הקבץ מודרנה - פוסטמודרנה

קורסי הקבצים הבין תחומיים.

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ תרבות זמננו - מודרנה ופוסט-מודרנה (מסגרת 331)

בשנה א' חובה ללמוד "כתיבה אקדמית" שייחשב כ- 2 ש"ס

במקום קורס בחירה באחד מההקבצים הבין-תחומיים

רשימת הקבוצות מופיעה בפרק פירוט הקורסים

שיעור חובה

0662118001 - זהות בעולם המודרני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועה גדיסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן281
**לתלמידים שהחלו בתשע"ח מומלץ ללמוד את הקורס בליבה

שיעורי ליבה

יש לבחור 6 ש"ס מהשיעורים הבאים.

שיעורים אלה יכולים להחשב גם כשיעורי בחירה

0662130901 - אקולוגיה רדיקלית וביקורת חברתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מישורי דניאלסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן280

0662225201 - תחת גלגלי הצדק

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועה גדיסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן326

0662212401 - מודרניזם- עידן של פריצת גבולות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טטיאנה לנדאסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן277

0662175501 - קנאביס: דיון ביקורתי על רפואה, חברה ומדע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מישורי דניאלסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן282

0662224101 - פסיכואנליזה ופילוסופיה צרפתית עכשווית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חיים דעואל לוסקיסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן326

0662176101 - מארכדיה לסייבר: פרקים בהיסטוריה של הסנטימנט האקולוגי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר משה אלחנתיסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן326
**סגור בפני מי שלמדו את הקורס היס' של האקולוגיה בעבר

0662130601 - הרעיון הסוציאליסטי במאה ה-21

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אפרים דוידיסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן326

שיעורי בחירה

ניתן לבחור בכל קורס משלב עשייה כבחירה

רשימת הקורסים מופיעה בפירוט הקורסים בקישור:

http://humanities1.tau.ac.il/yedion/18-19/groups/general/

שיעורים מהתכנית הרב-תחומית

0662209501 - ילדים בעידן של כלכלה גלובלית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פפרמן טליהסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן326

0662225601 - תדמיתה של ילדות בספרות רוסית בעת החדשה והמאוחרת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מרינה ניזניקסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן277

0662196001 - תולדות המחשבה הכלכלית מיוון העתיקה ועד ימינו*

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ירון כהן צמחסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן281
**זהה לתולד' המחשבה הכלכלית וסגור בפני מי שלמדו בעבר

0662206801 - האזרח הסובייטי במשפט - פיקוח, מישטור וטרור בבריה"מ

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דינה מויאלסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן280

0662209901 - ג'נוסייד: המבנה הפילוסופי של רצח עם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חיים דעואל לוסקיסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן326

0662211901 - הפילוסופיה של הטכנולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גלית ולנרסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00גילמן282

0662212801 - עבדי התאגיד: כוח ועיצוב התודעה בתאגידים בינלאומיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חפץ שרוןסמסטר ב'שיעורד'08:00–10:00גילמן326

שיעורי בחירה מהחוג להיסטוריה

לתשומת לב- ד"ק בסמינרים מהיסטוריה - שו"ת באותה תקופה

0621116701 - המאה ה-19 באירופה 1890-1789

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' איריס רחמימובסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0621169001 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכל שפיראסמסטר א'שו"תג'14:00–18:00גילמן305

0621169002 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שגיא שפרסמסטר ב'שו"תג'10:00–12:00גילמן307

0621118001 - אימפריות: "מערב", "מזרח" וכוח בעידן המודרני 2019-1700

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' בלהה מלמןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0621169002 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שגיא שפרסמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00גילמן307

0621169003 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכל שפיראסמסטר ב'שו"תג'14:00–18:00גילמן317

0621169004 - חברה, משטר ותרבות ברוסיה במאה ה-20

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יגאל חלפיןסמסטר ב'שו"תג'16:00–20:00גילמן450

0621168702 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00גילמן307
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00גילמן307

שיעורים מחוגי הפקולטה למדעי הרוח

0680324201 - תיאוריה צרפתית במאה העשרים א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' עירן דורפמןסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן304
פרופ' עירן דורפמןסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00גילמן304

0680324301 - תיאוריה צרפתית במאה העשרים ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' עירן דורפמןסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן305
*לא ניתן לשמוע את חלק ב' ללא חלק א'

0626236801 - מודרניזם אמריקאי  American Modernism 

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ניר עברוןסמסטר א'שיעורא'08:00–10:00ווב103

0659515501 - מבוא לתיאוריה חברתית מודרנית (קורס השלמות)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורי רוטלויסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן279

0626236801 - מודרניזם אמריקאי  American Modernism 

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ניר עברוןסמסטר א'שיעורד'08:00–10:00ווב103

0626150001 - מבוא לתרבות אמריקה Intro to American Culture

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מלאת שמירסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00ווב001
פרופ' מלאת שמירסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00ווב001

0626168701 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00גילמן305
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר ב'שו"תה'10:00–12:00גילמן305

0687249501 - תנועות מחאה בקוריאה המודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ליאורה צרפתיסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן277

0687242201 - מבט פנורמי על הודו המודרנית:רקע,אתגרים ותמורות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני פרצ'קסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן280

0687248401 - מ"ממסורת ל"מודרנה":מדע,רפואה,טכנולוגיה וחברה ביפן

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רעות הרריסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן277

0680280101 - מ-ערב: אוריינטציה בתרבות המערבית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גלילי שחרסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן281

0622201901 - זיכרון והיסטוריה- יהודי המזה"ת וצפון אפריקה בתקופה המודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מרים נסימובסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן278

0659515501 - מבוא לתיאוריה חברתית מודרנית (קורס השלמות)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורי רוטלויסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן279

0677127901 - יהודי ארצות האסלאם: בצל הסהר ובכבלי המודרנה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נח גרברסמסטר ב'שיעורד'10:00–14:00רוזנברג106

שיעורי בחירה - קורסים משלבי עשייה

1883060201 - גאווה, נידוי ושינוי: החיים הלהט"ביים בעבר ובהווה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00

1883100101 - יום הבוחר: דמוקרטיה, אזרחות פעילה ואקטואליה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ג'מאל אמלסמסטר א'שיעורב'18:00–20:00

1883100201 - גזענות והמאבק בה - מתיאוריה למעשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חסאן שרףסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00

1883060301 - פילנטרופיה ומעורבות אזרחית - בין ניאו ליברליזם לסולידריות חב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ירון כהן צמחסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00

1883060401 - ילדים ובעלי חיים: סוגיות הסטוריות, חברתיות וחינוכיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טל קוגמן סמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00

שיעורי בחירה מפקולטות אחרות

*קורס בן 3 ש"ס ישוקלל כ- 2 ש"ס בהקבץ

0861121001 - תחנות בתרבות המערב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר איתי שנירסמסטר א'+ב'שיעורא'12:00–14:00מכסיקו115 פאסטליכט

0821172001 - מבוא לאמנות גלובלית: מפגשים בין-תרבותיים במרחב האסייני מאות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אילת זהרסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00קיקואין01

1031210501 - מחשבה מדינית בת זמננו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר להט גולןסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00נפתלי201

1031210505 - מחשבה מדינית בת זמננו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר בוהדנה מאורסמסטר א'תרגילג'12:00–13:00נפתלי107

0861158501 - אמת וייצוג באמנויות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רז-דגני איריתסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00מכסיקו209

0861600101 - ניהול מוסדות תרבות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר גלעד מלצרסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00מכסיקו209

0861600301 - נזירים ופופ-קורן: אמנות ימי הביניים בקולנוע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' פינקוס אסףסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00מכסיקו115 פאסטליכט

0811213701 - מבוא לתיאטרון המודרני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר הררי דרורסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00קיקואין01

1031379701 - קפיטליזם ודמוקרטיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מנדלקרן רונןסמסטר א'שיעורד'11:00–14:00נפתלי207

0821152801 - מבוא לאמנות מודרנית: אמנות האוונגרד

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לוריא-חיון עדיסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00מכסיקו115 פאסטליכט

1041359001 - מדינת הלאום בעידן הגלובליזציה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר הרפז יוסיסמסטר ב'שו"תד'17:00–19:30נפתלי204

0821162201 - מבוא לאמנות עכשווית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיימון ורדסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00מכסיקו115 פאסטליכט

0811134301 - מבוא לתיאטרון פוסט-מודרני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר הררי דרורסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00קיקואין01

0861158601 - זרמים בביקורת המאה העשרים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רז-דגני איריתסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00מכסיקו117

קורסים מהתכנית הבין-לאומית - נלמדים באנגלית

**יש להתעדכן בתאריכי מבחנים/עבודות לפני הרישום!

1662111101 - Modernity and its Discontent

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פרומר יואבסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00רוזנברג001
ד"ר פרומר יואבסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00רוזנברג001

1662252101 - Narrative in the Digital Age

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שון עדריסמסטר ב'שיעורא'18:00–20:00רוזנברג106

סמינריונים

מותנה בציון חיובי בכתיבה אקדמית/קורס המבוא במסגרת 666

לפני הרישום יש לברר דרישות קדם בחוג המתאים

ד"ק בחוג להיסטוריה - מבוא או שו"ת בתקופה של הסמינריון

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה

0621325501 - תרבות סוף המאה ה-19: וינה, פראג, בודפשט

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' איריס רחמימובסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0621337601 - נשים מובילות מאבקים באמריקה הלטינית, 2000-1973

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר ב'סמינרב'16:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0662312401 - בין גורי אדם לחיות אחרות: בעלי חיים בתרבות הילד המודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טל קוגמן סמסטר ב'סמינרג'14:00–16:00גילמן455

0662308501 - היסטוריה תרבותית של העיתונות Fake News אז ועכשיו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר משה אלחנתיסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00גילמן455