קורסי חקר השואה ורצח עם

קורסי הקבצים הבין תחומיים.

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ לימודי שואה וג'נוסייד (מסגרת 316)

בשנה א' חובה ללמוד "כתיבה אקדמית" שייחשב כ- 2 ש"ס

במקום קורס בחירה באחד מההקבצים הבין-תחומיים

רשימת הקבוצות מופיעה בפרק פירוט הקורסים

שיעור חובה

0662209901 - ג'נוסייד: המבנה הפילוסופי של רצח עם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חיים דעואל לוסקיסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן326

שיעורי ליבה - 6 ש"ס

כל קורס שלא ילמד במסגרת זו, יוכל להלקח כשיעור בחירה

0693211901 - גישות אפריקניות לשואה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירית בקסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן317

0621121301 - מבוא להיסטוריה אמריקאית מקולומבוס ועד מלחמת האזרחים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0677126501 - משפטי נירנברג, השואה והתנועה הציונית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני שטאוברסמסטר ב'שו"תג'10:00–14:00גילמן281

0677115101 - תולדות השואה - קורס מקוון

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' חוי דרייפוססמסטר ב'שיעורג'08:00–10:00גילמן278

שיעורי בחירה

ניתן לבחור בכל קורס משלב עשייה כבחירה

רשימת הקורסים מופיעה בפירוט הקורסים בקישור:

http://humanities1.tau.ac.il/yedion/18-19/groups/general/

0668233601 - הגזענות, האנטישמיות והשואה בספרות הילדים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר איב והלסמסטר א'ק"מד'10:00–12:00ווב501

0677128001 - ורשה ויהודיה בתקופת השואה: צהר לחיי הפרט והחברה בתקופות קיצו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' חוי דרייפוססמסטר א'שיעורד'12:00–14:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ

0616101001 - מבוא להגות יהודית מודרנית:בעקבות השואה והקמת המדינה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רון מרגוליןסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן281

0677105901 - העולם היהודי בעת החדשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' חוי דרייפוססמסטר ב'תרגילא'10:00–14:00רוזנברג209

0662206801 - האזרח הסובייטי במשפט - פיקוח, מישטור וטרור בבריה"מ

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דינה מויאלסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן280

0680212601 - The Holocaust in American Culture - השואה בתרבות אמריקנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חנה פולין-גלאיסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן305
* הקורס ניתן בשפה האנגלית

אחד מהשו"ת הבאים בהיסטוריה

0621169001 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכל שפיראסמסטר א'שו"תג'14:00–18:00גילמן305

0621169002 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שגיא שפרסמסטר ב'שו"תג'10:00–12:00גילמן307
ד"ר שגיא שפרסמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00גילמן307

0621169004 - חברה, משטר ותרבות ברוסיה במאה ה-20

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יגאל חלפיןסמסטר ב'שו"תג'16:00–20:00גילמן450

0621169003 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכל שפיראסמסטר ב'שו"תג'14:00–18:00גילמן317

קורסים מהתכנית הבין-לאומית - נלמדים באנגלית

1662230401 - What is Post Shoa Thought for Christians and Jews?

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ברברה מאיירסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן317

סמינריונים

מותנה בציון חיובי בכתיבה אקדמית/קורס המבוא במסגרת 666

לפני הרישום נא לברר דרישות קדם

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה

0677411801 - יחסי יהודים ופולנים בתקופת השואה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' חוי דרייפוססמסטר א'סמינרא'10:00–14:00קרטר203 חדר מורים

0677412401 - אנטישמיות: מחקר אקדמי על היסטוריה ושנאה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סקוט אוריסמסטר ב'סמינרא'16:00–20:00קרטר202 חדר מורים

0677412201 - משפט אייכמן כאירוע מכונן בתודעת השואה בארץ ובעולם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני שטאוברסמסטר ב'סמינרה'10:00–14:00קרטר203 חדר מורים