ועדות בית הספר

  • הדפסה

1. הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר במדעי היהדות וארכיאולוגיה  ("ועדת דוקטורנטים")  
2. ועדת הקרן ע"ש דב סדן והפרס ע"ש גוסטה סדן לבית פרנס
3. ועדת קרן יורן שניצר
4. ועדת קרן יניב
5. ועדת מלגות

הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר במדעי היהדות וארכיאולוגיה

ועדה זו מרכזת את מערך הקבלה, הלימודים והמחקר לתלמידי התואר השלישי במדעי היהדות. הוועדה דנה בהצעות מחקר של מועמדים ומועמדות ללימודי התואר השלישי, מסדירה את אישורן קודם לכתיבתן, עוקבת אחרי התקדמות המחקרים וממליצה על אישורם לאחר השלמתם, משנמצאו ראויים לזכות את כותביהם בתואר "דוקטור לפילוסופיה".

חברי הוועדה
פרופ' תמר סוברן (יו"ר)
פרופ' שלמה יזרעאל
פרופ' יובל רוטמן
פרופ' איריס מילנר
פרופ' יורם כהן
ד"ר רונית מרוז 
ד"ר נעם מזרחי 

 

חברי ועדת שופטי קרן דב סדן
פרופ' דן לאור (יו"ר)
פרופ' תמר סוברן
ד"ר דנה אולמרט

 

חברי ועדת קרן יורן שניצר
פרופ' דינה פורת, (יו"ר)
מר עמיחי נריה (נציג המשפחה)
פרופ' תמר סוברן (ראשת בית הספר)
פרופ' מוטי גולני (ראש החוג להיסטוריה של עם ישראל)
פרופ' שמחה גולדין (ראש המרכז לחקר התפוצות)

 

חברי ועדת קרן יניב
פרופ' תמר סוברן (יו"ר) 
פרופ' דוד אסף
פרופ' גדעון בוהק
פרופ' דוד דה פריז
ד"ר  אורית רוזין 

חברי ועדת המלגות
פרופ' תמר סוברן (יו"ר)
ד"ר דנה אולמרט
פרופ' אבי גופר 
פרופ' אדם אפטרמן
ד"ר מעוז כהנא
פרופ' משה מורגנשטרן
פרופ' מאירה פוליאק