פירוט הקורסים

קורסי התוכנית במחקר תרבות הילד והנוער.

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

התכנית לתואר שני במחקר תרבות הילד והנוער

לימודי ליבה חובה לכולם

סמסטר א'

0602612102 - טקסטים במחקר התרבות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שביט זהרסמסטר א'סמינרג'10:00–14:00גילמן497

0602602001 - הדרכה בכתיבה אקדמית**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טל קוגמן סמסטר א'תרגילג'08:00–10:00גילמןא317
**חובה לכל תלמידי שנה א'

סמסטר ב'

0602600802 - מקורות ומחקרים בתרבות הילד והנוער

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טלי ברנרסמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00גילמן262

לימודי ליבה למסלול המחקרי

סמסטר א'

0602612102 - טקסטים במחקר התרבות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שביט זהרסמסטר א'סמינרג'10:00–14:00גילמן497

0602602001 - הדרכה בכתיבה אקדמית**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טל קוגמן סמסטר א'תרגילג'08:00–10:00גילמןא317
**חובה לכל תלמידי שנה א'

סמסטר ב'

0602600802 - מקורות ומחקרים בתרבות הילד והנוער

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טלי ברנרסמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00גילמן262

0602611201 - פרוייקט מחקר ועבודת תזה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יעל דרסמסטר ב'סמינרג'14:00–16:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ

0602601401 - שיטות מחקר בתרבות הילד והנוער

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ברק-ברנדס סיגלסמסטר ב'שיעורג'08:00–10:00גילמן261

קורסי בחירה

סמסטר א'

0602605001 - פוליטיקה 2.0: צעירים ומעורבות פוליטית בעידן הדיגיטלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קמפף רוניתסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן305

0602601101 - טלויזיה, נוער וילדים בעידן של ריבוי מסכים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ברק-ברנדס סיגלסמסטר א'שיעורד'08:00–10:00גילמן262

0602618201 - בין ילדים לנשים - קריאה מגדרית בספרות ילדים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רתם פרגר וגנרסמסטר א'סמינרג'12:00–14:00גילמן261

0602610801 - עולם הולך ומשתנה: תפיסות הילדות והחינוך בעולם היהודי באירופה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טל קוגמן סמסטר א'סמינרד'12:00–16:00גילמן323 ע"ש אלקוב

0602619001 - ילדוּת נשכחת? ילדים וילדוּת בפרספקטיבות היסטוריות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טלי ברנרסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00גילמןא361

0602614001 - הכדור, הבובה והחישוק: התרבות החומרית של הילדוּת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טלי ברנרסמסטר א'סמינרג'10:00–12:00גילמן262

0602618401 - זה נוער זה?: תפיסות של נעורים בתרבות הישראלית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רימה שיכמנטרסמסטר א'סמינרד'14:00–16:00גילמןא317

0602615801 - בין העבר לעתיד: הרומן ההיסטורי לילדים ולנוער

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רימה שיכמנטרסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00רוזנברג212

0687449601 - יפן בת זמננו:חברה, מגדר ומשפחה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גולדשטין-גדעוני עפרהסמסטר א'סמינרב'14:00–18:00גילמן323 ע"ש אלקוב

0626305201 - רומן החניכה הנשי - Female Coming of Age in America

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מלאת שמירסמסטר א'סמינרא'12:00–14:00רוזנברג211
פרופ' מלאת שמירסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00רוזנברג211

0677406801 - ממשפחה יהודית למשפחה ישראלית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורית רוזיןסמסטר א'סמינרג'16:00–20:00קרטר203 חדר מורים

0669403801 - אנשים מדברים בחיי היומיום

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רקפת סלע-שפיסמסטר א'סמינרב'16:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב

סמסטר ב'

0602620301 - סדנת טכנולוגיה דיגיטלית לילדים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קמפף רוניתסמסטר ב'סדנהד'08:00–10:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0602620302 - סדנת טכנולוגיה דיגיטלית לילדים - התנסות מעשית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קמפף רוניתסמסטר ב'עבודה מעשית00:00–00:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ

0602612801 - ספרי לימוד כסוכני תרבות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טל קוגמן סמסטר ב'סמינרד'08:00–10:00גילמן260

0602618801 - כתיבה יהודית לילדים במאה ה-20

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יעל דרסמסטר ב'סמינרד'12:00–16:00דן-דוד210

0602612601 - מבית הילדים אל הבית: מאה שנות ילדות והורות בקיבוץ

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יעל דרסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00גילמן317

0602614201 - דימויי נערות במדיה ובתרבות הפופולארית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ברק-ברנדס סיגלסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00גילמן262

0602610301 - מדע פופולארי לנוער: מקרה ז'ול ורן

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טל קוגמן סמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00גילמן497

0602615601 - המשפחה והילדות המוסלמית בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
קאדי איאד זחאלקהסמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00דן-דוד209

0602601401 - שיטות מחקר בתרבות הילד והנוער

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ברק-ברנדס סיגלסמסטר ב'שיעורג'08:00–10:00גילמן261

0602618601 - דרך מחילת הארנב: פנטזיה בספרות לבני נוער

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מעין הראלסמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00גילמן455

0602615701 - עובדים היינו: התמורות בעבודת ילדים מהמהפכה התעשייתית עד ימינ

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פפרמן טליהסמסטר ב'סמינרג'14:00–16:00גילמן262

0662312401 - בין גורי אדם לחיות אחרות: בעלי חיים בתרבות הילד המודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טל קוגמן סמסטר ב'סמינרג'14:00–16:00גילמן455

0677405301 - המשפחה היהודית במזרח אירופה: היסטוריה וספרות, דימוי ומציאות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דוד אסף
פרופ' אבנר הולצמן
סמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00קרטר203 חדר מורים

0669613101 - משפחה ותרבות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דלית בלוךסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00גילמן497

0669610701 - הגירה, פזורה, גולה: נדידה והתפשטותשל תרבויות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שרית פזסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמןא361

שיעורי השלמה - סמסטר א'

0662101301 - מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רימה שיכמנטרסמסטר א'שיעורג'14:00–18:00גילמן277
**חובה לכל תלמידי שנה א'

1041110101 - מבוא לאנתרופולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קרבאל-טובי מיכלסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00נפתלי101

1041110103 - מבוא לאנתרופולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר בורשטין יותםסמסטר א'תרגילב'14:00–16:00נפתלי204

1041110201 - מבוא לסוציולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר הרפז יוסיסמסטר א'שיעורב'08:30–10:00נפתלי101

1041110204 - מבוא לסוציולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' ליפשיץ גלסמסטר א'תרגילב'10:00–12:00נפתלי107

0677111101 - ישראל בעשור הראשון

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורית רוזיןסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00גילמן307

0662209501 - ילדים בעידן של כלכלה גלובלית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פפרמן טליהסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן326

0662225601 - תדמיתה של ילדות בספרות רוסית בעת החדשה והמאוחרת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מרינה ניזניקסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן277

0680120301 - מבוא לספרות העממית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דוד רוטמןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן278

0662261301 - "כאשר אשוב ואהיה קטן"- יאנוש קורצ'אק בעולמות הילד

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אביב לבנתסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן307

שיעורי השלמה - סמסטר ב'

0662261001 - הטיפול הפסיכואנליטי בילדים: תאוריה, מחקר ותיאורי מקרה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שולמית מילך-רייךסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן277

0662260501 - אגדות יהודיות על הורים וילדים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דרור בורשטייןסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן326

0680211501 - הבן האובד: סיפורי הברית החדשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רן הכהןסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן306

0677115101 - תולדות השואה - קורס מקוון

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' חוי דרייפוססמסטר ב'שיעורג'08:00–10:00גילמן278