מבנה תוכנית הלימודים

בשנה א' הלימודים כוללים שיעורי חובה מבואיים, תרגילים ושפה ערבית (לתלמידים ללא פטור).

בשנה ב' כוללים הלימודים פרוסמינריון על מדינה מרכזית באזור (איראן, תורכיה, מדינות בצפון אפריקה, ירדן, מצרים ועוד). קורס חובה בהיסטוריה חברתית, קורס בחירה של ביה"ס מבין השיעורים שיוצעו מהחוגים: היסטוריה כללית ולימודי מזרח אסיה והשלמת לימודי הערבית.

בשנה ג' כוללים הלימודים סמינר בסוגיה מרכזית על סדר יומו של האזור.

בשנים ב' ו-ג' יש ללמוד קורסי בחירה בהיקף הנדרש עפ"י מסלול הלימודים והרמה בערבית (פירוט בפיסקה שדנה בלימודי השפות בחוג).

בחלק מהשיעורים ישולבו סדנאות וסיורים לימודיים בארץ ובחו"ל.


החל משנת הלימודים תשע"ט נדרשים תלמידי התואר הראשון בכל חוגי הלימוד באוניברסיטה ללמוד קורס אקדמי אחד בשפה האנגלית. 

תלמיד במסלול דו-חוגי יוכל לבחור באיזו תכנית לימודים ללמוד את הקורס.
כל המטלות בקורס הינן בשפה האנגלית. היקף הקורס 2 ש"ס לפחות. 
תלמיד לא יוכל לסיים את לימודיו ללא סיום מטלה זו בהצלחה.