קורסי מדעי החברה

קורסי הקבצים הבין תחומיים.

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ מדעי החברה (מסגרת 100)

תלמידים שחוגם השני הינו ממדעי החברה

לא יכולים ללמוד קורסים השייכים לחוג השני שלהם

קורס בן 3 ש"ס ייחשב כ-2 ש"ס בהקבץ

אלא אם יוצמד לו קורס נוסף בן 3 ש"ס

בשנה א' חובה ללמוד "כתיבה אקדמית" שייחשב כ- 2 ש"ס

במקום קורס בחירה באחד מההקבצים הבין-תחומיים

רשימת הקבוצות מופיעה בפרק פירוט הקורסים

שיעורי מבוא כלל פקולטטיים

במבואות עם תרגילים - התרגיל חובה

1009182001 - מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פלייסיג דידהסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00נפתלי204

1009110201 - מבוא לכלכלה ללא כלכלנים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר בן יהודה שלומיסמסטר ב'שו"תג'10:00–12:00נפתלי105
מר בן יהודה שלומיסמסטר ב'שו"תה'12:00–14:00נפתלי106

1009182001 - מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פלייסיג דידהסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00נפתלי204

קורסים מהחוג לסוציולוגיה

1041110101 - מבוא לאנתרופולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קרבאל-טובי מיכלסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00נפתלי101

1041110102 - מבוא לאנתרופולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קרבאל-טובי מיכלסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00נפתלי101

1041110103 - מבוא לאנתרופולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר בורשטין יותםסמסטר א'תרגילב'14:00–16:00נפתלי204

1041110104 - מבוא לאנתרופולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר בורשטין יותםסמסטר א'תרגילב'16:00–18:00נפתלי204

1041110105 - מבוא לאנתרופולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' פת שמיר עלמהסמסטר א'תרגילג'14:00–16:00נפתלי207

1041110106 - מבוא לאנתרופולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' פת שמיר עלמהסמסטר א'תרגילג'16:00–18:00נפתלי207

1041110107 - מבוא לאנתרופולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' מילשטיין אופירסמסטר א'תרגילד'08:30–10:00נפתלי108

1041110108 - מבוא לאנתרופולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' מילשטיין אופירסמסטר א'תרגילד'12:00–14:00נפתלי110

1041110201 - מבוא לסוציולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר הרפז יוסיסמסטר א'שיעורב'08:30–10:00נפתלי101

1041110202 - מבוא לסוציולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר הרפז יוסיסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00נפתלי110

1041110203 - מבוא לסוציולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר לאור יוסףסמסטר א'תרגילב'10:00–12:00נפתלי203

1041110204 - מבוא לסוציולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' ליפשיץ גלסמסטר א'תרגילב'10:00–12:00נפתלי107

1041110205 - מבוא לסוציולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר לאור יוסףסמסטר א'תרגילג'12:00–14:00נפתלי105

1041110206 - מבוא לסוציולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר ברנד יואבסמסטר א'תרגילד'12:00–14:00נפתלי206

1041110207 - מבוא לסוציולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר ברנד יואבסמסטר א'תרגילד'16:00–18:00נפתלי206

1041110208 - מבוא לסוציולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' ליפשיץ גלסמסטר א'תרגילד'16:00–18:00נפתלי205

לתלמידי שנים ב'-ג'

יש לשים לב לדרישות הקדם בקורסים השונים

ולוודא שנלמד שיעור מבוא בתחום

1041219101 - תאוריות סוציולוגיות קלאסיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' קמפ אדריאנהסמסטר א'שיעורא'14:00–17:00נפתלי003 זאב סגל

1041219102 - תאוריות סוציולוגיות קלאסיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר מרשי אמירסמסטר א'תרגילא'13:00–14:00נפתלי105

1041219103 - תאוריות סוציולוגיות קלאסיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
שטנדל מעיןסמסטר א'תרגילא'13:00–14:00נפתלי205

1041219104 - תאוריות סוציולוגיות קלאסיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר מרשי אמירסמסטר א'תרגילא'17:00–18:00נפתלי105

