חוגי הלימוד בבית הספר

  • הדפסה
  • החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
  • החוג להיסטוריה של עם ישראל
  • החוג ללשון העברית ולבלשנות שמית
  • החוג למקרא
  • החוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד