מבנה תוכנית הלימודים

  • הדפסה

תוכנית הלימודים לתואר השני כוללת:

1. סמינריוני מחקר (הדרכה אישית): סמינריונים אלה כוללים פגישות של הדרכה אישית בין התלמיד למרצה הסמינריון. אין להירשם לשני הסמינריונים אצל אותו מרצה. מטרות ההדרכה האישית: שיפור מיומנויות הכתיבה המקצועית, רכישת כלי מחקר פילוסופיים, תרגול והתעדכנות בחומר ביבליוגרפי, סה"כ 8 ש"ס.

2. סמינריוני בחירה: סמינריונים העוסקים בנושא מסוים או בפילוסוף מסוים בתחום התמחות כלשהו - סה"כ 20 ש"ס במסלול המחקרי או 28 ש"ס במסלול העיוני. כמטלות סיום לסמינריונים הללו תוגש עבודה סמינריונית אחת במסלול המחקרי או שתי עבודות סמינריוניות במסלול העיוני ורפראטים בסמינרים האחרים. ככלל, התלמידים ישתתפו בסמינריונים המיועדים לתואר שני, אך יהיו רשאים להשתתף גם בסמינריונים מלימודי התואר הראשון בהיקף שלא יעלה על 8 ש"ס. בסמינריונים מלימודי התואר הראשון לא ניתן להגיש עבודות סמינריוניות, ומטלת הסיום בקורסים אלה היא הגשת עבודת רפראט.

3. הסמינר המחלקתי (הקולוקוויום): על תלמידי התואר השני מוטלת חובת השתתפות בסמינר המחלקתי של החוג לפילוסופיה. פגישות אלה נערכות בדרך כלל אחת לשבועיים (בימי ד', בשעות 16:00-18:00) והן מוקדשות להרצאות ולדיונים בנושאים פילוסופיים שונים, בהשתתפות מרצים אורחים, מרצי החוג ותלמידיו לתארים המתקדמים (תלמידי התואר השני והשלישי). ההשתתפות בסמינר המחלקתי אינה כלולה במניין השעות לתואר ואינה כרוכה בהגשת עבודות. תוכנית הסמינר המחלקתי מפורסמת באתר האינטרנט של החוג

4. החוג מעודד מחקרים שייערכו בשיתוף עם תחומי מחקר אחרים. תלמידים שייזמו הצעות מחקר כאלה ויימצאו מתאימים למסגרת לימודים בין-תחומית, ילמדו על פי תוכנית שתורכב לפי הצורך.