קורסי המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן.

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.