1041219105 - תאוריות סוציולוגיות קלאסיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
שטנדל מעיןסמסטר א'תרגילא'17:00–18:00נפתלי205

1041310001 - תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קפלן דנהסמסטר א'שיעורד'14:00–17:00נפתלי201

1041310002 - תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' סדצקי יערהסמסטר א'תרגילד'13:00–14:00נפתלי103

1041310003 - תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר רול יואבסמסטר א'תרגילד'13:00–14:00נפתלי105

1041310004 - תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' סדצקי יערהסמסטר א'תרגילד'17:00–18:00נפתלי110

1041310005 - תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר רול יואבסמסטר א'תרגילד'17:00–18:00נפתלי208

1041261801 - אוכלוסייה וחברה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ששון יצחקסמסטר ב'שו"תג'16:00–19:00נפתלי210

1041358001 - סוציולוגיה של חציית גבול

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מזרחי ניסיםסמסטר ב'שו"תד'10:00–13:00נפתלי110

1041359001 - מדינת הלאום בעידן הגלובליזציה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר הרפז יוסיסמסטר ב'שו"תד'17:00–19:30נפתלי204

1041261401 - רפואה וחברה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' שחר ליאורסמסטר א'שו"תג'14:30–17:00נפתלי101

קורסים ממדעי המדינה

1031100201 - פוליטיקה ומשטר בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אמל ג'מאלסמסטר א'שיעורב'10:00–13:00נפתלי201

1031100202 - פוליטיקה ומשטר בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר גורדון רוניסמסטר א'תרגילב'13:00–14:00נפתלי207

1031100208 - פוליטיקה ומשטר בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שומר יעלסמסטר ב'שיעורב'11:00–14:00נפתלי101

1031100210 - פוליטיקה ומשטר בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' שובל טליהסמסטר ב'תרגילד'10:00–11:00נפתלי206

1031140001 - מבוא למחשבה פוליטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מייזלס תמרסמסטר א'שיעורא'14:00–17:00נפתלי110

1031140002 - מבוא למחשבה פוליטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' אליאשווילי מייזיסמסטר א'תרגילג'13:00–14:00נפתלי208

1031140005 - מבוא למחשבה פוליטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר להט גולןסמסטר ב'שיעורב'16:00–19:00נפתלי101

1031140007 - מבוא למחשבה פוליטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אלוני נחשוןסמסטר ב'תרגילה'15:00–16:00נפתלי105

1031180001 - מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מנדלקרן רונןסמסטר א'שיעורד'16:00–19:00נפתלי101

1031180002 - מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' כהן עגן עדיסמסטר א'תרגילב'14:00–15:00נפתלי206

1031180005 - מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר הירשהורן יובלסמסטר א'תרגילב'17:00–18:00נפתלי105

1031180006 - מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מנדלקרן רונןסמסטר ב'שיעורד'16:00–19:00נפתלי110

1031180007 - מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' כהן עגן עדיסמסטר ב'תרגילב'15:00–16:00נפתלי206

1031190001 - מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אבולוף אוריאלסמסטר א'שיעורג'17:00–20:00נפתלי201

1031190006 - מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' ביטון גלסמסטר א'תרגילג'15:00–16:00נפתלי203

1031190008 - מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אבולוף אוריאלסמסטר ב'שיעורג'16:00–19:00נפתלי101

1031190009 - מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' רביב שירסמסטר ב'תרגילא'14:00–15:00נפתלי206

1031210501 - מחשבה מדינית בת זמננו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר להט גולןסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00נפתלי201

1031210503 - מחשבה מדינית בת זמננו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' שובל טליהסמסטר א'תרגילג'16:00–17:00נפתלי107

1031210506 - מחשבה מדינית בת זמננו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מייזלס תמרסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00נפתלי108

1031210507 - מחשבה מדינית בת זמננו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר בוהדנה מאורסמסטר ב'תרגילג'16:00–17:00נפתלי419

