כללי

מטרות הלימודים לתואר השני הן:

א. העמקה באחד או בשניים מתחומי הפילוסופיה הנלמדים בחוג - מטאפיזיקה ותורת ההכרה; לוגיקה; פילוסופיה של השפה; תורת המוסר; פילוסופיה פוליטית; פילוסופיה הודית; פילוסופיה סינית; אסתטיקה; פילוסופיה של הדת; פילוסופיה של המדע.

ב.  רכישת כלים למחקר פילוסופי.