קורסי מיתוס מיתולוגיות ואגדות

קורסי הקבצים הבין תחומיים.

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ מיתוס, מיתולוגיות ואגדות (מסגרת 322)

בשנה א' חובה ללמוד "כתיבה אקדמית" שייחשב כ- 2 ש"ס

במקום קורס בחירה באחד מההקבצים הבין-תחומיים

רשימת הקבוצות מופיעה בפרק פירוט הקורסים

שיעורי חובה

0662223701 - מבוא לתיאוריות של מיתוסים**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מעין מזורסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן326
** זהה לקורס מבוא למיתולוגיה וסגור בפני מי שלמדו אותו בעבר

0680120301 - מבוא לספרות העממית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דוד רוטמןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן278

שיעורי ליבה

יש לבחור 4 ש"ס מהרשימה שלהלן:

שיעורים שלא יילמדו במסגרת הליבה,יכולים להלמד כבחירה

0612200501 - קריאה בין-תרבותית בתנ"ך ובספרות המזרח הקדום

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אסנת ברתורסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00רוזנברג001
**סגור בפני תלמידים שהשתתפו בעבר השיעור "עם לבדד ישכון"

0662260501 - אגדות יהודיות על הורים וילדים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דרור בורשטייןסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן326

0662261401 - מהגולם לדיבוק- מסע פנטסטי בקולנוע היהודי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אביב לבנתסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן326

0662201001 - מגרים לוולט דיסני - מעשיות האחים גרים: תקופה, יוצר ומדיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חנה לבנתסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן326

שיעורי בחירה

ניתן לבחור בכל קורס משלב עשייה כבחירה

רשימת הקורסים מופיעה בפירוט הקורסים בקישור:

http://humanities1.tau.ac.il/yedion/18-19/groups/general/

0687249001 - קונפוציוס-חכמה ומעשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' ענבל שמירסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00גילמן220

0687245001 - מבוא לתרבות הוודה:מיתולוגיה,הגות ופולחן

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר צחי פרידמןסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן280

0612201501 - ספר בראשית: בריאת העולם וראשית האנושות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גיא דרשןסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00רוזנברג105

0671104301 - מבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יורם כהןסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן281

0621111101 - חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אבשלום לניאדוסמסטר א'שו"תב'08:00–12:00גילמן305

0671104501 - מבוא למצרים העתיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דבורה סוויניסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן282

0687247301 - בודהיזם באסיה חלק א':הבודהיזם בהודו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רועי צהרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0687247901 - מיתולוגיה, היסטוריה ומושגי זמן בהודו הפרה-מודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לוי שחם אילניתסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן278

0671225601 - דת ומגיה במצרים העתיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דבורה סוויניסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן281

0672154701 - הדרמה היוונית והרומית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן279

0621111001 - חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' סילבי הוניגמןסמסטר ב'שו"תג'16:00–18:00גילמן305
פרופ' סילבי הוניגמןסמסטר ב'שו"תה'16:00–18:00גילמן305

0621111102 - חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אבשלום לניאדוסמסטר ב'שו"תד'08:00–12:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0621121201 - הדת היוונית מהומרוס עד ערב הנצרות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' סילבי הוניגמןסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0687220201 - דת ומיתולוגיה בסין המסורתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאיר שחרסמסטר א'פרו"סב'14:00–18:00גילמןא317

0687230701 - על שדים ואחרים בספרות הודו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לוי שחם אילניתסמסטר ב'פרו"סב'10:00–12:00גילמן260
ד"ר לוי שחם אילניתסמסטר ב'פרו"סד'12:00–14:00דן-דוד202

0618268701 - שיעור יסוד - האלים בפילוסופיה עתיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שרון וייסרסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן305

0687242401 - נצחון לאם:אלות וזהות בהודו המודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אהוד הלפריןסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00רוזנברג002

קורסים מפקולטות אחרות

שעות צפייה בסרטים אינן נשקלות

1041110101 - מבוא לאנתרופולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קרבאל-טובי מיכלסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00נפתלי101

1041110102 - מבוא לאנתרופולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קרבאל-טובי מיכלסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00נפתלי101

1041110103 - מבוא לאנתרופולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר בורשטין יותםסמסטר א'תרגילב'14:00–16:00נפתלי204

1041110104 - מבוא לאנתרופולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר בורשטין יותםסמסטר א'תרגילב'16:00–18:00נפתלי204

1041110106 - מבוא לאנתרופולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' פת שמיר עלמהסמסטר א'תרגילג'16:00–18:00נפתלי207

0821100901 - מבוא לאמנות קלאסית: המיתולוגיה באמנות - קורס חתך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יעל יונגסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00מכסיקוא206

0811120001 - תולדות הדרמה והתיאטרון:יוון ורומא***

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שלגו שלומיתסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00קיקואין01

סמינריונים

הרישום לסמינריונים מותנה בציון חיובי בשו"ת מיומנויות למידה

או בקורס המבואי לללימודי מדעי הרוח הכללי במסגרת 666

לפני הרישום יש לוודא דרישות קדם

לסמינריון בהיקף של 2 ש"ס יש להשלים שיעור בחירה בהיקף 2 שס

0608410301 - 'כמו באגדות': דברים שוולט דיסני לא ספר לכם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני הלפרןסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן305

0662312401 - בין גורי אדם לחיות אחרות: בעלי חיים בתרבות הילד המודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טל קוגמן סמסטר ב'סמינרג'14:00–16:00גילמן455

0621206401 - "כה אמר זרטוסטרא": מקורות ומורשת הדת הזורואסטרית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דומניקו אגוסטיניסמסטר א'סמינרא'16:00–18:00גילמןא361
ד"ר דומניקו אגוסטיניסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00גילמן260

ד"ק שו"ת באותה תקופה בחוג להסטוריה

0680423601 - גיבורים וקדושים בספרות העממית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דוד רוטמןסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0671247201 - מיתולוגיה ודת במזרח-הקדום

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יורם כהןסמסטר א'סמינרג'16:00–18:00גילמן262
פרופ' יורם כהןסמסטר ב'סמינרא'10:00–12:00גילמן323 ע"ש אלקוב
**דרישת קדם מבוא למזרח הקדום