שבת, 24 פבר' 2024
Home כתבי עת "ישראל"
ישראל, חוברת 12, סתיו תשס"ח, 2007, עורך: מאיר חזן
 

מאמרים

אמיר גולדשטיין מנחם בגין, תנועת חרות והמחאה המזרחית: בין ואדי סאליב ל'פנתרים השחורים'

טוביה פרילינג  על עבר ועל ייצוגים של עבר: היכן הם 'חוגי הימין' בהיסטוריוגרפיה
                ובזיכרון הישראליים של היישוב והשואה?

שרון גבע קול נערה בשואה: דימויה של אנה פראנק בשיח הציבורי הישראלי

יעל פלדמן מ'מות קדושים' ל'אושר עקדה' או: איך הפכה העקדה לפיגורה הרואית בשיח הציוני?

בעז ערפלי הרמת מסך: ברנר ושופנהאואר

                                                                                                                  
מסת ביקורת
                                                                                                              

נעמה שפי האדם הוא תבנית נוף מולדת או שתיים (על 'עושי הנפשות: עם פרויד לארץ ישראל
            1948-1918' מאת ערן רולניק)

שלמה שפיר תחילתם של יחסים מפותלים (על 'פולמוס השילומים: משה שרת במערכת המשא-ומתן
             על הסכם השילומים מגרמניה, קובץ פרוטוקולים ומסמכים 1953-1950' בעריכת יעקב שרת)

 

ביקורת

נורית קירש ביולוגיה של היהודים?! אין דבר כזה! (על 'ציונות והביולוגיה של היהודים' מאת רפאל פלק)

נתי קנטורוביץ' לחצות את השכחה: גילויים חדשים על קבוצת אלקינד
                (Vojo Nova” v Krymu: zabytaia sel’khozkommuna (kibuts 
               מאת Götz Hillig

מוטי גולני מדיניות ודעה קדומה (על 'צלב במגן דוד' מאת אורי ביאלר)

יואב פלד ואדי סאליב כמשל (על 'ואדי סאליב: הנוכח והנפקד' מאת יפעת וייס)

דן גלעדי הישראליוּת של פעם (על 'עיצוב הישראליוּת' מאת זאב צחור)

 

רשימת משתתפים

אנגלית: תוכן העניינים ותקצירים

 
יאן ראוכוורגר