קורסי המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן.

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

תשע"ט

המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן

קורסים שנתיים

0659539701 - סמינר מחקר (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שאול קציר סמסטר א'+ב'סמינרב'18:00–20:00גילמן449
0659246801 - לאחר מות האל, שאלת המשמעות במאה ה-20 (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שטרנגר קרלוסמסטר א'סמינרה'18:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב
פרופ' שטרנגר קרלוסמסטר ב'סמינרה'10:00–12:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

סמסטר א'

קורסי השלמות

0659211801 - הסטוריה של המדעים הפיזיקליים א' (תאריך בחינה)
ד"ר עדו יעבץסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן280
0659541501 - חשיבה ביולוגית (השלמות+תואר) (תאריך בחינה)
ד"ר אהוד לםסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן317
0618104101 - מבוא לפילוסופיה של המדע (תאריך בחינה)
ד"ר אורי בלקינדסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0659515501 - מבוא לתיאוריה חברתית מודרנית (קורס השלמות) (תאריך בחינה)
ד"ר אורי רוטלויסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן456

שיעורים וסמינרים

0659213401 - מושג האינדוקציה ובעיית האינדוקציה-דיון על מהות ההיסקים מהנסי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורי בלקינדסמסטר א'סמינרא'10:00–14:00גילמןא361
0659212201 - אבולוציה תרבותית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אהוד לםסמסטר א'סמינרא'12:00–16:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
0659214701 - אקדמיה, חברה ופוליטיקה בישראל (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר לין חלוזין דברתסמסטר א'סמינרא'16:00–20:00רוזנברג212
0659112001 - קריאה בטקסטים קלאסיים (תאריך בחינה)
ד"ר אורי בלקינדסמסטר א'ק"מב'10:00–12:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ
0659221001 - קריאה ב "ספר האופטיקה" של אבן אל - הית'ם (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אחמד אע'באריהסמסטר א'סמינרב'12:00–16:00ווב103
0659112701 - קריאה בטקסטים קלאסיים (תאריך בחינה)
ד"ר לין חלוזין דברתסמסטר א'ק"מב'12:00–14:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ
0659541501 - חשיבה ביולוגית (השלמות+תואר) (תאריך בחינה)
ד"ר אהוד לםסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן317
0659112501 - קריאה בטקסטים קלאסיים (תאריך בחינה)
ד"ר אהוד לםסמסטר א'ק"מב'14:00–16:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ
0659828001 - מהמכני לדיגיטלי:שינויים טכנולוגיים,מדעיים וחברתיים מהמאה ה- (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שאול קציר סמסטר א'סמינרג'10:00–14:00גילמןא317
0659215201 - הביולוגיה של החוויה: נקודת המפגש בין נוירו-ביולוגיה, פסיכולו (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' חוה יבלונקהסמסטר א'סמינרג'10:00–14:00גילמןא361
0659246501 - גישות חקר לתרבות הדיגיטאלית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר א'סמינרג'14:00–18:00דן-דוד211
0659889301 - מחלוקות בסביבה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דניאל חי מישוריסמסטר א'סמינרד'08:00–12:00ווב101
0659889101 - מהגוף הקרימינלי לנפש המסוכנת: על מדע ופשע (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר גל הרץסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
0659252801 - קריאה בטקסטים קלאסיים (תאריך בחינה)
פרופ' יוסף שורץסמסטר א'ק"מד'10:00–12:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ
0659214501 - המהפכה המדעית וההגות היהודית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עדו יעבץסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן450
0659343401 - Madwomen: Women and Mental Illness in US History (תאריך הגשת עבודה)
Prof Margo E Hornסמסטר א'סמינרה'14:00–18:00גילמן323 ע"ש אלקוב

6 מפגשים של 4 ש"ס אוקטובר-דצמבר

סמסטר ב'

קורסי השלמות

0659624701 - מושגי יסוד במתמטיקה (השלמות) (תאריך בחינה)
פרופ' ליאו קוריסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן280
0659211901 - הסטוריה של המדעים הפיזיקלייים ב'(השלמות+תואר) (תאריך בחינה)
ד"ר שאול קציר סמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן280
0659461301 - פילוסופיה של המדע המשך (קורס השלמות) (תאריך בחינה)
ד"ר אורי בלקינדסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן280
0659246301 - ידע ומוסדות ידע (השלמות) (תאריך בחינה)
פרופ' יוסף שורץסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן277

