קורסי תרבות דיגיטלית ומציאות וירטואלית

קורסי הקבצים הבין תחומיים.

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ תרבות דיגיטלית (מסגרת 319)

בשנה א' חובה ללמוד "כתיבה אקדמית" שייחשב כ- 2 ש"ס

במקום קורס בחירה באחד מההקבצים הבין-תחומיים

רשימת הקבוצות מופיעה בפרק פירוט הקורסים

שיעורי חובה - 4 ש"ס

1843062101 - סוגיות בהיסטוריה של האינטרנט:טכנוטופיה כתרבות אמריקאית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אלחנתי משהסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן281
**תלמידים הלומדים גם בהקבץ הסייבר ילמדו קורס זה כחובה
**בהקבץ תרבות דיגיטלית ויבחרו קורס אחר בסייבר
**לאופן סיום הקורס והמועדים יש להתעדכן באתר הסייבר

0662310301 - שיח דיגיטלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן326

שיעורי ליבה

לבחור 6 ש"ס מהרשימה שלהלן

שיעורים שלא יילמדו כליבה, מומלץ שיילמדו כבחירה

0662312101 - העתיד הוא העבר: היסטוריה, פילוסופיה, ועתידנות טכנולוגית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן326
**סגור בפני מי שלמד את הסמינר הסינגולריות מתקרבת

0662260301 - תרבות הסייבר ומדע בדיוני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יעל מאוררסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן277

0662212501 - רשתות חברתיות? צרכנים? אזרחים? חלומות שבורים באינטרנט

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן326

0662113701 - מבוא לסוציולוגיה של הרשת: יחסים, רשתות חברתיות והון חברתי בע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן326

0662211901 - הפילוסופיה של הטכנולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גלית ולנרסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00גילמן282

0662176101 - מארכדיה לסייבר: פרקים בהיסטוריה של הסנטימנט האקולוגי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר משה אלחנתיסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן326

0662260701 - משחקי מחשב - היסטוריה ותיאוריה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רנארד גלוזמןסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00גילמן362

שיעורי בחירה

מהתכנית הרב-תחומית במדעי הרוח

0662225301 - תרבות הסייבר כתרבות נוער

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יובל גוז'נסקיסמסטר ב'שיעורה'08:00–10:00גילמן326

מהקבץ "סייבר"

קורסים אלה משותפים להקבץ הסייבר ולהקבץ תרבות דיגיטלית

אך יכולים להילמד רק באחד מהם

1843062401 - ידע בעידן הדיגיטלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גלרנטר ליאורסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג002

1843062201 - אמנות דיגיטלית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שחר כסלוסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00

1843062301 - האדם הקיברנטי בראי הפסיכואנליזה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אלון יפהסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00

מחוגי הפקולטה למדעי הרוח

0621168701 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00גילמן306
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר א'שו"תה'12:00–14:00גילמן306

או

0621168702 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00גילמן307
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00גילמן307

0622217301 - המזה"ת מהעיתונות המודפסת לתרבות המדיה הדיגיטלית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבורסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן456

קורסים מפקולטות אחרות

מיועד לתלמידים ממשיכים

בגלל מיעוט מקומות בקורסים, ניתן להרשם לקורס אחד בלבד

החל מהשנה השניה ללימודים בהקבץ

1411677201 - דיני זכויות יוצרים בעידן הטכנולוגי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר וקסלמן גלעדסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00טרובוביץ301

0723200201 - הוראה פורצת גבולות באמצעות טכנולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר הרשקוביץ ארנוןסמסטר א'שו"תג'10:00–12:00שרת307

0723203301 - ילדים וממשקים דיגיטליים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גילוץ שוליסמסטר א'שו"תג'08:00–10:00שרת006

1041359301 - אנתרופולוגיה דיגיטלית - תיאוריה ופרקטיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר בן אלול אלעדסמסטר ב'שו"תא'13:00–16:00נפתלי108

1085222901 - אתיקה ומדיניות התקשורת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פלג ענתסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00נפתלי201

0881440701 - מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שיבר יואבסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00קיקואין01

0851618901 - מבוא לקולנוע בעידן הדיגיטלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לנדסמן אוהדסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00מכסיקו212
ד"ר לנדסמן אוהדסמסטר ב'שיעורד'18:00–20:00מכסיקו212

קורסים מהתכנית הבין-לאומית - נלמדים באנגלית

**הקף קורס של 3 ש''ס, ישוקלל 2 ש"ס בהקבץ,
**אלא אם יוצמד לו קורס נוסף בן 3 ש"ס.
**יש להתעדכן בתאריכי מבחנים/עבודות לפני הרישום!

1662150301 - Theories in Communication and Digital Media**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד''ר שרון אביטלסמסטר א'שיעורג'10:00–14:00רוזנברג002
**משך הקורס 10 שבועות
**הקפו 3 ש"ס.

1662252101 - Narrative in the Digital Age

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שון עדריסמסטר ב'שיעורא'18:00–20:00רוזנברג106

1662251901 - Virtual Cities

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יעל מאוררסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00רוזנברג104

קורסים משלבי עשייה

1883010301 - תשומת לב: צעירים, קשישים, ומשחקי מחשב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גלית ולנרסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00

1883090101 - האתיקה של האלגוריתם - שוטטות בעיר החכמה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פוריאן רוניתסמסטר ב'שיעורב'18:00–20:00

סמינריונים

לפני הרישום יש לברר דרישות קדם בחוג המתאים

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה

מותנה בציון חיובי בכתיבה אקדמית/קורס המבוא במסגרת 666

0662312601 - תרבות אלגוריתמית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר א'סמינרה'12:00–14:00גילמן261

0662308501 - היסטוריה תרבותית של העיתונות Fake News אז ועכשיו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר משה אלחנתיסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00גילמן455