שבת, 24 פבר' 2024
Home כתבי עת "ישראל"
ישראל, חוברת 1, אביב תשס"ב, 2002, עורך: שלום רצבי
 

מאמרים

אליעזר שביד ההיסטוריה בין מיתוס לנרטיב

זיוה שמיר אמת מארץ-ישראל ומן הדרך העולה ציונה: על סיפורו של י"ח ברנר 'אגב אורחא'

יעל ויילר תיקון העולם של 'השומר הצעיר'

אביבה אופז 'שאלת האישה' וקולן של נשים בחברה החלוצית לאורו של 'ספר הקבוצה'

אורית רוזין המאבק על ה'צנע': עקרות הבית והממשלה

שולה קשת עידן התמימות: הצגת 'אחי גיבורי התהילה' בקיבוץ גבעת-ברנר, ספטמבר 1953

 

ביקורת

מעוז עזריהו בעיני המתבונן (על 'שורו הביטו וראו' מעת אליק מישורי, ו'צילום בפלסטין/ארץ-ישראל
             בשנות השלושים והארבעים' מאת רונה סלע)

בני מוריס הזמן האדום (על 'ימי הכלניות: ארץ ישראל בתקופת המנדט' מאת תום שגב)

דוד טל מי שבר שמירה? (על 'הצופה שנרדם: הפתעת יום הכיפורים ומקורותיה' מאת אורי בר יוסף)

 

בוויכוח

 על הוראת היסטוריה בתיכון: דיון בהשתתפות אסתר יוגב, אורית רוזין, גילת גופר, אבי פיקאר, מיכאל פייגה,
דני יעקובי, יעל דר, יצחק דהן, אבי בראלי ודניאל גוטוויין

רשימת משתתפים

אנגלית: תוכן העניינים ותקצירים

 

 
אריה ארוך, לוח שולחן ורפרודוקציה של לז'ה, 1965-1962