שיעורים וסמינרים

0659199401 - המטאפיזיקה של הזמן במסורת האנאליטית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורי בלקינדסמסטר ב'סמינרא'10:00–14:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
0659214001 - בעיית השפה במחשבת ימי הביניים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יוסף שורץסמסטר ב'סמינרא'10:00–14:00גילמן261
0659257201 - נורמות חברתיות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אהוד לםסמסטר ב'סמינרא'12:00–16:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0659213801 - אינדיוודואלים וקולקטיבים בהיסטוריה של המדעים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר סנאית גיסיס
פרופ' מנחם פיש
סמסטר ב'סמינרא'16:00–20:00גילמןא361
0659304001 - סמינר מתודולוגי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורי בלקינדסמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
0659211901 - הסטוריה של המדעים הפיזיקלייים ב'(השלמות+תואר) (תאריך בחינה)
ד"ר שאול קציר סמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן280
0659250201 - פילוסופיה של בינה מלאכותית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אהוד לםסמסטר ב'סמינרב'12:00–16:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
0659213701 - כלאם ופילוסופיה באסלאם: ממריבה לאינטגרציה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אחמד אע'באריהסמסטר ב'סמינרב'12:00–16:00רוזנברג212
0618302001 - אריסטו על התהוות החיים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אורנה הררי
פרופ' חוה יבלונקה
סמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00גילמןא362
פרופ' אורנה הררי
פרופ' חוה יבלונקה
סמסטר ב'סמינרה'10:00–12:00גילמןא362
0621905901 - רופאים, חיידקים ופלדה: פרקים בהיסטוריה של הרפואה המערבית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אמיר טייכרסמסטר ב'סמינרג'08:00–12:00גילמןא361
0659215301 - המקורות האבולוציוניים של החוויה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' חוה יבלונקהסמסטר ב'סמינרג'10:00–14:00גילמןא317
0659213501 - המדעים המודרניים והרפורמה באסלם (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר זהייה קונדוססמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00גילמןא362
0659112601 - קריאה בטקסטים קלאסיים (תאריך בחינה)
ד"ר שאול קציר סמסטר ב'ק"מג'14:00–16:00
0659214601 - מהי הלשון? תשובות מן הפילוסופיה ומן הבלשנות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר לין חלוזין דברתסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00דן-דוד101
0659212901 - המשבר של המערב מאז 9/11 (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שטרנגר קרלוסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00דן-דוד102
0669613201 - תרבויות נולדות: תרבות, מזון ואבולוציה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אריה אלטמןסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00רוזנברג211
0659213901 - להיות נורמלי: היסטוריה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר טל ארבלסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00גילמן317
0659112401 - קריאה בטקסטים קלאסיים (תאריך בחינה)
ד"ר עדו יעבץסמסטר ב'ק"מד'14:00–16:00
0659247201 - סוגיות בתולדות הטכנולוגיה בתרבות המערב (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עדו יעבץסמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00גילמןא362
0659880001 - חקר האדם והחברה ממסעות קולומבוס ועד לנאורות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רן שגבסמסטר ב'סמינרה'12:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0659888901 - פָּרָה פָּרָה: חיה, חברה וטכנומדע (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר תמר נוביקסמסטר ב'סמינרה'14:00–18:00גילמן323 ע"ש אלקוב

7 מפגשים של 4 ש"ס כל אחד בין 28 בפברואר-15 באפריל 2019

0659889001 - The Structures of Practical Knowledge in the Early Modern Pe (תאריך הגשת עבודה)
Prof Matteo Vallerianiסמסטר ב'סמינרו'09:00–13:00גילמן497

6 מפגשים של 4 ש"ס כל אחד בתאריכים 3/5-14/6/19

תלמידים יקרים שימו לב! תכנית הלימודים ולוח הבחינות אינם סופיים. נא בדיקתכם לקראת הרישום בבידינג ופתיחת שנת הלימודים