מסלול בין-תחומי בחקר התודעה - מסלול דו-חוגי בשיתוף עם החוג לביולוגיה

לימודי תואר ראשון במסלול בין-תחומי בחקר התודעה (מסלול דו-חוגי בשיתוף עם החוג לביולוגיה)

תלמידים שהחלו את לימודיהם בשנים קודמות, ישלימו אותם על פי המפורט בידיעון של שנת התחלת הלימודים. 

 

שנה ג'

סמינר א'

 4ש"ס

סמינר ב'

4 ש"ס

4 שיעורי יסוד / שיעורי קריאה / שיעורי בחירה

8 ש"ס 

סה"כ שעות לתואר במסלול זה :

56 ש"ס