קורסי לימודי נשים ומגדר

קורסי הקבצים הבין תחומיים.

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ לימודי נשים ומגדר (מסגרת 315)

בשנה א' חובה ללמוד "כתיבה אקדמית" שייחשב כ- 2 ש"ס

במקום קורס בחירה באחד מההקבצים הבין-תחומיים

רשימת הקבוצות מופיעה בפרק פירוט הקורסים

קורסי חובה - בשנה א' יש לבחור 2 מהקורסים הבאים:

כל קורס שלא נבחר כקורס חובה יכול להילמד כקורס בחירה.

0608111001 - מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מירי רוזמריןסמסטר א'שיעורה'08:00–10:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0608112201 - פמיניזמים, משפט וחברה בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דפנה הקרסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן282

0608100301 - תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טל דקלסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00ווב001

0608100501 - ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר להד כנרתסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00ווב001

קורסי בחירה

ניתן לבחור בכל קורס משלב עשייה כבחירה

רשימת הקורסים מופיעה בפירוט הקורסים בקישור:

http://humanities1.tau.ac.il/yedion/18-19/groups/general/

מומלץ לקחת שעור מבוא בתחום שבו אתם מתכננים ללמוד סמינר

מהתכנית ללימודי נשים ומגדר

0608360201 - סרבנות גט - איך יוצאים מזה?

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עליזה בזקסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג002

0608340101 - כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אפי זיוסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0607540701 - פמיניזמים מזרחיים בישראל בראשית המאה ה- 21: מבוא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר השש יאליסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג212
*לתואר שני, פתוח לתלמידי תואר 1 בשנה ג'

0608100701 - נשים בישראל: מיתוס ומציאות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גבע שרוןסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00רוזנברג001

0608360401 - למה יש רק מארי קירי אחת? - ידע פמיניסטי וקהילה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' מאיה רומןסמסטר ב'סדנהב'10:00–12:00דן-דוד101

0608360301 - על אהבה אינטימיות ופשרה ביהדות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עליזה בזקסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג205

0608330201 - קוויר באופן פמיניסטי: מה בין מגדר למיניות?**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר משעלי יעלסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00גילמן277
*לא פתוח למי שלמדו את הקורס קוויר באופן ביקורתי 06

0607542801 - כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? תרבות אונס בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר משעלי יעלסמסטר ב'שיעורה'18:00–20:00רוזנברג205
* לתואר שני ותואר ראשון החל משנה ב'

מחוגי הפקולטה למדעי הרוח

0680318001 - כותבות ישראליות מזרחיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן304
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן304

0680311601 - פסיכואנליזה, מגדר וספרות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דנה אולמרטסמסטר א'שיעורג'08:00–10:00גילמן326

0687242002 - נשים מגדר ומיניות בסין-בין היסטוריה לפילוסופיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סמדר וינטרסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן279

0687242401 - נצחון לאם:אלות וזהות בהודו המודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אהוד הלפריןסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00רוזנברג002

0680325401 - צדק ופמיניזם בקולנוע ובספרות 

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עידית אלפנדריסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00רוזנברג102

0662118001 - זהות בעולם המודרני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועה גדיסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן281

0662260501 - אגדות יהודיות על הורים וילדים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דרור בורשטייןסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן326

0687220401 - נשים ומגדר ביפן המודרנית:מבט אנתרופולוגי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גולדשטין-גדעוני עפרהסמסטר ב'פרו"סג'14:00–18:00גילמן261

0680306201 - מה נשים כותבות? סקס-טקסט- סקסט

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני הלפרןסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן306

0668234601 - כתבי נשים בצרפת הטרום מודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' נדין קופרטי-צורסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00רוזנברג105

0662201001 - מגרים לוולט דיסני - מעשיות האחים גרים: תקופה, יוצר ומדיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חנה לבנתסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן326

0622203001 - מוזיקה, מגדר וקוויריות במזה"ת ובאפריקה**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר משה מורדסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן277
**מי שלמד את הקורס המוסיקה של המזה"ת ואפריקה
**(0622230201) לא יכול להרשם לקורס זה

מהחוג להיסטוריה

בחוג להיסטוריה המבואות הם תנאי מקדים לסמינר

0621169001 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכל שפיראסמסטר א'שו"תג'14:00–18:00גילמן305

