קורסי אופקים

קורסי הקבצים הבין תחומיים.

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ "אופקים" בלימודי היהדות כתרבות (מסגרת 160)

בשנה א' חובה ללמוד "כתיבה אקדמית" שייחשב כ- 2 ש"ס

במקום קורס בחירה באחד מההקבצים הבין-תחומיים

רשימת הקבוצות מופיעה בפרק פירוט הקורסים

שיעורי חובה (סה"כ 8 ש"ס)

מתוך אשכול לימודי הליבה של תכנית "אופקים"

שיעורי בחירה (סה"כ 8 ש"ס)

ניתן לבחור בכל קורס משלב עשייה כבחירה

רשימת הקורסים מופיעה בקישור:

http://humanities1.tau.ac.il/yedion/18-19/groups/general/co

מהתכנית הרב-תחומית במדעי הרוח

0662101301 - מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רימה שיכמנטרסמסטר א'שיעורג'14:00–18:00גילמן277

0662145001 - מבוא לרטוריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ננה אריאלסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן326

0662225301 - תרבות הסייבר כתרבות נוער

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יובל גוז'נסקיסמסטר ב'שיעורה'08:00–10:00גילמן326

ממחוגי הפקולטה למדעי הרוח

0608360201 - סרבנות גט - איך יוצאים מזה?

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עליזה בזקסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג002

0631113001 - מושגי יסוד באסלאם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן282

0349140701 - מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יובל פורטוגליסמסטר א'שו"תב'16:00–18:00יד אבנר 120
פרופ' יובל פורטוגליסמסטר א'שו"תד'10:00–12:00יד אבנר 120

0624200401 - אתיופיה:היסטוריה, שפה ותרבות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג103

0631113001 - מושגי יסוד באסלאם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן282

0697101001 - מבוא למדעי הדתות: פילוסופיה ופסיכולוגיה של הדת**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רון מרגוליןסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן305

0697100501 - תרגיל במבוא למדעי הדתות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ברברה מאיירסמסטר ב'תרגילד'12:00–14:00גילמן305

0622100301 - מבוא לדת ולתרבות האסלאם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לאה קינברגסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)

0608360301 - על אהבה אינטימיות ופשרה ביהדות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עליזה בזקסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג205

0618101601 - מבוא לפילוסופיה של הדת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נחמה ורביןסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן223 (אולם ברגר)

0693201601 - אנתרופולוגיה יישומית במציאות של הגירה ופליטות בין אפריקה ליש

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר כהן רויתסמסטר א'+ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן361