קורסי חינוך

קורסי הקבצים הבין תחומיים.

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ חינוך (מסגרת 700)

שמו לב- הקבץ ללא סמינריון

בשנה א' חובה ללמוד "כתיבה אקדמית" שייחשב כ- 2 ש"ס

במקום קורס בחירה באחד מההקבצים הבין-תחומיים

רשימת הקבוצות מופיעה בפרק פירוט הקורסים

שיעור חובה (סה"כ 6 ש"ס)

0723100001 - מבוא לחינוך: היבטים פילוסופיים, סוציולוגיים ופסיכולוגיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר וגמן -רוזי אורית
ד"ר ג'רמי פוגל
ד"ר הישראלי אדם
סמסטר א'+ב'שו"תג'12:00–15:00שרת410

שיעורי בחירה - ממוקד חדשנות וחברה (עד 6 ש"ס)

0723201701 - חינוך מודע מגדר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נץ הדרסמסטר א'שו"תג'10:00–12:00שרת006

0723201601 - חינוך למחשבה נאורה: מרוסו ועד מרקס

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ארבל אילנהסמסטר א'שו"תג'12:00–14:00שרת432

0723204301 - למידה וקוגניציה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דותן דרורסמסטר א'שו"תד'08:00–10:00שרת006

0723120101 - חינוך ושינוי חברתי: היבטים סוצולוגיים, אידיולוגיים והיסטוריי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חלפין תמהסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00שרת309

0723120201 - מדיניות חינוך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר תמיר ערןסמסטר ב'שו"תה'14:00–16:00שרת410

0723201201 - יזמות בחינוך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ימיני מיריסמסטר ב'שו"תג'08:00–10:00שרת307

0723201301 - אי שיוויון חברתי בראי החינוך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' שהרבני טליסמסטר ב'שו"תג'10:00–12:00שרת004
*ד"מ: מ'בואל חינוך והיבטים פילוס', סוצי', ופסיכו'

0723100401 - אוכלוסיות עם לקויות: אפיונים וסוגיות מרכזיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שרעבי עדיסמסטר ב'שו"תה'08:30–10:00שרת410

0723201501 - משפט וחינוך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גבתון דןסמסטר ב'שו"תה'12:00–14:00שרת410

0723202301 - תיאוריית המיינד - גילוי העולם הסמוי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר בלבן נגהסמסטר ב'שו"תג'12:00–14:00דן-דוד111

שיעורי בחירה - ממוקד טכנולוגיה (עד 6 ש"ס)

0723200201 - הוראה פורצת גבולות באמצעות טכנולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר הרשקוביץ ארנוןסמסטר א'שו"תג'10:00–12:00שרת307

0723200401 - ממשקי סביבות למידה מבוססות טכנולוגיות ידע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר להב אורליסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00שרת309

0723200501 - מגמות מקומיות ועולמיות בטכנולוגיה וחינוך בחברת המידע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר כהן ענתסמסטר ב'שו"תד'08:30–10:00שרת332

0723130001 - למידה הוראה ותקשוב בחברת הידע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פורקוש-ברוך אלונהסמסטר א'+ב'שו"תג'16:00–18:00שרת332