שבת, 24 פבר' 2024
Home כתבי עת "ישראל"
ישראל, חוברת 2, סתיו תשס"ג, 2002, עורך: שלום רצבי
 

מאמרים

יוסף שלמון דת וחילוניות בתנועה הלאומית הציונית

רינה חבלין בין מסורת לחילון: זהות יהודית מודרנית בהגות אחד-העם

גור אלרואי ההרכב הדמוגרפי של 'העלייה השנייה'

דבורה הכהן היוצר בידי החומר: צמיחתה של מנהיגות פוליטית חדשה בשנות החמישים

ירון צור הבעיה העדתית בדיוני הנהלת הסוכנות בשלהי תקופת העלייה ההמונית

צבי זוהר אשרור דתי של הציונות כתנועה לאומית חילונית: פרק במשנת הרב כלפון משה הכהן

יוסף גורני ואבי בראלי אינטלקטואל מבפנים: הוולונטריזם במחשבתו החברתית והציונית של נתן רוטנשטרייך

ראובן שהם נתן זך נוחת 'לחוף ימים', או: 'אנחנו' כ'היסטוריונים חדשים'


ביקורת

חדוה בן-ישראל היהדות בין לאום ודת (על Religion and Zionism מאת יוסף שלמון)

נעמה שפי 'משפט אייכמן' ומשפטו בישראל (על 'אייכמן בירושלים' מאת חנה ארנדט;
           'מול תא הזכוכית' מאת חיים גורי;'מדינת ישראל נגד אדולף אייכמן' מאת חנה יבלונקה)

זאב צחור אוטוביוגרפיה דורית של צבר מורד (על 'מלחמות לא קורות מעצמן' מאת מוטי גולני)

 

רשימת משתתפים

אנגלית: תוכן העניינים ותקצירים 

 

 
רות שלוס, ידיים מורמות, 1982, באדיבות מוזיאון הרצליה לאמנות