שבת, 24 פבר' 2024
Home כתבי עת "ישראל"
ישראל, חוברת 5, אביב תשס"ד, 2004, עורך: מאיר חזן
 

מאמרים

שלום רצבי ז'בוטינסקי והדת

אבי בראלי פוליטיקה מפלגתית ופוליטיקה של ממשל: הנהגת מפא"י במעבר מיישוב למדינה

אסתר מאיר-גליצנשטיין מחויבויות מתנגשות: המנהיגות המזרחית במפא"י
                        בשנותיה הראשונות של המדינה

יחיעם ויץ נתן אלתרמן וגרמניה: עמדתו כלפי המגעים עמה על רקע יחסיו עם משה שרת

גילת גופר 'האלמנט היותר מתאים לתפקיד של איכרות ופועלות חקלאיות': נשיות ציונית במושבות
           בתקופת העלייה השנייה

אביגיל פז-ישעיהו אנשים ובעיקר נשים בגדוד העבודה

 

שיחה

מוטי גולני 'אם עדיין הייתי גר בה היא הייתה מוחצת אותי': על ירושלים, מהביוגרפי אל ההיסטורי
           וחזרה –שיחה עם א. ב. יהושע

 

ביקורת

ישראל קולת שלבים בהיסטוריה החברתית של היישוב (על 'פריחת ההדר' מאת נחום קרלינסקי)

זאב צחור האדמו"ר מאפעל (על 'טבנקין בארץ-ישראל' מאת ברוך כנרי)

דן גלעדי כפל פניו של 'אחרון הדינוזאורים' (על 'ילד לא רצוי' מאת יעל גבירץ)

נעמה שפי האנומליה של הבוטות (על 'ערוצים של זעם', סרטה של ענת הלחמי)

 

רשימת משתתפים

אנגלית: תוכן העניינים ותקצירים

 
רענן לוי, בערב, 2001, באדיבות גלריה גורדון