שבת, 24 פבר' 2024
Home כתבי עת "ישראל"
ישראל, חוברת 4, סתיו תשס"ד, 2003, עורך: מאיר חזן
 

מכתב

לציון מאה שנה לתחילת העלייה השנייה 

 מאמרים

מרדכי בר-און אנשי העורף, אנשי החזית: דימויי העורף בקרב לוחמים בתש"ח

משה נאור 'חזית העורף' והתגייסות במלחמת העצמאות

דוד טל מ'חזית כעורף' ל'חזית כחזית': פינוי אוכלוסייה לא-לוחמת מיישובי ספר במלחמת העצמאות

חיים פיירברג הגרלת המגרשים של 'אחוזת בית': היווצרותה של מיתולוגיה עירונית

בת-ציון עראקי קלורמן התימנים בחברה ובכלכלה של המושבות

פולה קבלו אזרחים מתבגרים: כינוס התלמידים בשיך מוניס – התנגשות, דיאלוג ומפגש

בתיה ברוטין על מזבח העם והמולדת: אנדרטות משותפות להנצחת 'השואה והגבורה'לנופלים במערכות ישראל

רוני מירון היסטוריה וציונות בהגותו של נתן רוטנשטרייך

 

תגובה

אפרת בלברג-רוטנשטרייך על הוראת היסטוריה בבית הספר התיכון

 

ביקורת

שולה קשת שיר הלל או אשכבה? (על 'קרועים אנו' מאת מוטי זעירא)

אשר ססר חידושים אצל ההיסטוריונים החדשים (על The Road to Jerusalem מאת בני מוריס)

מתתיהו מייזל מלחמה של שישה ימים: מלחמה קונבנציונלית והיסטוריה קונבנציונלית מאוד (על Six Days of War מאת מיכאל אורן)

 

 רשימת משתתפים


אנגלית: תוכן העניינים ותקצירים 

נחום גוטמן, פלמחניק, 1948, באדיבות מוזיאון נחום גוטמן