פירוט הקורסים

קורסי תוכנית הלימודים הקוגניטיביים של השפה ושימושיה

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

תוכנית הלימודים הקוגנטיביים של השפה ושימושיה

קורסי חובה

0688452401 - יסודות הפסיכו-בלשנות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אורנה פלגסמסטר א'סמינרב'14:00–18:00גילמן262
0688401401 - היבטים קוגניטיביים של שיח (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אורנה פלגסמסטר א'+ב'סמינרד'16:00–18:00דן-דוד211
0688401102 - שיטות מחקר בלימודים קוגניטיביים של השפה ושימושיה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רמה עמישבסמסטר א'+ב'סמינרב'10:00–12:00דן-דוד209

קורסי בחירה

0688500701 - קריאה והבנת הנקרא בעידן הדיגיטלי: בין הטקסט לקורא (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורלי פורמןסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00דן-דוד212
0688500401 - תהליכים קוגניטיביים גבוהים בעיבוד שפה: זמן, זיכרון ומודעות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר חמוטל קריינרסמסטר א'סמינרב'08:00–10:00גילמןא361
0688500001 - הפקת שפה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נועה שובלסמסטר א'סמינרד'10:00–12:00ווב401
0688500501 - תהליכי התפתחות שפה - בין אקראיות לשיטתיות בשינוי הלשוני (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' חוה שילדקרוטסמסטר א'+ב'סמינרב'12:00–14:00רוזנברג211
0688500801 - מובן ומשמעות: גישות, תהליכים ותיפקודים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' קרייטלר שולמיתסמסטר א'+ב'סמינרד'14:00–16:00גילמן497
0688452201 - סמינר מחלקתי לתלמידי תזה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אורנה פלגסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00רוזנברג107
0688401601 - שפה ומוח (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אורנה פלגסמסטר ב'סמינרב'14:00–18:00רוזנברג211
0688452001 - אה בה ציגלה מה: על הפרעות בשטף הדיבור מנקודת מבט פסיכובלשנית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נועה שובלסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00דן-דוד209

קורסי בחירה מחוגים אחרים - מדעי הרוח

לשון עברית

0614600101 - קריאה בכתבי רד"ק (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'+ב'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג103
0614401001 - התגבשות דקדוקה של העברית הישראלית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עינת גונןסמסטר א'+ב'סמינרג'08:00–10:00רוזנברג204 ספריה
0614401201 - עיונים בדקדוק העברית הקלאסית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' משה פלורנטיןסמסטר א'+ב'סמינרג'10:00–12:00רוזנברג204 ספריה
0614400101 - שיטות במילונאות של העברית והשפות השמיות - סמינר מחקרי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' משה מורגנשטרןסמסטר א'+ב'סמינרג'12:00–14:00רוזנברג204 ספריה
0614401101 - שונוּת לשונית בלשון חז"ל (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורי מורסמסטר א'+ב'סמינרג'14:00–16:00רוזנברג204 ספריה

החוג לספרות

0680517801 - המטפורה – נקודת צומת בינתחומית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ישעיהו שןסמסטר א'סמינרב'14:00–18:00גילמןא317

היחידה למחקר התרבות

0669403801 - אנשים מדברים בחיי היומיום (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רקפת סלע-שפיסמסטר א'סמינרב'16:00–20:00גילמן455

המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן

0659250301 - תחושת האנחנו. גישות אבולוציוניות, פנומנולוגיות, קוגניטיביו (תאריך בחינה)
מר אורן באדרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן450
0659541501 - חשיבה ביולוגית (השלמות+תואר) (תאריך בחינה)
ד"ר אהוד לםסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן306
0659250601 - פילוסופיה של הביולוגיה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' חוה יבלונקהסמסטר א'סמינרג'10:00–14:00גילמן497
0659250901 - בראשית היה הסיפור: יצירתיות ועצמיות מימה״ב למודרנה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עינת קלפטרסמסטר א'סמינרג'16:00–18:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0659250801 - היסטוריה ופילוסופיה של מדעי המוח (תאריך בחינה)
מר זוהר ברונפמןסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן361
1071570601 - מנגנונים מוחיים של למידה וזיכרון בבני אדם** (תאריך בחינה)
ד"ר צנזור ניצןסמסטר א'+ב'שיעורא'14:00–16:00שרת214
0659248001 - דמיון, בדיה וסיפור: הדיון העכשווי בפילוסופיה של הנפש ובמדעי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אהוד לםסמסטר ב'סמינרא'12:00–16:00גילמן497
0659800101 - האם צריך להרחיב את הסינתזה האבולוציונית המודרנית ? (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' חוה יבלונקהסמסטר ב'סמינרג'10:00–14:00גילמן323 ע"ש אלקוב

