קורסי סייבר וטכנולוגיות המידע

קורסי הקבצים הבין תחומיים.

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ לימודי הסייבר (מסגרת 318)

שמו לב- הקבץ ללא סמינריון

שיעורי חובה - 8 ש"ס

1843031001 - מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוזנברג אריקסמסטר א'שיעורב'08:00–10:00גילמן277

1843031002 - מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב ארד דנהסמסטר א'תרגילג'15:00–16:00רקנאטי105/6
**"מיועד למי שלא למד בעבר קורס תכנות
**תלמיד שלמד קורס תכנות, יפנה לוועדת ההוראה
**במקרה שיינתן פטור, ילמד קורס בחירה נוסף
**לאופן סיום הקורס והמועדים יש להתעדכן באתר הסייבר
**בקישור - https://cyber.tau.ac.il/2018/19

1843101001 - מבוא כללי לסייבר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' בן ישראל יצחקסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00
**לאופן סיום הקורס והמועדים יש להתעדכן באתר הסייבר
**בקישור - https://cyber.tau.ac.il/2018/19

1843051001 - טכנולוגיות בסיסיות של מערכות סייבר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר הירשפרונג שמחה רן סמסטר ב'שו"תד'16:00–19:00
**לאופן סיום הקורס והמועדים יש להתעדכן באתר הסייבר
**בקישור - https://cyber.tau.ac.il/2018/19

שיעורי ליבה - 4 ש"ס

1843062101 - סוגיות בהיסטוריה של האינטרנט:טכנוטופיה כתרבות אמריקאית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אלחנתי משהסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן281

סגור בפני תלמידים הלומדים בהקבץ תרבות דיגיטלית

**לאופן סיום הקורס והמועדים יש להתעדכן באתר הסייבר
**בקישור - https://cyber.tau.ac.il/2018/19

1843101101 - מימון וכלכלת סייבר ופרטיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר צוקרמן רועיסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00
**לאופן סיום הקורס והמועדים יש להתעדכן באתר הסייבר
**בקישור - https://cyber.tau.ac.il/2018/19

1843142101 - משפט וסייבר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ויסמונסקי חייםסמסטר א'שיעורה'18:00–20:00טרובוביץ206
**לאופן סיום הקורס והמועדים יש להתעדכן באתר הסייבר
**בקישור - https://cyber.tau.ac.il/2018/19

1843122101 - ניהול מידע בעידן הסייבר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שמר יצחקסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00
**לאופן סיום הקורס והמועדים יש להתעדכן באתר הסייבר
**בקישור - https://cyber.tau.ac.il/2018/19

שיעורי בחירה - 10 ש"ס

1843062201 - אמנות דיגיטלית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שחר כסלוסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00
**לאופן סיום הקורס והמועדים יש להתעדכן באתר הסייבר
**בקישור - https://cyber.tau.ac.il/2018/19

1843062301 - האדם הקיברנטי בראי הפסיכואנליזה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אלון יפהסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00
**לאופן סיום הקורס והמועדים יש להתעדכן באתר הסייבר
**בקישור - https://cyber.tau.ac.il/2018/19

1843062401 - ידע בעידן הדיגיטלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גלרנטר ליאורסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג002
**לאופן סיום הקורס והמועדים יש להתעדכן באתר הסייבר
**בקישור - https://cyber.tau.ac.il/2018/19

1843142201 - הגנת מידע ופרטיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
עו"ד אור-חוף דןסמסטר א'שיעורא'18:00–20:00
**לאופן סיום הקורס והמועדים יש להתעדכן באתר הסייבר
**בקישור - https://cyber.tau.ac.il/2018/19

1880050101 - אות ועוד: נושאים בסיסיים בעיבוד אותות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ירדאור אריהסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00
**לאופן סיום הקורס והמועדים יש להתעדכן באתר הסייבר
**בקישור - https://cyber.tau.ac.il/2018/19