חמישי, 02 פבר' 2023
Home
פורום חוקרים צעירים

במפגשי פורום החוקרים משתתפים כ-35 דוקטורנטים, פוסט דוקטורנטים ומרצים שעוסקים בחקר הציונות, היישוב ומדינת ישראל. החוקרים הם מתחומי ידע מגוונים ובאים מכל המוסדות להשכלה גבוהה בארץ. הפורום מקיים שבע פגישות במהלך שנת הלימודים האקדמית וכן סמינר חוקרים בן יומיים. בכל מפגש מוצגת ונדונה עבודה מחקרית של אחד מחברי הפורום.

 

יושבת ראש הפורום: פרופ' אניטה שפירא. מרכזת הפורום: ד"ר אורית רוזין.