מבנה תוכנית הלימודים במסלול לימודים אמריקניים

המסלול ללימודים אמריקניים מעניק לתלמידי התואר הראשון הבנה נרחבת של התרבות ושל החברה בצפון אמריקה מתחילת התיישבותם של האירופים ועד לעידן הגלובליזציה של המאה ה-21, על אופיין המורכב והייחודי. אופי הלימודים במסלול הוא בין-תחומי והוא משלב לימודים מתחומים שונים בקמפוס, כגון היסטוריה, לימודי תרבות, מדעי המדינה, תולדות האמנות ולימודי קולנוע וטלוויזיה. מטרת הלימודים היא לעודד את התלמידים לנתח ולפרש את החוויה האמריקנית לסוגיה, בעבר ובהווה, באופן חדשני ויצירתי. הלימודים במסלול זה הם באופן דו-חוגי בלבד.

מבנה תוכנית הלימודים במסלול ללימודים אמריקניים   

קורסי חובה בחוג לאנגלית       

   

מבוא לתרבות אמריקה

4

ש"ס

מה הם לימודים אמרקניים?

2

ש"ס

תרגיל כתיבה

2

ש"ס

ניתוח סיפורת

4

ש"ס

פרוסמינר כתיבה [1]

4

ש"ס

קורסי חובה בחוג להיסטוריה [2]

   

חברה, משטר ותרבות בארצות-הברית (שו"ת ארה"ב)

4

ש"ס

קורס בהיסטוריה של ארה"ב אחרי 1865 

2

ש"ס

 קורסי בחירה בחוג לאנגלית[3]

   

קורסי בחירה מתוך ההיצע בידיעון  

20

ש"ס

(לפחות 2 קורסים יהיו בהיקף 4 ש"ס)

   

 קורסי בחירה מחוץ לחוג

   

 קורסי בחירה מתוך ההיצע בידיעון

12

ש"ס

סמינר[4]

   

סמינר אחד מתוך ההיצע בידיעון 

4

ש"ס

סה"כ

58

ש"ס

 

תוכנית תלת-שנתית באופן לימוד דו-חוגי במסלול אמריקניים 

שנה א'

   

מבוא לתרבות אמריקה

4

ש"ס

מה הם לימודים אמריקניים? 

2

ש"ס

תרגיל כתיבה 

2

ש"ס

ניתוח סיפורת

4

ש"ס

חברה, משטר ותרבות בארצות-הברית

4

ש"ס

סה"כ שנה א'

16

ש"ס

שנה ב' ו ג'

   

פרוסמינר כתיבה

4

ש"ס

קורסי בחירה בחוג לאנגלית בתחום התרבות האמריקנית (לפחות 2 קורסים יהיו בהיקף 4 ש"ס)  

20

ש"ס

קורסי בחירה מחוץ לחוג

12

ש"ס

קורס היסטוריה של ארה"ב אחרי 1865

2

ש"ס

סמינר  [4] 

4

ש"ס

סה"כ שנים ב' וג'

42

ש"ס

 

   

[1] דרישות הקדם לרישום לפרוסמינר כתיבה:(1) סיום חובות שמיעה של קורסים בהיקף של 8 ש"ס לפחות; (2) ציון 70 לפחות בקורס "תרגיל כתיבה".

[2] תלמידי המסלול הלומדים בחוג להיסטוריה כללית כחוגם השני יתאמו את מערכת השעות שלהם עם יועצי המסלול כדי למנוע כפילויות.

[3] תלמידים המבקשים להחליף 4 ש"ס מתוך קורסי הבחירה ב"מבוא לתרבות אנגליה חלק א'״,״מבוא לתרבות אנגליה חלק ב'", ״מבוא לתיאוריה" או "ניתוח שירה" ייפנו ליועץ ב"א .

[4] דרישות הקדם לרישום לסמינר: (1) ציון עובר ב״מבוא לתרבות אמריקה״; (2) ציון עובר ב״מה הם לימודים אמריקניים?״; (3) ציון עובר בפרוסמינר כתיבה.

 

ציון הגמר

ציון הגמר ישוקלל לפי הפירוט שלהלן:

ציון הסמינר

15%

הציונים בשאר קורסי התוכנית

85%