קורסים מהחוג לפסיכולוגיה ומהחוג לתקשורת על בסיס מקום פנוי

1071473701 - חקר התודעה: התנהגות ומוח** (תאריך בחינה)
פרופ' לאמי דומיניקסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00שרת214
1071476901 - קשב: התנהגות ומוח** (תאריך בחינה)
פרופ' לאמי דומיניקסמסטר ב' ד'10:00–12:00שרת214
1071493301 - אינטגרציה סמנטית: כיצד מקודדים ונקשרים מושגים (תאריך בחינה)
ד"ר ליעד מודריקסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00נפתלי105
1071551901 - זיכרון אנושי א'** (תאריך בחינה)
פרופ' גושן גוטשטין יסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00נפתלי314
1071476201 - קולוקוויום- א'- פסיכולוגיה קוגניטיבית/קוגניציה ומוח** (תאריך בחינה)
ד"ר צנזור ניצןסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00נפתלי527
ד"ר יובל-גרינברג שלומיתסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00נפתלי527
1071478301 - קולוויום -ב'- פסיכולוגיה קוגניטיבית/קוגניציה ומוח** (תאריך בחינה)
ד"ר צנזור ניצןסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00נפתלי527
ד"ר יובל-גרינברג שלומיתסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00
1071477001 - מודעות וקשב (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' לאמי דומיניקסמסטר ב'סמינר00:00–00:00
פרופ' לאמי דומיניקסמסטר א'סמינרה'12:00–14:00נפתלי206
1071477301 - חשיבה יצירתית וחשיבה המצאתית (תאריך בחינה)
פרופ' קרייטלר שולמיתסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00נפתלי314
1071477201 - פתרון בעיות : המודלים הקלאסיים וגישות חדשות (תאריך בחינה)
פרופ' קרייטלר שולמיתסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00נפתלי314
1071483201 - מוח קוגניציה ותנועות עיניים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יובל-גרינברג שלומיתסמסטר א'סמינרב'10:00–12:00נפתלי426
ד"ר יובל-גרינברג שלומיתסמסטר ב'סמינר00:00–00:00
1071570601 - מנגנונים מוחיים של למידה וזיכרון בבני אדם** (תאריך בחינה)
ד"ר צנזור ניצןסמסטר א'+ב'שיעורא'14:00–16:00שרת214
1071474901 - פילוסופיה של תהליכים מנטליים (תאריך בחינה)
פרופ' אושר מריוססמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00שרת214
1071231601 - היסטוריה של הפסיכולוגיה (תאריך בחינה)
פרופ' אלגום דניאלסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00נפתלי205

החוג לפילוסופיה

0659250601 - פילוסופיה של הביולוגיה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' חוה יבלונקהסמסטר א'סמינרג'10:00–14:00גילמן497
0618401001 - פילוסופיות של הטבע החי לאחר קאנט (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אלי פרידלנדרסמסטר א'סמינרה'10:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0618496001 - רגשות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רות ויינטראובסמסטר ב'סמינרא'14:00–16:00גילמןא361
פרופ' רות ויינטראובסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00גילמןא361
0659250201 - פילוסופים כותבים על טכנולוגיה והעתיד (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אהוד לםסמסטר ב'סמינרב'12:00–16:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

בלשנות

סמסטר א'+ב'

0627314601 - סמינר ברכישת פונולוגיה: מסלולי התפתחות טיפוסיים וא-טיפוסיים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר גלית אדםסמסטר א'סמינרב'18:00–20:00ווב401
ד"ר גלית אדםסמסטר ב'סמינרב'18:00–20:00ווב401
0627324001 - סמינר רכישת התחביר: רכישת פסוקיות זיקה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אירנה בוטוויניקסמסטר א'סמינרא'10:00–12:00ווב105
ד"ר אירנה בוטוויניקסמסטר ב'סמינרא'10:00–12:00ווב103
0627407501 - סוגיות נבחרות בנוירובלשנות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עינת שיטריתסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00ווב401
ד"ר עינת שיטריתסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00ווב401
0627408501 - סמינר פסיכובלשנות - עיבוד מבני תלות תחבירית (תאריך הגשת עבודה)
דר' איה מלצר-אשרסמסטר א'סמינרא'12:00–14:00ווב401
דר' איה מלצר-אשרסמסטר ב'סמינרא'08:00–10:00ווב401

סמסטר א'

0627300501 - פונולוגיה ניסויית (תאריך בחינה)
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00ווב102
0627401801 - תחביר בן זמננו (תאריך בחינה)
פרופ' ג'וליה הורבטסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00ווב401
פרופ' ג'וליה הורבטסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00ווב401
0627402801 - פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים (תאריך בחינה)
דר' איה מלצר-אשרסמסטר א'שיעורא'08:00–10:00ווב103
0627402802 - תרגיל פסיכובלשנות שיטות מחקר ועיצוב ניסויים (תאריך בחינה)
גב' טל נססמסטר א'תרגילד'12:00–14:00ווב103
0627403101 - עיבוד לשוני של מספרים וכמויות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עינת שיטריתסמסטר א'סמינרא'16:00–18:00ווב401
0627408101 - אלקטרופיזיולוגיה בחקר השפה (תאריך הגשת עבודה)
דר' איה מלצר-אשרסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00ווב105

