מסלולי הלימודים

בחוג מסלולי הלימוד הבאים:

  • מסלול דו-חוגי ובו ילמדו התלמידים באחד משני תחומי הלימוד, הארכיאולוגיה של ארץ-ישראל וסביבתה או תרבויות המזרח הקדום ובחוג לימודים נוסף. החוג מעודד את תלמידיו לבחור בחוג שני שתחום עיסוקו משלים את לימודי הארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום: היסטוריה של עם ישראל, לימודים קלאסיים, מקרא, היסטוריה כללית, גאוגרפיה וסביבת האדם, תולדות האמנות.

  • מסלול חד-חוגי ובו ילמדו התלמידים בשני תחומי הלימוד של החוג - ארכיאולוגיה של ארץ-ישראל וסביבתה ותרבויות המזרח הקדום. מסלול זה מעניק הרחבה והעמקה של בסיס הידע של תלמידי שני תחומי הלימוד, בעיקר לאלה המתכוונים להמשיך לתואר שני.

  • לימודים בהתאמה אישית למצטיינים במסלול החד-חוגי.