שבת, 24 פבר' 2024
Home כתבי עת "ישראל"
ישראל, חוברת 15, אביב תשס"ט, 2009, עורך: מאיר חזן
 
מאמרים

נסים ליאון מהפכי המשנה ב-1977 ומקומם בצמיחתה של תנועת ש"ס

דליה מנור יוסף זריצקי ורפי לביא: אמנים כמנהיגים

ארי בראל המנהיג, המדענים והמלחמה: דוד בן-גוריון והקמת חיל המדע  

גור אלרואי נשים עזובות בשלהי התקופה העות'מאנית וראשית המנדט 

רחל פלדחי ברנר חבלי הלידה הבלתי אפשרית: הציונות והשואה ביצירתה של שולמית הראבן 

יוסי כץ  'רווחי שואה': תביעות הפיצויים האישיים מגרמניה כמקור הכנסה בשנות החמישים והשישים

רענן ריין ואפרים דוידי מגיבור יהודי לעוכר ישראל: פרשת טימרמן, המימסד הישראלי והעיתונות העברית


מסת ביקורת

גיא מירון חקר הזהות של עולים לישראל: המקרה העיראקי בהשוואה למקרה הגרמני


ביקורת

יפעת וייס ניצחון הפירוס של פוליטיקת הזהות (על 'הרחק מהמסילה: המזרחים והשואה' מאת חנה יבלונקה)

דבורה הכהן מירוץ מכשולים (על 'במירוץ כפול נגד הזמן: מדיניות העלייה הציונית בשנות השלושים'
              מאת אביבה חלמיש)

קימי קפלן על קו התפר בין רטוריקה ומציאות, זהות יהודית וזיקות אוניברסליות, ערכים ופוליטיקה (על 'עיתון
           למען האנושות: הפארווערטס – מהגרים, סוציאליזם ופוליטיקה בניו יורק, 1917-1890'
           מאת אהוד מנור)

אביבה חלמיש אלה תולדות הקיבוץ: סיכום ביניים (על 'רק שביל כבשו רגלי: תולדות התנועה הקיבוצית'
               מאת הנרי ניר)

זכי שלום אח, איפה הם המנהיגים ההם... על מנהיגים והכרעותיהם בעתות משבר ומלחמה
          (על 'מנהיגות בעתות מלחמה' בעריכת יוסי גולדשטיין)

גד ברזילי משפט אינו רק טקסט כתוב (על 'משפט ותרבות בישראל בפתח המאה העשרים ואחת'
           מאת מנחם מאוטנר)

 רשימת משתתפים


אנגלית: תוכן העניינים ותקצירים

 
רפי לביא, 2005