פירוט הקורסים

קורסי החוג ללשון העברית ולבלשנות שמית.

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

לשון עברית - תואר ראשון

לימודי חובה שנה א' - מסגרת 120

0614140101 - תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'תרגילג'10:00–12:00ווב103
0614140201 - הלשון העברית לתקופותיה א': פרקי מבוא (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'שיעורג'08:00–10:00ווב001
0614140301 - הלשון העברית לתקופותיה ב': קריאה מודרכת (תאריך בחינה)
גב' עינב פלקסמסטר א'שו"תג'14:00–16:00רוזנברג103
0614140302 - הלשון העברית לתקופותיה ב': קריאה מודרכת (תאריך בחינה)
גב' עינב פלקסמסטר ב'שו"תג'14:00–16:00רוזנברג103
0612170101 - מבוא למקרא (א): הספרות לסוגותיה (תאריך בחינה)
פרופ' נועם מזרחיסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן279
0612170201 - מבוא למקרא (ב): המחקר לזרמיו (תאריך בחינה)
פרופ' נועם מזרחיסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן279
0627101001 - מבוא לבלשנות: מבט פנורמי (תאריך בחינה)
ד"ר אירנה בוטוויניקסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00ווב001
0627101103 - תר' מבוא לבלשנות: מבט פנורמי (תאריך בחינה)
גב' עולא ג'רה סמסטר א'תרגילד'14:00–16:00ווב102
0627101104 - תר' מבוא לבלשנות: מבט פנורמי (תאריך בחינה)
מר חזי שבנובסמסטר א'תרגילד'16:00–18:00ווב102
0627101105 - תר' מבוא לבלשנות: מבט פנורמי (תאריך בחינה)
גב' נטע חלוץסמסטר א'תרגילה'10:00–12:00ווב102

שנה א' מיומנויות - מסגרת 121

0614140401 - הדקדוק הערבי וזיקתו לעברית (תאריך בחינה)
מר טל קיטנפלוןסמסטר א'+ב'שו"תד'14:00–16:00רוזנברג102
0614140501 - ניקוד עברי (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00ווב102
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג102
0614140502 - ניקוד עברי (תאריך בחינה)
גב' עינב פלקסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00רוזנברג102
גב' עינב פלקסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג102
0614140601 - ניקוד עברי (תאריך בחינה)
ד"ר עינת גונןסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג102
ד"ר עינת גונןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג102
0614140701 - תחביר עברי (תאריך בחינה)
ד"ר עינת גונןסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג102
0614140702 - תחביר עברי (תאריך בחינה)
גב' עינב פלקסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג102
0614140703 - תחביר עברי (תאריך בחינה)
ד"ר עינת גונןסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00רוזנברג102

שנה ב' שיעורי חובה - מסגרת 220

לתלמידי החוג, מומלץ כבר בשנה ב' להשתתף בקורס בחירה

בשפה האנגלית. נא ראו מסגרת "שיעורי הבחירה".

0624100101 - מבוא לבלשנות שמית (תאריך בחינה)
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר א'+ב'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג002
0614243101 - תורת ההגה (תאריך בחינה)
מר חנן אריאלסמסטר א'שו"תא'10:00–12:00רוזנברג106
מר חנן אריאלסמסטר א'שו"תג'12:00–14:00רוזנברג106
0614243201 - תורת הצורות** (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'שו"תא'12:00–14:00רוזנברג103
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00רוזנברג103
**דרישת קדם ל"תורת הצורות": הקורס "תורת ההגה".
0614243401 - סמנטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר ורד סיידוןסמסטר א'שו"תג'16:00–18:00גילמן220
0614243301 - לשון חז"ל (תאריך בחינה)
מר חנן אריאלסמסטר ב'שו"תא'14:00–18:00רוזנברג103
0614243601 - תחביר למתקדמים** (תאריך בחינה)
ד"ר ורד סיידוןסמסטר ב'שו"תג'14:00–16:00רוזנברג102
**דרישת קדם ל"תחביר למתקדמים": השתתפות בקורס "תחביר עברי".

שיעורי החובה: תחביר למתקדמים ופרגמטיקה יינתנו לסירוגין.

