אילון טוהר החוג להיסטוריה כללית
אתי קורול החוג ללשון העברית
ליה שדמי ינאי החוג ללימודי מזרח אסיה
רז גרינשטיין החוג ללימודי מזרח אסיה