; ההשתתפות בסמינריון בכפוף לעמידה בתנאי הקדם המפורסמים בצמוד לכל סמינר. 

שנה א'

מבוא לפילוסופיה חדשה

2

ש"ס

סמ' א' או ב'

קריאה מודרכת: דקארט

2

ש"ס

סמ' א' או ב'

מבוא ללוגיקה והתרגיל הצמוד

4

ש"ס

סמ' א'

סה"כ

8

ש"ס

 

שנה א' ו/או שנה ב'

שלושה מתוך השיעורים הבאים:

מבוא לפילוסופיה של המדע

2

ש"ס

סמ' א'

מבוא לפילוסופיה של השפה

2

ש"ס

סמ' ב'

מבוא למטאפיזיקה ותורת ההכרה

2

ש"ס

סמ' א'

שיעור המשך בלוגיקה

4

ש"ס

סמ' א'

סה"כ

6/8

ש"ס

 

שנה ב'

שיעור המשך במדע / שפה / מטאפיזיקה ותורת ההכרה 

2

ש"ס

סמ' א'*

שיעורי יסוד / שיעור קריאה / מבוא תחומי / פילוסופיה במאה ה-19

8/10

ש"ס

סמ' א' ו/או ב'

 

 

 

 

סה"כ

10/12

ש"ס

 

* למעט שיעור ההמשך בפילוסופיה של המדע , הניתן בסמסטר ב'.


שנה ג'

סמינריון בתחום רלוונטי למסלול (הגשת עבודת רפראט)

4

ש"ס*

סמ' א' או ב'

2 שיעורי יסוד / שיעורי קריאה / מבוא תחומי

4

ש"ס

סמ' א' ו/או ב'

סה"כ

8

ש"ס

 

סה"כ בחטיבה

32

ש"ס

 

* אם הסמינריון בהיקף של 2 ש"ס, על התלמידים להשתתף בשיעור נוסף.

 

2. מסלול של לימודי משפטים וחטיבה בפילוסופיה (1411)

לימודי החטיבה מיועדים לתלמידים הלומדים לקראת תואר ראשון במשפטים אשר בחרו ללמוד לימודי חטיבה במסגרת החוג לפילוסופיה. התלמידים ילמדו חטיבה מורחבת (כולל סמינריון או בלא סמינריון) בהיקף של 32 ש"ס.

הלימודים מדורגים, דהיינו אין ללמוד שיעור המשך לפני שיעור מבוא או במקביל לו; ההשתתפות בסמינריון בכפוף לעמידה בתנאי הקדם המפורסמים בצמוד לכל סמינר. 

חטיבה מורחבת - 32 ש"ס

מבוא לפילוסופיה יוונית

2

ש"ס

 שנה א'

מבוא לפילוסופיה חדשה

2

ש"ס

מבוא ללוגיקה + תרגיל

4

ש"ס

3 שיעורי מבוא בתחומי הפילוסופיה

6

ש"ס

קריאה מודרכת: דקארט

2

ש"ס

שיעור המשך באחד התחומים שבו נלמד מבוא*

2

ש"ס

 

שנה ב'

 

5 שיעורי יסוד / שיעורי קריאה / מבוא תחומי / פילוסופיה במאה ה-19 

10

ש"ס

סמינר (בו תוגש עבודת סמינר) או 2 שיעורים נוספים

4

ש"ס**

*שיעור המשך בלוגיקה + תרגיל צמוד, סה"כ 4 ש"ס.
שיעורי ההמשך ניתנים בסמסטר א' למעט שיעור ההמשך בפילוסופיה של המדע הניתן בסמסטר ב'. 
** אם הסמינריון בהיקף של 2 ש"ס, על התלמידים להשתתף בשיעור נוסף.

[1] הטיפול בתלמידים ייעשה במזכירות התלמידים בבית הספר למדעי המתמטיקה. הרישום לקורסים בלימודי החטיבות ייעשה בחוגים הרלוונטיים.