מוסדות בית הספר

  • הדפסה

ראשת בית הספר- פרופ' תמר סוברן

מזכירת בית הספר ומזכירת תלמידי מחקר - ליאת ניסנוב

מועצת בית הספר - כל חברי הסגל מדרגת מרצה ומעלה

 

ראשי החוגים:

החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום - פרופ' רן ברקאי
החוג להיסטוריה של עם ישראל - פרופ' מוטי גולני 
החוג ללשון העברית ולבלשנות שמית - פרופ' משה מורגנשטרן
החוג למקרא - פרופ' מאירה פוליאק
החוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד - פרופ' אדם אפטרמן