**תלמידים הלומדים השנה תחביר למתקדמים ילמדו בשנה הבאה
**פרגמטיקה כחלק ממערך שיעורי החובה לשנתון הלימודים.

שנה ג' שיעורי חובה - מסגרת 320

0614300301 - מדקדקי ימה"ב (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00רוזנברג103
0614300101 - ארמית מקראית (תאריך בחינה)
ד"ר אוהד אבודרהםסמסטר א'שו"תא'16:00–18:00רוזנברג104
ד"ר אוהד אבודרהםסמסטר ב'שו"תא'18:00–20:00רוזנברג104
**דרישת קדם: חובה לסיים ניקוד עברי.
0614300201 - תחביר לשון המקרא (תאריך בחינה)
ד"ר ורד סיידוןסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00רוזנברג102

שיעורי בחירה - מסגרת 225

**במסגרת שיעורי הבחירה יבחר התלמיד 6 ש"ס ממבחר השיעורים להלן
0614600301 - Contemporary research1: Academic Reading in Englis (תאריך בחינה)
פרופ' משה מורגנשטרןסמסטר א'שיעורג'08:00–10:00רוזנברג204 ספריה
**השיעור יועבר בשפה האנגלית.
**על תלמידי תואר ראשון שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשע"ט
**חלה חובת השתתפות בקורס שיועבר בשפה האנגלית, במהלך התואר.
0612200401 - לשון המקרא וסגנונו (תאריך בחינה)
ד"ר טליה סוצקוברסמסטר א'תרגילא'12:00–14:00רוזנברג104
0624300101 - מבוא לארמית מדוברת (תאריך בחינה)
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר א'שיעורא'18:00–20:00רוזנברג107
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00רוזנברג107
0614301201 - העברית הנורמטיבית הלכה למעשה (תאריך בחינה)
ד"ר עינת גונןסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00רוזנברג205
0614301001 - תמורות סגנוניות בשירה העברית (תאריך בחינה)
ד"ר עידית נובסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00רוזנברג103
0624300201 - ארמית חדשה מדוברת וכתובה (תאריך בחינה)
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00רוזנברג107
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00רוזנברג107
0614600401 - מחקר מתקדם ב: מאגרי מידע ומקורות דיגיטליים (תאריך בחינה)
פרופ' משה מורגנשטרןסמסטר ב'שיעורד'08:00–10:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ
0616101201 - בית מדרש אינטגרטיבי: על אהבה ותשוקה בהגות היהודית (תאריך בחינה)
פרופ' רונית מרוזסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00
**השיעור מתקיים במרכז צימבליסטה.
0614301101 - עיונים בסגנונה של הפרוזה העברית המחורזת מימי הביניים (תאריך בחינה)
ד"ר עידית נובסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג104
0614600201 - קריאה בטקסטים קלאסיים (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00רוזנברג106
0614360301 - העברית הישראלית במבט דיאכרוני (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עינת גונןסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
**הסמינר פתוח כשיעור בחירה.
0614310101 - מבוא לארמית גלילית (תאריך בחינה)
פרופ' משה מורגנשטרןסמסטר א'+ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג204 ספריה

סמינריונים - מסגרת 360

**תלמידי החוג ישתתפו בשני סמינריונים. בשיעור שבו התלמיד לא
**יכתוב ע"ס ייכתב רפראט או תוטל מטלה בעלת משקל דומה.
**שימו נא לב: היקף השעות של שני קורסים סמינריונים
**הוא 8 ש"ס סה"כ. תלמידים הבוחרים סמינריון בהיקף של
**2 ש"ס בלבד, ישלימו את השעות בקורס בחירה או
**בקורס סמינריוני נוסף.
0614350401 - עיונים תחביריים, סמנטיים ולקסיקליים בעברית בת ימינו (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ורד סיידוןסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00רוזנברג204 ספריה
0614401501 - היבטי לשון בכתבי היד של ספרות חז"ל (תאריך הגשת עבודה)
מר חנן אריאלסמסטר א'+ב'סמינרג'14:00–16:00רוזנברג207 (תוכנית אופקים)
**סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א.
0614350301 - דיאלקטולוגיה והשפות השמיות החיות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר א'סמינרג'18:00–20:00רוזנברג212
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר ב'סמינרג'18:00–20:00רוזנברג102
0614360301 - העברית הישראלית במבט דיאכרוני (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עינת גונןסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

לשון עברית תואר שני - מסגרת 620

שיעורים לתלמידי תואר שני

0614600301 - Contemporary research1: Academic Reading in Englis (תאריך בחינה)
פרופ' משה מורגנשטרןסמסטר א'שיעורג'08:00–10:00רוזנברג204 ספריה
**השיעור יועבר בשפה האנגלית.
0614600401 - מחקר מתקדם ב: מאגרי מידע ומקורות דיגיטליים (תאריך בחינה)
פרופ' משה מורגנשטרןסמסטר ב'שיעורד'08:00–10:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ
0614600201 - קריאה בטקסטים קלאסיים (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00רוזנברג106

