קורסי צדק חברתי – דמוקרטיה, הומניזם וצדק חברתי

קורסי הקבצים הבין תחומיים.

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ צדק חברתי (מסגרת 400)

בשנה א' חובה ללמוד "כתיבה אקדמית" שייחשב כ- 2 ש"ס

במקום קורס בחירה באחד מההקבצים הבין-תחומיים

רשימת הקבוצות מופיעה בפרק פירוט הקורסים

שיעור חובה (2 ש"ס)

0662225201 - תחת גלגלי הצדק

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועה גדיסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן326

שיעורי ליבה

לבחור 4 ש"ס מההצע שלהלן

כל קורס שלא יבחר כליבה יכול להבחר כבחירה

0662130901 - אקולוגיה רדיקלית וביקורת חברתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מישורי דניאלסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן280

0618101901 - מבוא לפילוסופיה פוליטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אסף שרוןסמסטר א'שיעורב'18:00–20:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0618101801 - מבוא לפילוסופיה של המוסר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יאיר לויסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

או

0618101802 - Introduction to Theory of Ethics

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר איתי שנירסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן326

0680325401 - צדק ופמיניזם בקולנוע ובספרות 

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עידית אלפנדריסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00רוזנברג102

0662130601 - הרעיון הסוציאליסטי במאה ה-21

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אפרים דוידיסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן326

שיעורי בחירה

ניתן לבחור בכל קורס משלב עשייה כבחירה

רשימת הקורסים מופיעה להלן ובפירוט הקורסים בקישור:

http://humanities1.tau.ac.il/yedion/18-19/groups/general/

0662206801 - האזרח הסובייטי במשפט - פיקוח, מישטור וטרור בבריה"מ

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דינה מויאלסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן280

0662209901 - ג'נוסייד: המבנה הפילוסופי של רצח עם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חיים דעואל לוסקיסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן326

0662118001 - זהות בעולם המודרני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועה גדיסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן281

מחוגי הפקולטה למדעי הרוח

0618521201 - שיעור קריאה באריסטו, "אתיקה ניקומאכית"

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שרון וייסרסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן306

0618261801 - שיעור יסוד - חופש כמושג פוליטי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אסף שרוןסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן280

0608360201 - סרבנות גט - איך יוצאים מזה?

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עליזה בזקסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג002

0677309401 - ציונות וסוציאליזם - הס, סירקין, בורוכוב ובובר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שלום רצביסמסטר א'סמינרב'14:00–18:00קרטר203 חדר מורים

0659515501 - מבוא לתיאוריה חברתית מודרנית (קורס השלמות)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורי רוטלויסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן279

0608111001 - מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מירי רוזמריןסמסטר א'שיעורה'08:00–10:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0608112201 - פמיניזמים, משפט וחברה בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דפנה הקרסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן282

0618758501 - פילוסופיה פוליטית - שיעור המשך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' צבי טאוברסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן280

0677211901 - פוליטיקה יהודית מודרנית: ליברליזם, סוציאליזם, ציונות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סקוט אוריסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן305

0621169001 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכל שפיראסמסטר א'שו"תג'14:00–18:00גילמן305

0621169003 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכל שפיראסמסטר ב'שו"תג'14:00–18:00גילמן317

0621169002 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שגיא שפרסמסטר ב'שו"תג'10:00–12:00גילמן307
ד"ר שגיא שפרסמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00גילמן307

0608100701 - נשים בישראל: מיתוס ומציאות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גבע שרוןסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00רוזנברג001

קורסים משלבי עשייה - לבחירה

1883010301 - תשומת לב: צעירים, קשישים, ומשחקי מחשב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גלית ולנרסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00

1883060201 - גאווה, נידוי ושינוי: החיים הלהט"ביים בעבר ובהווה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00

1883070101 - שיוויון הזדמנויות בחינוך - מיתוס או מציאות אפשרית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר מקדוסי עודדסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00

1883100101 - יום הבוחר: דמוקרטיה, אזרחות פעילה ואקטואליה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ג'מאל אמלסמסטר א'שיעורב'18:00–20:00

1883100201 - גזענות והמאבק בה - מתיאוריה למעשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חסאן שרףסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00

