חטיבות לימודים מיוחדות

הקבצי התוכנית הרב תחומית במדעי הרוח: ראו פירוט בתוכנית הרב תחומית במדעי הרוח בידיעון.