סמינריונים לתלמידי תואר שני

0614401301 - חקר שינויי לשון בעברית הישראלית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עינת גונןסמסטר א'+ב'סמינרג'10:00–12:00רוזנברג204 ספריה
0614401701 - עיונים לשוניים בסרך היחד מקומראן (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' משה מורגנשטרןסמסטר א'סמינרג'10:00–12:00רוזנברג212
פרופ' משה מורגנשטרןסמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00רוזנברג212
0614401401 - דיאכרוניה בעברית ובשפות השמיות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' משה מורגנשטרןסמסטר א'+ב'סמינרג'12:00–14:00רוזנברג204 ספריה
**סמינר חובה לתלמידי התואר השני
0614401501 - היבטי לשון בכתבי היד של ספרות חז"ל (תאריך הגשת עבודה)
מר חנן אריאלסמסטר א'+ב'סמינרג'14:00–16:00רוזנברג207 (תוכנית אופקים)
0614401601 - עיוני לשון בפרוזה העברית בימי הביניים (תאריך הגשת עבודה)
מר חנן אריאלסמסטר א'+ב'סמינרג'16:00–18:00רוזנברג204 ספריה
0671417501 - זכרון החורבן בראי הדורות - חלק ב (סמינר בית ספרי)** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' עודד ליפשיץ
ד"ר יובל שחר
סמסטר ב'סמינרב'18:00–20:00גילמן220
**סמינר בין-תחומי לתלמידי החוגים של בית הספר
**למדעי היהדות וארכיאולוגיה. תלמידים שנרשמו
**לתואר השני החל משנה"ל תשע"ח חייבים
**להשתתף בסמינריון בין-תחומי אחד במהלך התואר.
**במסגרת סמינר זה ניתן להגיש עבודת רפרט בלבד.

בלשנות שמית

שנה א' מיומנות - מסגרת 121

**תלמידים שלא למדו ערבית חייבים להשתתף בקורס:
** ערבית א'+ב' על פי ייעוץ עם יועץ החוג.
**4 ש"ס מלימודי המיומנות ייחשבו כחלק ממניין השעות לתואר.
0631121001 - ערבית א' (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר א'שו"תא'10:00–14:00ווב105
מר יוסף הירשסמסטר א'שו"תב'08:00–10:00ווב105
מר עומר חלביסמסטר א'שו"תה'14:00–18:00ווב105
0631121401 - ערבית ב' (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר ב'שו"תא'12:00–18:00רוזנברג211
מר יוסף הירשסמסטר ב'שו"תה'12:00–16:00רוזנברג209

לימודי חובה שנה א' - מסגרת 120

0614140101 - תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'תרגילג'10:00–12:00ווב103
0624100101 - מבוא לבלשנות שמית (תאריך בחינה)
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר א'+ב'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג002
0614140201 - הלשון העברית לתקופותיה א': פרקי מבוא (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'שיעורג'08:00–10:00ווב001
0614140301 - הלשון העברית לתקופותיה ב': קריאה מודרכת (תאריך בחינה)
גב' עינב פלקסמסטר א'שו"תג'14:00–16:00רוזנברג103
0614140302 - הלשון העברית לתקופותיה ב': קריאה מודרכת (תאריך בחינה)
גב' עינב פלקסמסטר ב'שו"תג'14:00–16:00רוזנברג103

לבחירה אחד משני המבואות להלן:

מבוא למקרא על שני חלקיו או מבוא לבלשנות (ש'+ת')

0612170101 - מבוא למקרא (א): הספרות לסוגותיה (תאריך בחינה)
פרופ' נועם מזרחיסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן279
0612170201 - מבוא למקרא (ב): המחקר לזרמיו (תאריך בחינה)
פרופ' נועם מזרחיסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן279
0627101001 - מבוא לבלשנות: מבט פנורמי (תאריך בחינה)
ד"ר אירנה בוטוויניקסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00ווב001
0627101103 - תר' מבוא לבלשנות: מבט פנורמי (תאריך בחינה)
גב' עולא ג'רה סמסטר א'תרגילד'14:00–16:00ווב102
0627101104 - תר' מבוא לבלשנות: מבט פנורמי (תאריך בחינה)
מר חזי שבנובסמסטר א'תרגילד'16:00–18:00ווב102
0627101105 - תר' מבוא לבלשנות: מבט פנורמי (תאריך בחינה)
גב' נטע חלוץסמסטר א'תרגילה'10:00–12:00ווב102
**תלמידי שנה א' יכולים לבחור שיעור בהיקף
**של 6-4 ש"ס ממבחר השיעורים התיאורטיים להלן.