1883090101 - האתיקה של האלגוריתם - שוטטות בעיר החכמה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פוריאן רוניתסמסטר ב'שיעורב'18:00–20:00

1883060301 - פילנטרופיה ומעורבות אזרחית - בין ניאו ליברליזם לסולידריות חב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ירון כהן צמחסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00

1883060401 - ילדים ובעלי חיים: סוגיות הסטוריות, חברתיות וחינוכיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טל קוגמן סמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00

שיעורים מפקולטות אחרות - ניתן לבחור שיעור אחד בלבד

לתלמידי שנים ב'-ג' , לאחר סיום החובות

שעות צפייה בסרטים אינן נשקלות

שימו לב- קורס בהיקף 3 ש"ס ישוקלל כ-2 ש"ס, אלא אם יצורף אליו

בהקבץ קורס נוסף בן 3 ש"ס (שניהם ישוקללו כ-6 ש"ס).

1041260801 - ארגונים וחברה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' קלב אלכסנדרהסמסטר א'שו"תא'10:00–13:00נפתלי101

1031368801 - זכויות וחירויות אזרחיות בדמוקרטיה האמריקאית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר זומר אודיסמסטר א'שיעורא'13:00–16:00נפתלי107

1031100201 - פוליטיקה ומשטר בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אמל ג'מאלסמסטר א'שיעורב'10:00–13:00נפתלי201

1031100202 - פוליטיקה ומשטר בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר גורדון רוניסמסטר א'תרגילב'13:00–14:00נפתלי207

0861158501 - אמת וייצוג באמנויות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רז-דגני איריתסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00מכסיקו209

1085220301 - תורות ההשפעה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דביר שירהסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00נפתלי101

1031379701 - קפיטליזם ודמוקרטיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מנדלקרן רונןסמסטר א'שיעורד'11:00–14:00נפתלי207

1085220401 - מפת התקשורת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ברק-ברנדס סיגלסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00נפתלי001

1041261601 - הגירה וחברה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גורודזייסקי אנסטסיהסמסטר ב'שו"תב'10:00–13:00נפתלי210

1031310001 - התנהגות פוליטית בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מנדלקרן רונןסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00נפתלי201

1031100208 - פוליטיקה ומשטר בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שומר יעלסמסטר ב'שיעורב'11:00–14:00נפתלי101

1031100210 - פוליטיקה ומשטר בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' שובל טליהסמסטר ב'תרגילד'10:00–11:00נפתלי206

0723201301 - אי שיוויון חברתי בראי החינוך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' שהרבני טליסמסטר ב'שו"תג'10:00–12:00שרת004

1041261101 - מגדר וחברה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מנדל הדססמסטר ב'שו"תב'13:00–16:00נפתלי003 זאב סגל

0349252101 - תכנון מרחבי בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' טובי פנסטרסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00יד אבנר 115

1041310201 - חברה בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר הרפז יוסיסמסטר ב'שיעורד'14:00–17:00נפתלי101

1085222901 - אתיקה ומדיניות התקשורת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פלג ענתסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00נפתלי201

סמינריונים

מותנה בציון חיובי בכתיבה אקדמית/קורס המבוא במסגרת 666

לפני הרישום יש לשים לב לתנאי הקדם

ד"ק בחוג להיסטוריה - מבוא או שו"ת בתקופה של הסמינריון

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה

0672324101 - תיאטרון וצדק בעולם היווני-רומי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר א'סמינרב'10:00–14:00גילמן323 ע"ש אלקוב

0677309401 - ציונות וסוציאליזם - הס, סירקין, בורוכוב ובובר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שלום רצביסמסטר א'סמינרב'14:00–18:00קרטר203 חדר מורים

0662312301 - העידן החדש של ארגונים: השפעת הגלובליזציה על ארגונים ואנשים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר תובל עתליהסמסטר א'סמינרג'10:00–12:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0621329501 - שפה, תרבות וטרור בבולשביזם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יגאל חלפיןסמסטר א'סמינרג'16:00–20:00גילמןא361

0662308501 - היסטוריה תרבותית של העיתונות Fake News אז ועכשיו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר משה אלחנתיסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00גילמן455