סמסטר ב'

0627314401 - אופטימליות סגמנטלית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00ווב103
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00ווב103
0627319901 - מגוון סוגיות מרכזיות בסמנטיקה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נירית קדמוןסמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00ווב105
0627400101 - סמנטיקה למתקדמים (תאריך בחינה)
פרופ' אלפרד לנדמןסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00ווב102
פרופ' אלפרד לנדמןסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00ווב102
0627402901 - פסיכובלשנות: מבוא לתיאוריות של עיבוד משפטים (תאריך בחינה)
דר' איה מלצר-אשרסמסטר ב'שיעורב'08:00–10:00ווב401
0627407201 - רכישת שפה: גישות פסיכובלשניות (תאריך בחינה)
ד"ר עינת שיטריתסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00ווב105
ד"ר עינת שיטריתסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00ווב105
0627407701 - נוירובלשנות: שפה ומוח (תאריך בחינה)
ד"ר עינת שיטריתסמסטר ב'שיעורא'16:00–20:00ווב103
0627404101 - התאוריה התחבירית לאור המינימליזם (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ג'וליה הורבטסמסטר ב'סמינרג'12:00–16:00ווב401
0627403001 - סמינר פרגמטיקה ודקדוק (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מירה אריאלסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00ווב401

קורסי תואר ראשון הפתוחים לתלמידי תואר שני (עד ל-8 ש"ס)

לשון עברית

0614350401 - עיונים תחביריים, סמנטיים ולקסיקליים בעברית בת ימינו (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ורד סיידוןסמסטר א'+ב'סמינרג'16:00–18:00רוזנברג204 ספריה
0614350301 - דיאלקטולוגיה והשפות השמיות החיות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר א'סמינרג'18:00–20:00רוזנברג212
0614350201 - סוגיות בעברית המדוברת - מעבדה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עינת גונןסמסטר א'+ב'סמינרד'12:00–14:00רוזנברג204 ספריה

שיעורי השלמה- קורסי ההשלמה אינם נחשבים במניין השעות לתואר

החוג לפילוסופיה

0618101501 - מבוא לפילוסופיה של השפה (תאריך בחינה)
פרופ' אלי דרזנרסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

החוג לספרות

0680327201 - הפנטסטי בראי הקוגניציה (תאריך בחינה)
פרופ' ישעיהו שןסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן317
0680327101 - קשב לספרות – מבט קוגניטיבי על קריאה ספרותית (תאריך בחינה)
מר אמיר חרשסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן307

קורסי השלמה בבלשנות

סמסטר א'

0627101001 - מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
דר' איה מלצר-אשרסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00ווב001
0627101102 - תר' מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
גב' הילה דוידוביץסמסטר א'תרגילד'10:00–12:00ווב102
0627101103 - תר' מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
גב' הילה דוידוביץסמסטר א'תרגילד'14:00–16:00ווב102
0627101104 - תר' מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
גב' נעה גלרסמסטר א'תרגילד'16:00–18:00ווב102
0627101105 - תר' מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
גב' נטע חלוץסמסטר א'תרגילה'10:00–12:00ווב102
0627112001 - פונטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00ווב001
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן223 (אולם ברגר)
0627213001 - תחביר מתחילים (תאריך בחינה)
פרופ' טל סילוניסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00ווב001
פרופ' טל סילוניסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00ווב001
0627213002 - תר' תחביר מתחילים (תאריך בחינה)
מר יובל כ"ץסמסטר א'תרגילא'14:00–16:00ווב102
0627213003 - תר' תחביר מתחילים (תאריך בחינה)
מר עומר רוזנבויםסמסטר א'תרגילב'10:00–12:00רוזנברג205
0627213004 - תר' תחביר מתחילים (תאריך בחינה)
מר יקיר דללסמסטר א'תרגילג'10:00–12:00רוזנברג205
0627216601 - פונולוגיה מתקדמים (תאריך בחינה)
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר א'פרו"סב'16:00–18:00ווב103
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר א'פרו"סד'16:00–18:00ווב103
0627216602 - תר' פונולוגיה מתקדמים (תאריך בחינה)
גב' נעה הנדלסמןסמסטר א'תרגילד'12:00–14:00ווב102
0627216603 - תר' פונולוגיה מתקדמים (תאריך בחינה)
מר רומן הימלרייך סמסטר א'תרגילד'14:00–16:00רוזנברג205