Joomla!

Joomla!

על התכנית

התכנית הרב תחומית כדורים

התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח, מציעה השכלה הומניסטית רחבה, שמעניקה כלים להתבוננות, התמצאות ושליטה בעולם התרבות המודרני. בזכות אופייה הרב תחומי היא מציעה גישה השוואתית ומטפחת חשיבה ביקורתית וחדשנות אינטלקטואלית.

אם עניין לך בפסיכולוגיה ופסיכואנליזה
ובה בעת גם בלימודי מדינת ישראל,
אם חפצה נפשך להטלטל בין ירושלים לבין תל אביב-יפו בצד לימודי דתות וָאֵל,
אם פוסט מודרניזם משתלב אצלך עם לימודים אמריקניים-
מקומך אצלנו בתכנית הלימודים הרב-תחומיים
המוצעת בזאת לאנשים ההומאניים.

אם גורל הסביבה והאקולוגיה אותך טורד
וצדק חברתי את נפשך מצודד,
אם עניין לך ביהדות כתרבות, במגדר ולימודי נשים
ברטוריקה וגם בתולדות המאה העשרים-
פתוחה בפניך דלת הלימודים הרב-תחומיים.

אם אירופה- מערבה, גרמניה ורוסיה - אצלך במרכז
חקר השואה ורצח עם - היום ואז
אם זהותך מטלטלת בין היות ישראלי ליהודי
והסקרנות מובילה אל אמריקה הלטינית, פורטוגל וניחוח ספרדי -
מקומך אצלנו, אצל מבקשי הרב-תחומי והרב-צדדי.

אם במדעי החברה או תרבות הדיגיטל והאינטרנט חשקה נפשך,
ואל הההיסטוריה של המדעים והרעיונות תמריא רוחך,
אם בעדינות אל תרבות וחינוך הילד ראשך מורכן
ובקיצור שום דבר אנושי לך אינו זר, לא כאן ולא שם,
אזי- נשמח להיפגש בתכנית הרב-תחומית,
מקום שהנפשי והשכלי משלבים רוחם.
ד"ר יובל שחר

תכנית הלימודים מורכבת משני סוגים של קורסי לימוד:

א. הקבצים בין תחומיים, הייחודיים לתכנית שלנו, בהם נושא מוגדר נלמד מזוויות מגוונות ומשלב תחומי ידע ודרכי חשיבה ומחקר מכיוונים שונים.

ב. הקבצים חוגיים, מלימודי החוגים בפקולטה למדעי הרוח, המאפשרים מבט מרוכז אל תחומי הידע החוגיים.

התכנית מיועדת לתואר ראשון. תלמידים שירצו להמשיך את לימודיהם לתואר השני בחוגי הפקולטה השונים ובתכניות ייחודיות, יחויבו בתכניות השלמה שתיקבענה על ידי חוגי הפקולטה השונים.

 

שילוב בין לימודי משפטים לבין התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח

לכל המתעניינים בשילוב התואר במשפטים עם תואר נוסף- אך לא יודעים עם מה:

משפטן נדרשלידע נרחב בתחומים שונים. התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח מציעה מגוון כמעט בלתי מוגבל של אפשרויות שילוב המקנות התעמקות ברקע תיאורטי ומעשי בתחומים מרתקים שבחלקם חופפים למשפטים. למעשה, משום נגיעת המשפט בתחומים רבים, רקע אקדמי בהיסטוריה, פילוסופיה ואפילו פסיכולוגיה יכולים להיות לו לעזר של ממש, אם בשיחות חולין עם לקוחות, אם בהפגנת ידע מעשי במהלך דיונים ואם ביישום ידע תיאורטי תוך ניתוח סיטואציות אנושיות.

  • התכנית מציעה מגוון רחב של קורסים, ובכך מעשירה את החוויה האקדמית והופכת אותה למהנה יותר- המשתתף בתכנית זוכה לבחור  ממגוון עצום של קורסים מעניינים וליהנות מחוויית למידה בתחומים שבאמת מעניינים אותו.
  • אופן הלימוד בתחומי מדעי הרוח דורש כישורים דומים ואופן למידה דומה לתחום המשפטים (קריאת מאמרים, זיקה לתחום הומאני)  ועל כן מדובר במעבר קל.
  • שילוב התואר במשפטים עם תחום נוסף מקנה יתרון משמעותי בשוק העבודה ובמציאת התמחות.

לסיכום, השילוב בין משפטים לתכנית הרב-תחומית במדעי הרוח הוא קלאסי- הוא גם מעניין וגם רלוונטי ולכן מומלץ בחום!

יהודית מעין

תלמידת הפקולטה למשפטים והתכנית הרב-תחומית במדעי הרוח

Developed and designed by Humanities computer staff, Joomla!®, Disclaimer