שנים ב'-ג'

שיעורים תיאורטיים - מסגרת 220

0624200101 - מבוא לדיאלקטולוגיה ערבית (תאריך בחינה)
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג103
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג103
**דרישת קדם:ידע בסיסי בערבית קלאסית או
**דיאלקט ערבי כלשהו.
0624200401 - אתיופיה:היסטוריה, שפה ותרבות (תאריך בחינה)
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג103
0631200501 - מבוא לערבית יהודית (תאריך בחינה)
ד"ר אבי טלסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00רוזנברג106
0624412401 - שפות דרום-ערב העתיקות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר א'+ב'סמינרב'10:00–12:00רוזנברג103
**הסמינר פתוח גם כשיעור בחירה.
**דרישת קדם:"מבוא לבלשנות שמית"
0624200201 - ערבית פלסטינית (תאריך בחינה)
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג102
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג102
**דרישת קדם:"מבוא לבלשנות שמית"או"מבוא לדיאלקטולוגיה ערבית".
0624412501 - לשונות אתיופיה: נושאים נבחרים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00רוזנברג103
**הסמינר פתוח גם כשיעור בחירה.
0627112001 - פונטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00ווב001
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00ווב001
0627102201 - פונולוגיה מתחילים (תאריך בחינה)
פרופ' אותי בת-אלסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00ווב103
פרופ' אותי בת-אלסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00ווב001
**דרישת קדם: הקורס פונטיקה.

שפות - מסגרת 227

0624300301 - אמהרית למתחילים (תאריך בחינה)
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'+ב'שיעורא'10:00–12:00רוזנברג107
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'+ב'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג107
0624300401 - אמהרית למתקדמים (תאריך בחינה)
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'+ב'שו"תא'12:00–14:00רוזנברג107
**דרישת קדם: הקורס אמהרית למתחילים או ידע קודם בשפה האמהרית.
0624300101 - מבוא לארמית מדוברת (תאריך בחינה)
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר א'שיעורא'18:00–20:00רוזנברג107
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00רוזנברג107
0624300201 - ארמית חדשה מדוברת וכתובה (תאריך בחינה)
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00רוזנברג107
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00רוזנברג107
0614310101 - מבוא לארמית גלילית (תאריך בחינה)
פרופ' משה מורגנשטרןסמסטר א'+ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג204 ספריה

סמינריון - מסגרת 360 (ב"א), 620 (מ"א)

0624412401 - שפות דרום-ערב העתיקות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר א'+ב'סמינרב'10:00–12:00רוזנברג103
**דרישת קדם: מבוא לבלשנות שמית
0614401401 - דיאכרוניה בעברית ובשפות השמיות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' משה מורגנשטרןסמסטר א'+ב'סמינרג'12:00–14:00רוזנברג204 ספריה
**סמינר מחקרי חובה לתלמידי מ"א.
0614350301 - דיאלקטולוגיה והשפות השמיות החיות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר א'סמינרג'18:00–20:00רוזנברג212
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר ב'סמינרג'18:00–20:00רוזנברג102
0631414501 - הדיאלקט הערבי של הגליל ודקדוקו (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' נאסר בסלסמסטר א'סמינרא'18:00–20:00ווב101
פרופ' נאסר בסלסמסטר א'סמינרב'18:00–20:00ווב101
0624412501 - לשונות אתיופיה: נושאים נבחרים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00רוזנברג103
0671417501 - זכרון החורבן בראי הדורות - חלק ב (סמינר בית ספרי)** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' עודד ליפשיץ
ד"ר יובל שחר
סמסטר ב'סמינרב'18:00–20:00גילמן220
**סמינר בין-תחומי לתלמידי החוגים של
**בית הספר למדעי היהדות וארכיאולוגיה.
**תלמידים שנרשמו לתואר השני החל משנה"ל תשע"ח חייבים
**להשתתף בסמינריון בין-תחומי אחד במהלך התואר.

תלמידים יקרים שימו לב! תכנית הלימודים ולוח הבחינות אינם סופיים. נא בדיקתכם לקראת הרישום בבידינג ופתיחת שנת הלימודים