1031210601 - פוליטיקה השוואתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קלאובר יבגניסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00נפתלי201

1031210607 - פוליטיקה השוואתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שיין יוסףסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00נפתלי003 זאב סגל

1031210608 - פוליטיקה השוואתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר רול יונתןסמסטר ב'תרגילה'14:00–15:00נפתלי205

1031190001 - מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אבולוף אוריאלסמסטר א'שיעורג'17:00–20:00נפתלי201

1031190006 - מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' ביטון גלסמסטר א'תרגילג'15:00–16:00נפתלי203

ניתן לבחור בכל קורס משלב עשייה כבחירה

רשימת הקורסים מופיעה להלן ובפירוט הקורסים בקישור:

http://humanities1.tau.ac.il/yedion/18-19/groups/general/

לתלמידי שנים ב'-ג'

1031210801 - אסטרטגיה בעידן המודרני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גת עזרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00נפתלי210

1031210803 - אסטרטגיה בעידן המודרני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר פלדמן דורוןסמסטר א'תרגילד'13:00–14:00נפתלי422

1031210806 - אסטרטגיה בעידן המודרני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גת עזרסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00נפתלי110

1031210807 - אסטרטגיה בעידן המודרני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר פדלון תומרסמסטר ב'תרגילג'13:00–14:00נפתלי108

1031210601 - פוליטיקה השוואתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קלאובר יבגניסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00נפתלי201

1031210607 - פוליטיקה השוואתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שיין יוסףסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00נפתלי003 זאב סגל

1031210608 - פוליטיקה השוואתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר רול יונתןסמסטר ב'תרגילה'14:00–15:00נפתלי205

1071281601 - פסיכולוגיה חברתית:מהבינאישי לקבוצתי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שנבל נוריתסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00נפתלי001

1031210301 - כלכלה פוליטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר פדלון תומרסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00נפתלי101

1031210302 - כלכלה פוליטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר זהבי דניאלסמסטר ב'תרגילד'14:00–16:00נפתלי106

1031210501 - מחשבה מדינית בת זמננו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר להט גולןסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00נפתלי201

1031210503 - מחשבה מדינית בת זמננו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' שובל טליהסמסטר א'תרגילג'16:00–17:00נפתלי107

1031210506 - מחשבה מדינית בת זמננו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מייזלס תמרסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00נפתלי108

1031210507 - מחשבה מדינית בת זמננו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר בוהדנה מאורסמסטר ב'תרגילג'16:00–17:00נפתלי419

1031210601 - פוליטיקה השוואתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קלאובר יבגניסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00נפתלי201

1031210607 - פוליטיקה השוואתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שיין יוסףסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00נפתלי003 זאב סגל

1031210608 - פוליטיקה השוואתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר רול יונתןסמסטר ב'תרגילה'14:00–15:00נפתלי205

1031379101 - מחשבה פוליטית יהודית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קופר ג'וליסמסטר א'שיעורג'16:00–19:00נפתלי106

מהחוג לתקשורת

יש לשים לב לדרישות הקדם בקורסים השונים

קורסים מתקדמים .לוודא שנלמד שיעור מבוא בתחום

1085220301 - תורות ההשפעה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דביר שירהסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00נפתלי101

1085220401 - מפת התקשורת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ברק-ברנדס סיגלסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00נפתלי001

1085222901 - אתיקה ומדיניות התקשורת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פלג ענתסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00נפתלי201

מהתכנית הרב-תחומית במדעי הרוח

0662130901 - אקולוגיה רדיקלית וביקורת חברתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מישורי דניאלסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן280

0662145001 - מבוא לרטוריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ננה אריאלסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן326

0662175401 - למי שייכת נחלת הכלל?