0621169002 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שגיא שפרסמסטר ב'שו"תג'10:00–12:00גילמן307
ד"ר שגיא שפרסמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00גילמן307

0687242002 - נשים מגדר ומיניות בסין-בין היסטוריה לפילוסופיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סמדר וינטרסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן279

0622203001 - מוזיקה, מגדר וקוויריות במזה"ת ובאפריקה**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר משה מורדסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן277
**מי שלמד את הקורס המוסיקה של המזה"ת ואפריקה
**(0622230201) לא יכול להרשם לקורס זה

0687242401 - נצחון לאם:אלות וזהות בהודו המודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אהוד הלפריןסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00רוזנברג002

קורסים מפקולטות אחרות

** קורס בן 3 ש"ס ישוקלל כ- 2 ש"ס בהקבץ

שעות צפייה בסרטים אינן נשקלות

0851671701 - מלחמה וקולנוע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' גזית איריתסמסטר ב'שיעורד'14:00–18:00מכסיקוא206

1071232801 - "כחול זה צבע של בנים"? - סוגיות בפסיכולוגיה של מגדר**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יואל דפנהסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00נפתלי101
**יש לוודא דרישת קדם לקורס

0861158501 - אמת וייצוג באמנויות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רז-דגני איריתסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00מכסיקו209

1041261101 - מגדר וחברה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מנדל הדססמסטר ב'שו"תב'13:00–16:00נפתלי003 זאב סגל

0851669601 - קולנוע קווירי חדש

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ניר קדםסמסטר א'שיעורג'14:00–18:00מכסיקו213

0861121001 - תחנות בתרבות המערב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר איתי שנירסמסטר א'+ב'שיעורא'12:00–14:00מכסיקו115 פאסטליכט

0851620301 - נקמתה של עקרת הבית :נשים ובית בקולנוע וטלוויזיה אמריקניים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' לוי יעלסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00מכסיקוא206

בחירה מהפקולטה למשפטים

**המשתתפים בקורסי משפטים כפופים לנהלי הפקולטה. שימו לב לד"ק
**בקורסי הפק' למשפטים (1141) יש הקפדה על ציון טווח בין 77-81

1411734201 - פמיניזם דתי במשפט הישראלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' שגיב משואהסמסטר ב'שיעורד'18:00–20:00טרובוביץ203

קורסים משלבי עשייה - לבחירה

1883060201 - גאווה, נידוי ושינוי: החיים הלהט"ביים בעבר ובהווה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00

1883060401 - ילדים ובעלי חיים: סוגיות הסטוריות, חברתיות וחינוכיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טל קוגמן סמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00

סמינריונים

מותנה בציון חיובי בכתיבה אקדמית/קורס המבוא במסגרת 666

לפני הרישום יש לברר דרישות קדם בחוג המתאים

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס יש להשלים שיעור בחירה 2 ש"ס

0607542001 - יסודות המחשבה הקווירית*

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ניר קדםסמסטר א'סמינרג'12:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב
**סמינר תואר שני פתוח גם לתלמידי/ות שנה ג' בתואר ראשון

0608410301 - 'כמו באגדות': דברים שוולט דיסני לא ספר לכם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני הלפרןסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן305

0607532101 - מגדר ורגשות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר להד כנרתסמסטר ב'סמינרב'14:00–18:00ווב501

0608440401 - מגדר וחינוך- פדגוגיה פמיניסטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גור זיו חגיתסמסטר ב'סמינרג'18:00–20:00רוזנברג212
**סמינר תואר שני פתוח גם לתלמידי/ות שנה ג' בתואר ראשון

בחוג להיסטוריה המבואות הם תנאי מקדים לסמינר

0621337601 - נשים מובילות מאבקים באמריקה הלטינית, 2000-1973

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר ב'סמינרב'16:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0622322401 - פמיניזם מאחורי הרעלה - נשים היברידיות במזה"ת בין דת למודרנה*

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מירה צורףסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00גילמן455
ד"ר מירה צורףסמסטר א'סמינרד'14:00–16:00גילמן455

0687344701 - מגדר ומהפכה בהודו המודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני פרצ'קסמסטר ב'סמינרב'10:00–14:00גילמן261