שבת, 24 פבר' 2024
Home כתבי עת "ישראל"
ישראל, חוברת 6, סתיו תשס"ה, 2004, עורך: מאיר חזן
 

מאמרים

מעוז עזריהו 'תמונה קצרה ומרוכזת של שאיפותינו ובעיותינו': הביתן הישראלי
             ביריד העולמי, בריסל 1958

שחלב סטולר-ליס ושפרה שורץ 'נלחמות בבערות ובהרגלים נחשלים': תפיסות ופרקטיקות
                                של אחיות ורופאים כלפי עולים בעלייה הגדולה של שנות החמישים

רקפת זלשיק בריאות נפש חלוצית: 'חלוצים', 'חלוצות' ופסיכיאטרים חלוצים בפלשתינה של שנות העשרים

מרגלית שילה לדמותה של האישה בעלייה השנייה: האזרחית

טוביה פרילינג איסטנבול 1945-1942: הרשת של קולק-אבריאל והרשתות של ברמן ואופנר

דרק יונתן פנסלר הרצל והערבים הפלשתינים: מיתוס ומיתוס שכנגד

רן הכהן וברוך קימרלינג תיאודור הרצל: 'דברי הוצאו מהקשרם' (הערה בשולי ההיסטוריוגרפיה הציונית)

בני מוריס הערה על מאמרם של רן הכהן וברוך קימרלינג

 

ביקורת

נסים ליאון המהפכה האזרחית לא מתה (על 'המאבק המזרחי בישראל' מאת סמי שלום שטרית)

נחום קרלינסקי קולות מן החברה החרדית הישראלית של ראשית המאה העשרים ואחת
               (על 'חרדים ישראלים' בעריכת עמנואל סיון  וקימי קפלן)

בת-שבע מרגלית שטרן פוליטיקה כסם מוות (על 'מרכז הולך ונעלם' מאת נעמי שילוח)

אהוד מנור עידן של סתירות וניגודים (על 'זהויות נפגשות' מאת רחל רוז'נסקי)

מתתיהו מינץ מזווית אחרת (על 'האוטופיה השומרית' מאת דוד זית)

 

רשימת משתתפים

אנגלית: תוכן העניינים ותקצירים

 
אביבה אורי, באדיבות גלריה גורדון