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מישורי דניאלסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן317

0662196201 - תרבות וקוגניציה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רונן סלמן צדקהסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן326

0662225201 - תחת גלגלי הצדק

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועה גדיסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן326

0662209501 - ילדים בעידן של כלכלה גלובלית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פפרמן טליהסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן326

0662196001 - תולדות המחשבה הכלכלית מיוון העתיקה ועד ימינו*

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ירון כהן צמחסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן281
**זהה לתול' המחשבה הכלכלית וסגור בפני מי שלמדו בעבר

0662223501 - ארגומנטציה בפעולה: ניתוח טיעונים וכשלים בזירה הציבורית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר איתן אורקיביסמסטר א'שיעורד'18:00–20:00גילמן326

1843062101 - סוגיות בהיסטוריה של האינטרנט:טכנוטופיה כתרבות אמריקאית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אלחנתי משהסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן281

0662212401 - מודרניזם- עידן של פריצת גבולות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טטיאנה לנדאסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן277

0662212501 - רשתות חברתיות? צרכנים? אזרחים? חלומות שבורים באינטרנט

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן326

0662130701 - ההיסטוריה הכלכלית והחברתית של ישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אפרים דוידיסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן279

0662312001 - תורת המחלוקות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יקותיאל שהםסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00גילמן326

0662310301 - שיח דיגיטלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן326

0662175501 - קנאביס: דיון ביקורתי על רפואה, חברה ומדע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מישורי דניאלסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן282

0662206801 - האזרח הסובייטי במשפט - פיקוח, מישטור וטרור בבריה"מ

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דינה מויאלסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן280

0662224301 - מחשבה כלכלית בספרות הרוסית הקלאסית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מרינה ניזניקסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן305

0662130401 - רוח המנהל: פיתוח המנהל דרך טקסטים ויצירות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אלי אילוןסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן277

0662113701 - מבוא לסוציולוגיה של הרשת: יחסים, רשתות חברתיות והון חברתי בע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן326

0662212801 - עבדי התאגיד: כוח ועיצוב התודעה בתאגידים בינלאומיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חפץ שרוןסמסטר ב'שיעורד'08:00–10:00גילמן326

0662176101 - מארכדיה לסייבר: פרקים בהיסטוריה של הסנטימנט האקולוגי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר משה אלחנתיסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן326

0662118001 - זהות בעולם המודרני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועה גדיסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן281

0662261201 - רטוריקה ושכנוע במחאה חברתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ירון כהן צמחסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן326

0662225301 - תרבות הסייבר כתרבות נוער

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יובל גוז'נסקיסמסטר ב'שיעורה'08:00–10:00גילמן326

0662201001 - מגרים לוולט דיסני - מעשיות האחים גרים: תקופה, יוצר ומדיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חנה לבנתסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן326

0662130601 - הרעיון הסוציאליסטי במאה ה-21

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אפרים דוידיסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן326

שיעורי בחירה

ניתן לבחור בכל קורס משלב עשייה כבחירה

רשימת הקורסים מופיעה להלן ובפירוט הקורסים בקישור:

http://humanities1.tau.ac.il/yedion/18-19/groups/general/

1883010301 - תשומת לב: צעירים, קשישים, ומשחקי מחשב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גלית ולנרסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00

1883060201 - גאווה, נידוי ושינוי: החיים הלהט"ביים בעבר ובהווה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00

1883070101 - שיוויון הזדמנויות בחינוך - מיתוס או מציאות אפשרית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר מקדוסי עודדסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00

1883100101 - יום הבוחר: דמוקרטיה, אזרחות פעילה ואקטואליה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ג'מאל אמלסמסטר א'שיעורב'18:00–20:00

1883100201 - גזענות והמאבק בה - מתיאוריה למעשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חסאן שרףסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00

1883060301 - פילנטרופיה ומעורבות אזרחית - בין ניאו ליברליזם לסולידריות חב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ירון כהן צמחסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00

1883060401 - ילדים ובעלי חיים: סוגיות הסטוריות, חברתיות וחינוכיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טל קוגמן סמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00

1883090101 - האתיקה של האלגוריתם - שוטטות בעיר החכמה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פוריאן רוניתסמסטר ב'שיעורב'18:00–20:00