בחינות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום א' 05/05/2019, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 22/09/2019
  • ערעור על בחינה : תלמיד זכאי לערער תוך 5 ימים מתאריך פרסום הציונים דרך מידע אישי לתלמיד

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   תמורות סגנוניות בשירה העברית   ד"ר עידית נוב   14/01/2019  13:30  11/02/2019  09:00 
בחינה   הלשון העברית לתקופותיה ב': קריאה מודרכת   גב' עינב פלק   15/01/2019  09:00  12/02/2019  09:00 
בחינה   תחביר עברי   ד"ר עינת גונן ,גב' עינב פלק   18/01/2019  09:00  17/02/2019  13:00 
בחינה   תורת ההגה   ד"ר חנן אריאל   22/01/2019  13:00  21/02/2019  13:00 
בחינה   עריכת טקסטים מתחום הפרוזה   גב' דנה הלוי אלעזר   25/01/2019  09:00  25/02/2019  09:00 
בחינה   ניקוד עברי   ד"ר רעיה חזון   28/01/2019  09:00  26/02/2019  09:00 
בחינה   מדקדקי ימה"ב   ד"ר רעיה חזון   31/01/2019  09:00  01/03/2019  09:00 
בחינה   הלשון העברית לתקופותיה א': פרקי מבוא   ד"ר רעיה חזון   04/02/2019  09:00  15/03/2019  09:00 
בחינה   בחינת ביבליוגרפיה לתלמידי מ"א: לשון המקרא ולשון חז"ל     05/02/2019  09:00     
בחינה   בחינת בקיאות לתלמידי עריכה לשונית     06/02/2019  09:00  10/03/2019  16:00 
בחינה   סמנטיקה   ד"ר ורד סיידון   07/02/2019  09:00  22/03/2019  09:00 
בחינת בית   יסודות העריכה   ד"ר נחמה ברוך   מועד א : 11/02/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה: 07.02.2019 שעת לקיחה: 09:00

מועד ב : 20/03/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה: 17.03.2019 שעת לקיחה: 09:00

עבודה   Contemporary research1: Academic Reading in Englis   פרופ' משה מורגנשטרן   18/03/2019  09:00     
עבודה   העברית הנורמטיבית הלכה למעשה   ד"ר עינת גונן   18/03/2019  09:00     
עבודה   עריכה נורמטיבית א'   ד"ר ליאורה גרילק   18/03/2019  09:00     
עבודה   עריכה עיתונאית   ד"ר אילנה ארבל   18/03/2019  09:00     
עבודה   שפת השיר   ד"ר עידית נוב   18/03/2019  09:00     

סמסטר אב

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   ארמית מקראית   ד"ר אוהד אבודרהם   15/07/2019  13:00  16/08/2019  09:00 
בחינה   הדקדוק הערבי וזיקתו לעברית   מר טל קיטנפלון   17/07/2019  13:00  14/08/2019  13:00 
בחינת בית   מבוא לארמית גלילית   פרופ' משה מורגנשטרן   מועד א : 25/07/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 18.07.2019 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 22/08/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 15.08.2019 שעת לקיחה 09:00

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   עריכת התרגום מאנגלית   ד"ר נחמה ברוך   16/06/2019  13:30  22/07/2019  13:00 
בחינה   תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי   ד"ר רעיה חזון   17/06/2019  09:00  22/07/2019  09:00 
בחינה   תחביר למתקדמים**   ד"ר ורד סיידון   19/06/2019  09:00  24/07/2019  09:00 
בחינה   תחביר עברי   ד"ר עינת גונן   21/06/2019  09:00  28/07/2019  13:00 
בחינה   עיונים בסגנונה של הפרוזה העברית המחורזת מימי הביניים   ד"ר עידית נוב   24/06/2019  13:00  29/07/2019  09:00 
בחינה   הלשון העברית לתקופותיה ב': קריאה מודרכת   גב' עינב פלק   26/06/2019  09:00  01/08/2019  09:00 
בחינה   תורת הצורות**   ד"ר רעיה חזון   28/06/2019  09:00  04/08/2019  09:00 
בחינה   ניקוד עברי   גב' עינב פלק   01/07/2019  09:00  07/08/2019  09:00 
בחינה   ניקוד עברי   ד"ר עינת גונן   01/07/2019  09:00  07/08/2019  09:00 
בחינה   לשון חז"ל   ד"ר חנן אריאל   10/07/2019  13:00  08/08/2019  13:00 
בחינה   בחינת בקיאות לתלמידי שנה א'     14/07/2019  13:00  16/08/2019  09:00 
בחינה   בחינת ביבליוגרפיה לתלמידי מ"א:ימי הביניים והעברית בת זמננו     29/07/2019  09:00     
עבודה   מחקר מתקדם ב: מאגרי מידע ומקורות דיגיטליים   פרופ' משה מורגנשטרן   19/08/2019  09:00     
עבודה   עריכה במדיה דיגיטלית בראי שוק העבודה   מר תומר קמרלינג   19/08/2019  09:00     
עבודה   עריכה מנהלית   גב' דנה איזנברג   19/08/2019  09:00     
עבודה   עריכה נורמטיבית ב'   ד"ר ליאורה גרילק   19/08/2019  09:00     
עבודה   עריכת דברי מדע   ד"ר ליאורה גרילק   19/08/2019  09:00     
עבודה   קריאה בטקסטים קלאסיים   ד"ר רעיה חזון   מועד א : 19/08/2019 בשעה : 09:00 ; יש להגיש למזכירות החוג.

עבודה   תחביר לשון המקרא   ד"ר ורד סיידון   מועד א : 19/08/2019 בשעה : 09:00 ; להגיש למזכירות החוג.


בהצלחה בבחינות