שבת, 24 פבר' 2024
Home כתבי עת "ישראל"
ישראל, חוברת 7, אביב תשס"ה, 2005, עורכים: נורית גרץ ומאיר חזן
 

חוברת מיוחדת: מוקדשת לספרו של עמוס עוז, 'סיפור על אהבה וחושך'


גרשון שקד מצבה לאבות וסימן לבנים: האוטוביוגרפיה של עוז
            על רקע האוטוביוגרפיות של גורי, קניוק ואפלפלד

דן לאור במחוזות הזיכרון: ביוגרפיה, אידאולוגיה וסיפור בכתיבתו של עמוס עוז

מרדכי בר-און עוז בירושלים החצויה

איריס מילנר סיפור משפחתי: מיתוס המשפחה בסיפור על אהבה וחושך
             וביצירתו המוקדמת של עמוס עוז

אורי אלטר הקדשת הסופר ומות האם בסיפור על אהבה וחושך

ניצה בן-דב נעילה שהיא בעילה: על היעדרות, על ארוס ועל תשוקה ביצירותיו של עמוס עוז

נסים קלדרון עמוס עוז ודלות החומר

עמיה ליבליך 'להדחיק ספה': כמהפנים בכתיבה האוטוביוגרפית של עמוס עוז

דינה פורת 'היה בירושלים פחד': שואה ואנטישמיות בספרו של עמוס עוז סיפור על אהבה וחושך

יגאל שוורץ 'נכנסת לארמון מכושף ושחררת אותו מהכישוף': על סיפור על אהבה וחושך כספר פולחן

אניטה שפירא 'הסיפר הציוני' של עמוס עוז

נורית גרץ הנופים שלו והנופים שלי: מבט אישי

 

רשימת משתתפים

אנגלית: תוכן העניינים ותקצירים

 
אביגדור סטימצקי, איש הרוח, 1930 בקירוב